Re: binutils-2.14rel030712

Författare: Jan D. (jan.h.d_at_swipnet.se)
Datum: 2004-10-05 12:39:45

2004-10-04 kl. 14.43 skrev Tomas Gradin:
>
>>> Och, mina herrar, ni måste använda bestämd form! "Flaggan -I" etc.
>>
>> Jag försöker alltid använda obestämd form så mycket som
>> möjligt. _Egentligen_ borde det väl vara bestämd form på
>> engelska också?
>
> Mycket möjligt, men det är svenskan vi i första hand ska se till att 
> den blir
> korrekt. Subjektet i en sats ska vara i bestämd form!

Det här har vi ju gått igenom tidigare, det handlar ju om species 
(bestämdhet). Jag bifogar en bit ur grammatik från tidigare mail:

  Species anger bestämdhet. Obestämd form eller bestämd form.
  Ändelsen ska stå efter pluraländelsen. Substantivets genus
  bestämmer om ändelsen i singularis ska vara med t eller n på
  slutet.(en sång - sången, ett träd - trädet). Bestämd form
  används när beskrivningen är entydig, d.v.s. när man med hjälp
  av de beskrivningar och genom sammanhanget kan urskilja just
  det antal referenter som omtalas. Råder det något tvivel,
  används obestämd form och en efterbestämmare.

Sålunda är det en smaksak om man använder bestämd eller obestämd form
på flaggan. Det verkar vara allmänt så att vissa saker ofta benämns
med obestämd form, andra med bestämd form. Till exempel titlar. Det är
väl inte många som säger "Ingenjören Svensson", "Direktören Nilsson" 
o.s.v.
"Ingenjör Svensson" och "Direktör Nilsson" är ju vanligare (i den mån
titlar är vanliga numera:-). Sådana här fall tycker jag den enskilda
översättaren får bestämma om det nu inte står något explicit i ordlistan
förstås.

	Jan D.


_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.