Re: id-utilsgrejer

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-06-12 15:59:32

> > Hmm... eftersom det finns två nästan identiska meddelanden, det ena med
> > "can't stat" och det andra med "can't lstat", antar jag att man ska göra
> > skillnad. Det första har jag översatt med "kan inte ta status på" och
> > det andra med "kan inte ta lstat på". Formuleringen av den andra kan
> > säkerligen förbättras. :) Idéer?
> 
> Ett par parenteser gör det lättare att inse att det är fråga om ett
> systemanrop. "Kan inte anropa lstat() för filen..." eller något sådant gör
> det ganska klart vad som händer. Annars kan man ju skriva ut något i stil
> med "kan inte läsa status för den symboliska länken", ifall man antar att
> den som ska läsa texten inte vet vad lstat() gör.

Ja, om man verkligen vill göra skillnad så kanske man skall använda
systemanropets namn i båda fallen.  Kanske så här, t.ex.

  kan inte ta status (lstat(2)) på ...

respektive

  kan inte ta status (stat(2)) på ...

> Exempel på meddelanden eller delar av meddelanden där "token"
> förekommer:

Jag tycker det ser ut som "symbol" skulle kunna fungera i det här
sammanhanget.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.