Re: id-utilsgrejer

From: Fredrik Roubert (roubert_at_df.lth.se)
Date: 2000-06-12 14:33:27

On Mon 12 Jun 14:14 CEST 2000, Christian Rose wrote:

> > > > Klurigt uttryck nummer sex är verbet "lstat". Jag har översatt det
> > > > med "ta lång status på"...
> > >
> > > Det är nog fel. Jag skulle tro att de syftar på systemanropet
> > > lstat(2) som används för att hämta filstatus och om det är fråga om
> > > en symbolisk länk så hämtas status om länken i stället för det den
> > > pekar på, till skillnad från vanliga stat(2).
> >
> > Och förmodligen är det inte viktigt att det är just lstat(2), och inte
> > vanliga stat(2). Så du kan förmodligen översätta med bara "ta status
> > på".
>
> Hmm... eftersom det finns två nästan identiska meddelanden, det ena med
> "can't stat" och det andra med "can't lstat", antar jag att man ska göra
> skillnad. Det första har jag översatt med "kan inte ta status på" och
> det andra med "kan inte ta lstat på". Formuleringen av den andra kan
> säkerligen förbättras. :) Idéer?

Ett par parenteser gör det lättare att inse att det är fråga om ett
systemanrop. "Kan inte anropa lstat() för filen..." eller något sådant gör
det ganska klart vad som händer. Annars kan man ju skriva ut något i stil
med "kan inte läsa status för den symboliska länken", ifall man antar att
den som ska läsa texten inte vet vad lstat() gör.

> PS. Jag har fortfarande inte fått något förslag på vad "token" kan
> översättas med i detta sammanhanget, någon som har något bra förslag?
> DS.

I vilket sammanhang var det?

Hälsningar // Fredrik Roubert

-- 
roubert@df.lth.se        ·    +46 46 188127
d95fr@efd.lth.se        ·  Möllevångsvägen 6c
http://www.efd.lth.se/~d95fr/  ·    SE-222 40 Lund

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.