id-utilsgrejer

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-06-11 22:20:13

> msgid "Load=%ld/%ld=%.0f%%, "
> msgstr "Last=%ld/%ld=%.0f%%, "
> 
> Jag har använt "Last" här men jag vet inte om det är så lyckat. Blir
> inte mycket klarare av källkoden:
> 
>   fprintf (out_FILE, _("Load=%ld/%ld=%.0f%%, "), ht->ht_fill,
> ht->ht_size,
> 	   100.0 * (double) ht->ht_fill / (double) ht->ht_size);

Jag tolkar det som att det anger hur många platser som är använda i
tabellen, jämfört med hur många platser tabellen totalt innehåller.
Så "last", "belastning", "utnyttjande", är alla tänkbara
översättningar.


Fredrik Roubert writes:
> On Sun 11 Jun 15:04 CEST 2000, Christian Rose wrote:
> > Klurigt uttryck nummer tre är "grok". Här är meningen:
> >
> > msgid "`%s' is version %d, but I only grok version %d"
> > msgstr "\"%s\" är version %d men jag kan bara  version %d"
> >
> > Vad innebär "grok"?
> 
> Det innebär förstå och meningen betyder alltså "men jag fattar bara
> version %d".

Tilläggas kan, om du inte insett det redan, att "grok" är slang.  Jag
ser ingen direkt anledning att behålla slangkaraktären i meddelandet.
Så använd du "förstå" eller något liknande.

> > Klurigt uttryck nummer sex är verbet "lstat". Jag har översatt det med
> > "ta lång status på"...
> 
> Det är nog fel. Jag skulle tro att de syftar på systemanropet lstat(2) som
> används för att hämta filstatus och om det är fråga om en symbolisk länk
> så hämtas status om länken i stället för det den pekar på, till skillnad
> från vanliga stat(2).

Och förmodligen är det inte viktigt att det är just lstat(2), och inte
vanliga stat(2).  Så du kan förmodligen översätta med bara "ta status
på".

> > Uttryck nummer nio: "literal string" eller bara "literal".
> > "Bokstavssträng"?
> 
> Literal innebär att strängen ska tolkas exakt som den står, till skillnad
> från att till exempel söka den efter metatecken eller så. Ofta kan man
> översätta det med "exakt" på svenska.

Och om inte "exakt" blir bra kan ibland "ordagrann" fungera.  Det
beror lite på sammanhanget.


Jan D. writes:
> > Uttryck nummer åtta: "constituent". Sammanhanget:
> > 
> > "Print constituent file names that match PATTERN"
> > "Skriv ut insättningsbara filnamn som matchar MÖNSTER"
> > 
> > Kommentarer?
> 
> Constituent betyder beståndsdel, väljande (jfr constituency, valkrets).
> Jag skulle tippa på att man vill säga att man ska skriva ut de filnamn
> på de filer vars innehåll matchar MÖNSTER.  Hur man säger det enkelt
> har jag inget bra förslag på.

Kan det vara så att man skall skriva ut de matchade filerna i den
aktuella hashtabellen som matchar mönstret?  Kan det stämma?  I så
fall skulle jag nog använt "ingående":

  Skriv ut ingående filnamn som ...

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.