Xconfigurator

From: =?ISO-8859-1?Q?G=F6ran Uddeborg?= (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-02-25 22:09:37

Jag vet inte om jag är försent ute, men i så fall kan det ju kanske
bli till nästa version, ifall du håller med mig.

> "The XF86Config file usually resides in /usr/X11R6/lib/X11 or /etc/X11. A "
> "sample XF86Config file is supplied with XFree86; it is configured for a "
> "standard VGA card and monitor with 640x480 resolution. \n"

> "XF86Config-filen finns vanligtvis i /usr/X11R6/lib/X11 eller /etc/X11. En "
> "XF86Config-exempelfil följer med XFree86; den är konfigurerad för ett "
> "standard-VGA-kort och en standardbildskärm med upplösningen 640x480. \n"

Hellre "Ett exempel på en XF86Config-fil följer med XFree86"

Tag du punkt och ny mening sedan istället för semikolon.

> "Du kan antingen använda XF86Config-exempelfilen som bas och redigera den "

Och om du ändrar så kan du ju helt enkelt säga "exempelfilen" här,
utan "XF86Config".

> #: ../Xconfigurator.c:446 ../Xconfigurator.c:1131 ../Xconfigurator.c:1256
> #: ../Xconfigurator.c:1286 ../Xconfigurator.c:1298 ../Xconfigurator.c:1310
> #: ../Xconfigurator.c:1429 ../Xconfigurator.c:1552 ../Xconfigurator.c:1599
> #: ../Xconfigurator.c:1659 ../Xconfigurator.c:1837 ../Xconfigurator.c:1905
> #: ../Xconfigurator.c:1944 ../Xconfigurator.c:2014 ../Xconfigurator.c:2032
> #: ../Xconfigurator.c:2124 ../Xconfigurator.c:2157 ../Xconfigurator.c:2451
> #: ../Xconfigurator.c:2468 ../Xconfigurator.c:2515 ../Xconfigurator.c:2558
> #: ../Xconfigurator.c:2587 ../Xconfigurator.c:2602 ../Xconfigurator.c:2659
> #: ../Xconfigurator.c:2764 ../Xconfigurator.c:3257 ../Xconfigurator.c:3688
> #: ../Xconfigurator.c:3790 ../Xconfigurator.c:3797 ../Xconfigurator.c:4059
> #: ../Xconfigurator.c:4177 ../Xconfigurator.c:4264
> msgid "Ok"
> msgstr "Ok"

Skönt att gettext slår ihop likadana meddelanden, så man inte behöver
översätta dem flera gånger... :-)

> "industry-standard monitor types, or give a specific range.\n"
> "motsvarar industristandardiserade bildskärmstyper, eller ange ett eget "

"industristandardiserade" säger man väl inte. Det duger i det här
fallet bra med "normala", annars bara "standard" eller något sådant.

> "industry-standard monitor types, or give a specific range. For interlaced "
> "industristandardiserade bildskärmstyper, eller ange ett eget intervall. För "

D:o

> #: ../Xconfigurator.c:977
> msgid "Non-Interlaced SVGA, 1024x768 @ 60 Hz, 800x600 @ 72 Hz"
> msgstr "Ickesammanflätad SVGA, 1024x768 vid 60 Hz, 800x600 vid 72 Hz"

"Ickesammanflätad" kan man väl inte säga? "Icke sammanflätad" eller
"Ej sammanflätad" bör det nog vara.

> #: ../Xconfigurator.c:1539
> #, c-format
> msgid " Resolution: %dx%d"
> msgstr " Upplösning: %dx%d"

Apropå roliga tecken, varför inte använda ett riktigt
multiplikationstecken (×) här? Att använda bokstaven "x" till det är
ju lite fånigt egentligen.

> #: ../Xconfigurator.c:3791
> msgid ""
> "Since you did not set this link, the config file created with this utilty "
> "may not be used next time X is started.\n"

> "Eftersom du inte skapade denna länk kan konfigurationsfilen som detta "
> "program skapade inte användas nästa gång X startas.\n"

Du har förstärkt påståendet, vilket kanske är lite dumt. Det står
"...may not be used..." medan du kategoriskt påstår "... kan ... inte
användas ...". Alternativt förslag "... kommer eventuellt
konfigurationsfilen ..."

> "Most modern PCI video cards can be probed, and Xconfigurator will "
> "standardfärgdjupet. De flesta moderna PCI-kort kan efterfrågas dessa "

Hellre t.ex. "... kan frågas om dessa ...".

> ". There is a chance, however, this could lock up your system. "

Den meningen har du glömt översätta. Och utan den är det lite svårt
att förstå varför man skulle säga "Testa inte". Så "Det finns dock en
risk att ..." bör nog vara med.

> #: ../Xconfigurator.c:4089
> #, fuzzy
> msgid "No card determined in kickstart - bailing\n"
> msgstr "Inget kort bestämt i kickstart - länsar\n"

De menar säkert "ger upp". "Bailing" kommer nog från uttrycket
"bailing out", eller "bail out", vilket betyder att "utverka frihet
genom att ställa borgen". Används i överfört bemärkelse för att "ta
en lätt väg ut", "dra sig ur" eller "ge upp".

Frihet mot borgen är väl rätt vanligt i USA om jag förstått det hela
rätt.

> #: ../Xtest.c:105 ../Xtest.c:158
> #, c-format
> msgid ""
> "Can you see this message?\n"
> "\n"
> "Automatic timeout in: %d seconds"
> msgstr ""
> "Kan du se detta meddelande?\n"
> "\n"
> "Automatisk timeout om: %d sekunder"

Ah! En "sover du"-fråga! Vad händer om man svarar nej, tro? :-)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.