Re: id-utilsgrejer

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-06-12 14:03:46

Fredrik Roubert wrote:
> > Vad innebär "grok"?
> Det innebär förstå och meningen betyder alltså "men jag fattar bara
> version %d".

Jag har skrivit om meningen och använt "...men jag förstår bara...".


> > Klurigt uttryck nummer sex är verbet "lstat". Jag har översatt det med
> > "ta lång status på"...
> Det är nog fel. Jag skulle tro att de syftar på systemanropet lstat(2) som
> används för att hämta filstatus och om det är fråga om en symbolisk länk
> så hämtas status om länken i stället för det den pekar på, till skillnad
> från vanliga stat(2).

Det finns två meddelanden, ett "can't stat" och ett "can't lstat", så
jag antar att det är viktigt att det görs skillnad på de båda. Jag har
använt "kan inte ta status på" respektive "kan inte ta lstat på".


> > Uttryck nummer sju som är oklart är "identifiers". Någon bra
> > översättning på svenska? Exempel:
> > "List identifiers that occur in FILENAME"
> > igenkänningstecken?
> Varför inte bara identifierare?

=)
Bra idé.


> > Uttryck nummer nio: "literal string" eller bara "literal".
> > "Bokstavssträng"?
> Literal innebär att strängen ska tolkas exakt som den står, till skillnad
> från att till exempel söka den efter metatecken eller så. Ofta kan man
> översätta det med "exakt" på svenska.

Tack för förklaringen. Har använt "ordagrann sträng" efter Görans tips.


> > Uttryck elva: "Heap". Ska det översättas?
> Nej, det heter heap på svenska också.

Okej. Misstänkte något sådant.

Tack för hjälpen.

/Christian#######################################################################
Christian Rose                   menthos@menthos.com
http://www.menthos.com
#######################################################################

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.