Re: id-utilsgrejer

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-06-12 14:14:14

Göran Uddeborg wrote:
> > msgid "Load=%ld/%ld=%.0f%%, "
> > msgstr "Last=%ld/%ld=%.0f%%, "
> >
> > Jag har använt "Last" här men jag vet inte om det är så lyckat. Blir
> > inte mycket klarare av källkoden:
> Jag tolkar det som att det anger hur många platser som är använda i
> tabellen, jämfört med hur många platser tabellen totalt innehåller.
> Så "last", "belastning", "utnyttjande", är alla tänkbara
> översättningar.

"Utnyttjande" passar nog alldeles utmärkt in i sammanhanget. Tack.


> > > Vad innebär "grok"?
> >
> > Det innebär förstå och meningen betyder alltså "men jag fattar bara
> > version %d".
> 
> Tilläggas kan, om du inte insett det redan, att "grok" är slang. Jag
> ser ingen direkt anledning att behålla slangkaraktären i meddelandet.
> Så använd du "förstå" eller något liknande.

Gjort.


> > > Klurigt uttryck nummer sex är verbet "lstat". Jag har översatt det med
> > > "ta lång status på"...
> >
> > Det är nog fel. Jag skulle tro att de syftar på systemanropet lstat(2) som
> > används för att hämta filstatus och om det är fråga om en symbolisk länk
> > så hämtas status om länken i stället för det den pekar på, till skillnad
> > från vanliga stat(2).
> 
> Och förmodligen är det inte viktigt att det är just lstat(2), och inte
> vanliga stat(2). Så du kan förmodligen översätta med bara "ta status
> på".

Hmm... eftersom det finns två nästan identiska meddelanden, det ena med
"can't stat" och det andra med "can't lstat", antar jag att man ska göra
skillnad. Det första har jag översatt med "kan inte ta status på" och
det andra med "kan inte ta lstat på". Formuleringen av den andra kan
säkerligen förbättras. :) Idéer?


> > > Uttryck nummer nio: "literal string" eller bara "literal".
> > > "Bokstavssträng"?
> >
> > Literal innebär att strängen ska tolkas exakt som den står, till skillnad
> > från att till exempel söka den efter metatecken eller så. Ofta kan man
> > översätta det med "exakt" på svenska.
> 
> Och om inte "exakt" blir bra kan ibland "ordagrann" fungera. Det
> beror lite på sammanhanget.

"Ordagrann" är nog lite tydligare än "exakt" i detta fallet. Tack för
det tipset.


> Jan D. writes:
> > > Uttryck nummer åtta: "constituent". Sammanhanget:
> > >
> > > "Print constituent file names that match PATTERN"
> > > "Skriv ut insättningsbara filnamn som matchar MÖNSTER"
> > >
> > > Kommentarer?
> >
> > Constituent betyder beståndsdel, väljande (jfr constituency, valkrets).
> > Jag skulle tippa på att man vill säga att man ska skriva ut de filnamn
> > på de filer vars innehåll matchar MÖNSTER. Hur man säger det enkelt
> > har jag inget bra förslag på.
> 
> Kan det vara så att man skall skriva ut de matchade filerna i den
> aktuella hashtabellen som matchar mönstret? Kan det stämma? I så
> fall skulle jag nog använt "ingående":
> 
>  Skriv ut ingående filnamn som ...

Jag är inte säker på att det är i det sammanhanget. Jag har använt
"Skriv ut namnen på de filer vars innehåll matchar MÖNSTER". Synpunkter?

Tack för hjälpen.

/Christian


PS. Jag har fortfarande inte fått något förslag på vad "token" kan
översättas med i detta sammanhanget, någon som har något bra förslag?
DS.#######################################################################
Christian Rose                   menthos@menthos.com
http://www.menthos.com
#######################################################################

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.