Re: binutils-2.14rel030712

Författare: Tomas Gradin (tg_at_df.lth.se)
Datum: 2004-10-04 14:43:44

 > > > > #: addr2line.c:77
 > > > > N msgid ""
 > > > > N " The options are:\n"
 > > > > N " -b --target=<bfdname> Set the binary file format\n"
 > > > > N " -e --exe=<executable> Set the input file name

 > > > Ordet "set" är lite lurigt, det finns inte en översättning som passar
 > > > överallt. Här känns "sätt" lite konstigt tycker jag. Vad sägs om
 > > > "välj" eller "ange"?

 > > "Välj" passar inte här. "Ange" blir bäst.
 > 
 > Jag tycker tvärt om, men jag är mottaglig för övertygande
 > argumentering.

Hmm, vid närmare eftertanke så borde det nog vara "välj" på den första och
"ange" på den andra!

Användaren väljer ju knappast infilens namn, eftersom den redan finns. Därför 
borde det stå "ange" där. Men "target" får mig att dra slutsatsen att detta 
är något som produceras, och då väljer man ju formatet snarare än anger det.

 > > Och, mina herrar, ni måste använda bestämd form! "Flaggan -I" etc.
 > 
 > Jag försöker alltid använda obestämd form så mycket som
 > möjligt. _Egentligen_ borde det väl vara bestämd form på
 > engelska också?

Mycket möjligt, men det är svenskan vi i första hand ska se till att den blir 
korrekt. Subjektet i en sats ska vara i bestämd form!

 > > > >  #: dllwrap.c:508
 > > > >  msgid "  --dry-run  Show what needs to be run\n"
 > > > > G msgstr "  --dry-run Gör inget annat än att visa vad som måste 
 > > köras\n"

 > > > Varför tillägget "Gör inget annat än att"?

 > > Det klassiska översättningsmisstaget att "förbättra" originalet.

 > Namnet på flaggan --dry-run förmedlar information om att inget
 > "riktigt" kommer att utföras, och jag ville få med den informationen i
 > översättningen.

Du borde skriva "visa vad som kommer att köras" eller något liknande i
stället.

/tg_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.