hej hopp!

From: Richard Hult (rhult_at_hem.passagen.se)
Date: 2000-02-25 22:50:38

> > Och för övrigt tycker jag att "Broken pipe" borde översättas med
> > "Avbruten datakoppling" och inte "Trasigt rör".
> 
> Det där med "rör" väcker lite blandade känslor.  "Datakoppling" är
> visserligen mer uppenbart på ett sätt, men också mindre precist.
> "Pipe" i de här sammanhanget har ju en väldigt precis definition,
> medan "datakoppling" kan vara många olika sorters kopplingar.  Om man
> kan lyckas etablera "rör", och få folk att förstå det lika precist som
> "pipe", så är det en bättre översättning.

Personligen tycker jag att meddelanden som ändå inte förstås av 
"vanliga användare" (vad nu det är), inte behöver översättas till 
helt nypåhittade svenska uttryck. Ibland är det bättre att översätta 
så att det ligger nära den engelska texten.

Nägra exempel på detta skulle kunna vara:

"Kunde inte öppna socket" istället för "Kunde inte öppna uttag"
"Loopback-filsystem" istället för "Vändslingefilsystem"

En person som inte vet vad en socket är, förstår varken det ena eller 
andra uttrycket, och en person som vet vad en socket är, kommer 
förmodligen inte förstå "uttag", men däremot "socket".

Just för fallet med "pipe" är jag dock osäker på vad man bör skriva. 
"Avbruten datakoppling" låter inte riktigt bra det heller. Kanske en 
kompromiss: "Avbrutet rör" eller "Avbruten rörledning".

/Richard

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.