Re: id-utilsgrejer

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-06-12 21:42:14

Göran Uddeborg wrote:
> > Ett par parenteser gör det lättare att inse att det är fråga om ett
> > systemanrop. "Kan inte anropa lstat() för filen..." eller något sådant gör
> > det ganska klart vad som händer. Annars kan man ju skriva ut något i stil
> > med "kan inte läsa status för den symboliska länken", ifall man antar att
> > den som ska läsa texten inte vet vad lstat() gör.
> 
> Ja, om man verkligen vill göra skillnad så kanske man skall använda
> systemanropets namn i båda fallen. Kanske så här, t.ex.
> 
>  kan inte ta status (lstat(2)) på ...
> 
> respektive
> 
>  kan inte ta status (stat(2)) på ...

Bra förslag. Har nu gjort som i ditt exempel ovan.


> > Exempel på meddelanden eller delar av meddelanden där "token"
> > förekommer:
> 
> Jag tycker det ser ut som "symbol" skulle kunna fungera i det här
> sammanhanget.

Tack för den. =)


/ChristianHelp fight for the right to play DVD on Linux!  http://www.opendvd.org

#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.