Re: Ny version av RPM

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-06-22 23:34:57

Jag får tacka så mycket för granskningen. De allra flesta har jag
infört som du sade. De jag inte ändrat motiveras eller kommenteras
nedan.

> >  #: rpm.c:294
> >  msgid "  --define '<name> <body>'"
> > G msgstr ""
> > N msgstr "  --define '<namn> <kropp>'"
> 
> Kan man inte byta ut ' mot \" där? Även om det anger en sträng som
> skickas som parameter fungerar det väl även med "?

Det blir samma sak med " så länge inte strängen innehåller några
skalvariabler. Men är det rätt att ändra på det? Här handlar det ju
inte om ett citat i vanlig mening på vare sig svenska eller engelska,
utan om skalsyntax.

Jag vet inte riktigt...någon som har bra argument åt ena eller andra
hållet?

> >  #: rpmqv.c:284
> >  #, c-format
> >  msgid "    %s {--version}\n"
> > G msgstr "    rpm {--version}"
> > N msgstr ""
> 
> Oj, glömde du att översätta denna?

Nej, det är avsiktligt. Jag har skickat ett påpekande till
författaren att orginalsträngen inte innehåller någon text som skall
översättas, och därför bör tas bort ur po-filen.

Gäller även övriga fall där jag inte gjort någon översättning.

> >  #: rpmqv.c:595
> >  msgid "   --target=<platform>+ "
> > G msgstr "   --target=<plattfrm>+"
> > N msgstr "   --target=<plattform>+"
> 
> Orginalet har ett blanksteg i slutet, har det någon betydelse?

Om jag förstår koden rätt så är det viktiga att behålla längden på
strängen oförändrad. (Och att ha lika många blanktecken i början.)
Så eftersom "plattform" på svenska är ett tecken längre än "platform"
på engelska så får jag ta blanktecknet i anspråk.

> >  #: lib/poptQV.c:70
> >  msgid "rpm query mode"
> > G msgstr "frågeläge"
> > N msgstr "rpm frågeläge"
> 
> Hmm. När visas detta? Beroende på sammanhanget skulle det kanske skrivas
> "rpm-frågeläge".

Det kommer i en lista av förklaringar av varje argument. I en ädre
version (den jag har installerad) ser det ut så här:

  alla arbetssätt stödjer följande argument:
	 --rcfile <fil>   - använd <fil> istället för /etc/rpmrc och
				$HOME/.rpmrc
	 -v          - var lite mer mångordig
	 -vv          - var mycket mångordig (för felsökning)
    -q           - frågeläge
	 --root <kat>     - använd <kat> som toppkatalog
	 --dbpath <kat>    - använd <kat> som katalog för databasen

Jag är ärligt talat inte riktigt säker på om de menar "rpm frågeläge"
eller "rpm-frågeläge". Vad tror ni andra?

> >  #: lib/rpmdb.c:332
> >  msgid ""
> >  "\n"
> >  "--> The rpm database is in db%d format, not the suggested db%d format.\n"
> >  "  Please verify the setting of the macros %%_dbapi and %%_dbapi_rebuild\n"
> >  "  using \"rpm --showrc\", and either run \"rpm --rebuilddb\" as root\n"
> >  "  to convert your database from db%d to db%d format, or configure\n"
> >  "  \"%%_dbapi_rebuild %d\" (e.g. create and/or edit /etc/rpm/macros).\n"
> >  "\n"
> >  msgstr ""
> > N "\n"
> > N "--> Rpmdatabasen är i db%d-format, inte det rekommenderade db%d-formatet.\n"
> > N "  Verifiera inställningen av makrot %%_dbapi och %%_dbapi_rebuild med\n"
> > N "  \"rpm --showrc\", och antingen kör \"rpm --rebuilddb\" som root för att\n"
> > N "  konvertera dindatabas från db%d- till db%d-format, eller konfigurera\n"
> > N "  \"%%_dbapi_rebuild %d\" (d.v.s. skapa och/eller editera /etc/rpm/macros).\n"
> > N "\n"
> 
> "kör antingen" tycker jag låter bättre än "antingen kör" i den här
> satsen.

Blir det inte fel då? Det står ju "antingen kör... eller
konfigurera...". Om man skriver "kör antingen..." så skall det väl
vara två olika saker man kan köra?

> Jag har för mig att jag har skickat brev till dig tidigare om lite
> småsaker i översättningen. Har du tittat på dem?

Den 21 februari i år införde jag en del ändringar på förslag av dig,
och de är med här, ja.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.