Re: Xconfigurator

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-02-28 00:00:03

Av någon underlig anledning såg jag inte det här brevet förrän nu, men
nu har jag ändrat.

Göran Uddeborg wrote:
> > "XF86Config-filen finns vanligtvis i /usr/X11R6/lib/X11 eller /etc/X11. En "
> > "XF86Config-exempelfil följer med XFree86; den är konfigurerad för ett "
> > "standard-VGA-kort och en standardbildskärm med upplösningen 640x480. \n"
> 
> Hellre "Ett exempel på en XF86Config-fil följer med XFree86"
> Tag du punkt och ny mening sedan istället för semikolon.

Ändrat.


> > "Du kan antingen använda XF86Config-exempelfilen som bas och redigera den "
> 
> Och om du ändrar så kan du ju helt enkelt säga "exempelfilen" här,
> utan "XF86Config".

Ändrat.

> > "motsvarar industristandardiserade bildskärmstyper, eller ange ett eget" > 
> "industristandardiserade" säger man väl inte. Det duger i det här
> fallet bra med "normala", annars bara "standard" eller något sådant.

Har ändrat till "standardiserade".


> > #: ../Xconfigurator.c:977
> > msgid "Non-Interlaced SVGA, 1024x768 @ 60 Hz, 800x600 @ 72 Hz"
> > msgstr "Ickesammanflätad SVGA, 1024x768 vid 60 Hz, 800x600 vid 72 Hz"
> 
> "Ickesammanflätad" kan man väl inte säga? "Icke sammanflätad" eller
> "Ej sammanflätad" bör det nog vara.

Ändrat.


> > #: ../Xconfigurator.c:1539
> > #, c-format
> > msgid " Resolution: %dx%d"
> > msgstr " Upplösning: %dx%d"
> 
> Apropå roliga tecken, varför inte använda ett riktigt
> multiplikationstecken (×) här? Att använda bokstaven "x" till det är
> ju lite fånigt egentligen.

Visst, har ändrat på alla ställen i filen.


> > #: ../Xconfigurator.c:3791
> > msgid ""
> > "Since you did not set this link, the config file created with this utilty "
> > "may not be used next time X is started.\n"
> 
> > "Eftersom du inte skapade denna länk kan konfigurationsfilen som detta "
> > "program skapade inte användas nästa gång X startas.\n"
> 
> Du har förstärkt påståendet, vilket kanske är lite dumt. Det står
> "...may not be used..." medan du kategoriskt påstår "... kan ... inte
> användas ...". Alternativt förslag "... kommer eventuellt
> konfigurationsfilen ..."

Har ändrat till
"Eftersom du inte skapade denna länk kommer eventuellt
konfigurationsfilen "
"som skapades av detta program eventuellt inte att kunna användas nästa
"
"gång X startas.\n"

 
> > "Most modern PCI video cards can be probed, and Xconfigurator will "
> > "standardfärgdjupet. De flesta moderna PCI-kort kan efterfrågas dessa "
> 
> Hellre t.ex. "... kan frågas om dessa ...".

Ändrat.


> > ". There is a chance, however, this could lock up your system. "
> 
> Den meningen har du glömt översätta. Och utan den är det lite svårt
> att förstå varför man skulle säga "Testa inte". Så "Det finns dock en
> risk att ..." bör nog vara med.

Har lagt till meningen "det finns dock en risk att detta kan låsa ditt
system".


> > #: ../Xconfigurator.c:4089
> > #, fuzzy
> > msgid "No card determined in kickstart - bailing\n"
> > msgstr "Inget kort bestämt i kickstart - länsar\n"
> 
> De menar säkert "ger upp". "Bailing" kommer nog från uttrycket
> "bailing out", eller "bail out", vilket betyder att "utverka frihet
> genom att ställa borgen". Används i överfört bemärkelse för att "ta
> en lätt väg ut", "dra sig ur" eller "ge upp".
> 
> Frihet mot borgen är väl rätt vanligt i USA om jag förstått det hela
> rätt.

Har ändrat till "ger upp". Tack för hjälpen.

/Christian


Help fight for the right to play DVD on Linux!  http://www.opendvd.org

#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.