Re: binutils-2.14rel030712

Författare: Tomas Gradin (tg_at_df.lth.se)
Datum: 2004-10-05 14:26:09

 >     Bestämd form
 >     används när beskrivningen är entydig, d.v.s. när man med hjälp
 >     av de beskrivningar och genom sammanhanget kan urskilja just
 >     det antal referenter som omtalas. Råder det något tvivel,
 >     används obestämd form och en efterbestämmare.
 > 
 > Sålunda är det en smaksak om man använder bestämd eller obestämd form
 > på flaggan.

Det är det inte alls, det råder ju inget som helst tvivel om vilken flagga som
omtalas, nämligen flaggan -I!

Således ska det vara bestämd form.

/tg_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.