Re: id-utilsgrejer

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-06-12 14:45:58

Fredrik Roubert wrote:
> On Mon 12 Jun 14:14 CEST 2000, Christian Rose wrote:
> > Hmm... eftersom det finns två nästan identiska meddelanden, det ena med
> > "can't stat" och det andra med "can't lstat", antar jag att man ska göra
> > skillnad. Det första har jag översatt med "kan inte ta status på" och
> > det andra med "kan inte ta lstat på". Formuleringen av den andra kan
> > säkerligen förbättras. :) Idéer?
> 
> Ett par parenteser gör det lättare att inse att det är fråga om ett
> systemanrop. "Kan inte anropa lstat() för filen..." eller något sådant gör
> det ganska klart vad som händer. Annars kan man ju skriva ut något i stil
> med "kan inte läsa status för den symboliska länken", ifall man antar att
> den som ska läsa texten inte vet vad lstat() gör.

Så får det bli:

msgid "can't lstat `%s' from `%s'"
msgstr "kan inte anropa lstat() för \"%s\" från \"%s\""

msgid "can't stat `%s' from `%s'"
msgstr "kan inte ta status på \"%s\" från \"%s\""


> > PS. Jag har fortfarande inte fått något förslag på vad "token" kan
> > översättas med i detta sammanhanget, någon som har något bra förslag?
> > DS.
> 
> I vilket sammanhang var det?

Exempel på meddelanden eller delar av meddelanden där "token"
förekommer:

#: libidu/scanners.c:418
#, fuzzy
msgid ""
"C language:\n"
" -k,--keep=CHARS    Allow CHARS in single-token strings, keep the
result\n"
" -i,--ignore=CHARS   Allow CHARS in single-token strings, toss the
result\n"
" -u,--strip-underscore Strip a leading underscore from single-token
strings\n"

#: libidu/scanners.c:1077
#, fuzzy
msgid ""
"Text language:\n"
" -i,--include=CHAR-CLASS Treat characters of CHAR-CLASS as token
constituents\n"
" -x,--exclude=CHAR-CLASS Treat characters of CHAR-CLASS as token
delimiters\n"


" -k, --key=STYLE    STYLE is one of `token', `pattern' or `none'\n"


" -F, --frequency=FREQ find tokens that occur FREQ times, where
FREQ\n"
"            is a range expressed as `N..M'. If N is
omitted, it\n"
"            defaults to 1, if M is omitted it defaults to
MAX_USHRT\n"
" -a, --ambiguous=LEN  find tokens whose names are ambiguous for LEN
chars\n"
"\n"

#: src/mkid.c:519
#, fuzzy, c-format
msgid "Tokens=%ld, "

#: src/mkid.c:550
#, fuzzy
msgid "Sorting tokens...\n"

#: src/xtokid.c:68
#, fuzzy
msgid ""
"Print all tokens found in a source file.\n"


/Christian#######################################################################
Christian Rose                   menthos@menthos.com
http://www.menthos.com
#######################################################################

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.