Re: binutils-2.14rel030712

Författare: Tommy Pettersson (ptp_at_lysator.liu.se)
Datum: 2004-10-09 10:04:09

Göran Uddeborg skrev:
> Tomas Gradin writes:
> > 
> > > Vad sägs om följande nya version:
> > > 
> > >  msgid "  --dry-run    Show what needs to be run\n"
> > >  msgstr "  --dry-run    (Tomkör) Visa vad som kommer att köras\n"
> > 
> > Hmm, OK, jag förstår hur du vill ha det, men då blir ju detta fortfarande 
> > lite läskigt :)
> > 
> > Dvs. om man anger --dry-run, visar den först vad som kommer att köras och 
> > utför det efteråt? Jag är inte säker på att "tomkör" är ett begripligt 
> > uttryck.

"tomkör" tog jag från tillverknings-/processindustrin,
där man efter en omställning först testar maskinerna tomma,
utan att mata dem med råmaterialet som de normalt processar.

> > Vad sägs om:
> > 
> > --dry-run   Visa vad som behöver göras, men verkställ inget
> 
> Egentligen tror jag nog att även om meddelandet såg ut så här:
> 
>  --aödsfkj   Visa endast vad som behöver göras
> 
> så är det ändå väldigt liten risk att man faktiskt missförstår det.
> Men vill du förtydliga så för all del.

Till slut blir jag alldeles stirrig av att begrunda alla
varianter. :-) Jag vet vad jag vill säga, men inte hur.
Exemplet med --aödsfkj var bra, för nu ser jag att jag
stirrat mig lite blind på --dry-run, och att "visa endast"
inte alls är så tvetydigt som jag föreställde mig. Då är den
senaste version med "vad som kommer att köras" mer oklar.
Det känns som det är läge att låta texten vila ett tag för
att kunna se på den med nya ögon.

Men med hjälpen från den ständigt idésprudlande och
nagelfarande sv-maffian kan jag pussla ihop följande alster:

 "  --dry-run       Visa endast vad som behöver göras, verkställ inte\n"


-- 
Tommy Pettersson <ptp@lysator.liu.se>

_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.