Re: binutils-2.14rel030712

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.se)
Datum: 2004-10-08 22:58:16

Tomas Gradin writes:
> 
> > Vad sägs om följande nya version:
> > 
> >  msgid "  --dry-run    Show what needs to be run\n"
> >  msgstr "  --dry-run    (Tomkör) Visa vad som kommer att köras\n"
> 
> Hmm, OK, jag förstår hur du vill ha det, men då blir ju detta fortfarande 
> lite läskigt :)
> 
> Dvs. om man anger --dry-run, visar den först vad som kommer att köras och 
> utför det efteråt? Jag är inte säker på att "tomkör" är ett begripligt 
> uttryck.
> 
> Vad sägs om:
> 
> --dry-run   Visa vad som behöver göras, men verkställ inget

Egentligen tror jag nog att även om meddelandet såg ut så här:

 --aödsfkj   Visa endast vad som behöver göras

så är det ändå väldigt liten risk att man faktiskt missförstår det.
Men vill du förtydliga så för all del.

_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.