Re: binutils-2.14rel030712

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.se)
Datum: 2004-10-08 22:57:51

Tommy Pettersson writes:
>  msgid "%s: premature end of file at line %d"
>  msgstr "%s: ofullständigt filslut på rad %d"

"Ofullständigt filslut" låter lite lustigt. Som om filen bara nästan
tog slut. :-) Innehållet är ju ofullständigt, men själva slutet är
helt komplett. :-)

Kanske "förtida filslut ..." istället? Eller "för tidigt" om du
tycker "förtida" låter för formellt.

> Kan man gissa att "a - ligne" är bildat enligt "på - linje"?
> Det är verkligen inte samma sak som linjerad. (Jo, jag
> tänker också på linjerat papper.) Jag kan ju hitta på det
> nya ordet 'alinjera' (i verbform).

Skall man ändå hitta på ett nytt ord så är det väl bättre att
översätta båda ingående delar: pålinjera.

Ordet vore egentligen ganska bra. Men frågan är om man förstår det om
man känner till "alignment". Jag är tveksam.

> Christian använder 'justera' i översättningen av ld, och
> samstämmighet är ju då ett bra argument för att välja
> justera framför likvärdiga översättningar.

Det känns som en viktig aspekt i sammanhanget. Det bör vara samma i
två så närliggande program.

_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.