Re: id-utilsgrejer

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-06-12 14:06:40

"Jan D." wrote:
> Obstack (object stack) finns implementerat i glibc:
> "Objektstack" kan man kanske säga om man nu vill översätta det.
> Annars tycker jag "obstack" kan stå som det är eftersom det man
> skriver i C heter obstack (#include <obstack.h>, struct obstack,
> obstack_init(...), o.s.v.).

Har låtit "obstack" stå kvar. Tack för förklaringen.


> > Uttryck nummer åtta: "constituent". Sammanhanget:
> >
> > "Print constituent file names that match PATTERN"
> > "Skriv ut insättningsbara filnamn som matchar MÖNSTER"
> >
> > Kommentarer?
> 
> Constituent betyder beståndsdel, väljande (jfr constituency, valkrets).
> Jag skulle tippa på att man vill säga att man ska skriva ut de filnamn
> på de filer vars innehåll matchar MÖNSTER. Hur man säger det enkelt
> har jag inget bra förslag på.

Du sa det precis. =)
"Skriv ut namnen på de filer vars innehåll matchar MÖNSTER"


> > Uttryck tio: "language map". "Språkkarta" eller "språktabell"?
> > "Language map file" -> "språkkartfil"?
> 
> Språktabell? Map i meningen "map one value to another" brukar jag
> översätta med tabell.

Okej. Det låter vettigt. Har bytt till "språktabell" överallt.


/Christian


#######################################################################
Christian Rose                   menthos@menthos.com
http://www.menthos.com
#######################################################################

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.