Re: DPkg, del 2

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-06-27 20:54:32

> > > msgid "`%s' field, reference to `%.255s': version unterminated"
> > > msgstr "\"%s\"-fältet: referens till \"%.255s\": versionen ej terminerad"
> > Blir inte "oavslutad version" enklare?
> 
> Jag tycker det låter lite konstigt. Men jag justerar till "versionsnumret ej
> avslutat", det är tydligare.

Ja, det är ännu bättre.

> > > msgid "fork failed"
> > > msgstr "förgrening misslyckades"
> > Du kanske skulle ha med "(fork)" efter "förgrening" för att förtydliga,
> > eftersom det inte är så etablerad översättning.
> 
> Tja, jo, kanske det. Finns det någon bättre översättning?

Egentligen är nog "gren" ganska bra översättning.  Men eftersom den
inte är etablerad kan man behöva komplettera tills vidare.
Förhoppningsvis så blir den etablerad med tiden.

> > > msgid "unable to chown backup symlink for `%.255s'"
> > > msgstr ""
> > > "kunde inte utföra \"chown\" på säkerhetskopierad symbolisk länk för "
> > > "\"%.255s\""
> > Spelar precisa systemanropet roll här?  Räcker det inte med "kunde
> > inte byta ägare på..."?
> 
> Problemet är, här och i övrigt, att funktionsnamnen använts som verb, vilket
> gjort mig lite osäker på om jag skall använda funktionsnamnen eller
> beskrivningar av vad de gör. Men jag justerar enligt din kommentar, det är
> bättre.

Jag vet om det språkbruket.  Jag tycker det är måttligt lyckat på
engelska när inte verbet finns "i verkligheten", och det blir ännu
sämre när man försöker översätta.  Jag brukar själv ersätta med
riktigt språk, utom i de fall det är väsentligt just vilket systemarop
det rör sig om.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.