Sylpheed

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.se)
Datum: 2004-12-10 22:30:57

Tomas Gradin writes:
> Då måste jag invända att ett uppdelat meddelande är ett meddelande
> som är delat i flera separata delar. Dessa var vanliga på Usenet en
> gång i tiden, när det fortfarande användes för att skicka binärfiler.

Och den idén finns fortfarande med i MIME, men det begreppet kallas
"message/partial", inte "multipart/*".

_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.