Xconfigurator

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-02-24 04:58:15

Ojojoj. Blir alldeles för sena nätter.
Här kommer i alla fall det alla har väntat med spänning på, nämligen
Xconfigurator, som är det sista paketet som jag måste översätta just nu.

Håll till godo!

Anm.: Om någon kommer på vad "bailing" (i ett av meddelandena på slutet)
ska tolkas som så blir jag glad.

/Christian


Help fight for the right to play DVD on Linux!  http://www.opendvd.org

#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################
# Xconfigurator
# Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
# Christian Rose <menthos@menthos.com>, 2000.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Xconfigurator\n"
"POT-Creation-Date: 2000-01-03 10:29-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2000-02-24 04:52+0100\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: ../Xconfigurator.c:194
msgid ""
"This program will create a basic XF86Config file, based on menu selections "
"you make.\n"
"\n"
"The XF86Config file usually resides in /usr/X11R6/lib/X11 or /etc/X11. A "
"sample XF86Config file is supplied with XFree86; it is configured for a "
"standard VGA card and monitor with 640x480 resolution. \n"
"\n"
"You can either take the sample XF86Config as a base and edit it for your "
"configuration, or let this program produce a base XF86Config file for your "
"configuration and fine-tune it. Refer to "
"/usr/X11R6/lib/X11/doc/README.Config for a detailed overview of the "
"configuration process. \n"
"\n"
"For accelerated servers (including accelerated drivers in the SVGA server), "
"there are many chipset and card-specific options and settings. This program "
"does not know about these. On some configurations some of these settings "
"must be specified. Refer to the server man pages and chipset-specific "
"READMEs. \n"
"\n"
"Before continuing with this program, make sure you know the chipset and "
"amount of video memory on your video card. SuperProbe can help with this. "
"It is also helpful if you know what server you want to run."
msgstr ""
"Detta program kommer att skapa en enkel XF86Config-fil som baseras på de "
"menyval du gör.\n"
"\n"
"XF86Config-filen finns vanligtvis i /usr/X11R6/lib/X11 eller /etc/X11. En "
"XF86Config-exempelfil följer med XFree86; den är konfigurerad för ett "
"standard-VGA-kort och en standardbildskärm med upplösningen 640x480. \n"
"\n"
"Du kan antingen använda XF86Config-exempelfilen som bas och redigera den "
"så att den passar med din konfiguration, eller låta detta program skapa "
"en XF86Config-fil för din konfiguration och finanpassa den. Se "
"/usr/X11R6/lib/X11/doc/README.Config för en detaljerad översikt över "
"konfigurationsprocessen. \n"
"\n"
"För hårdvaruaccelererade servrar (inklusive hårdvaruaccelererade "
"drivrutiner i SVGA-servern) finns det många kretsuppsättningsspecifika och "
"kortspecifika inställningar och alternativ. Detta program känner inte till "
"dessa. På vissa konfigurationer måste några av dessa inställningar anges. "
"Läs serverns mansidor och de kretsspecifika README-filerna. \n"
"\n"
"Innan du fortsätter med detta program bör du försäkra dig om att du känner "
"till ditt grafikkorts kretsuppsättning och mängden grafikminne. SuperProbe "
"kan hjälpa till med detta. Det är också till hjälp om du vet vilken server "
"du vill köra."

#: ../Xconfigurator.c:216 ../Xtest.c:19
msgid ""
"Configuration file has been written. Take a look at it before running "
"'startx'. Note that the XF86Config file must be in one of the directories "
"searched by the server (e.g. /etc/X11/XF86Config) in order to be used. "
"Within the server press ctrl, alt and '+' simultaneously to cycle video "
"resolutions. Pressing ctrl, alt and backspace simultaneously immediately "
"exits the server (use if the monitor doesn't sync for a particular mode). \n"
"\n"
"For further configuration, refer to /usr/X11R6/lib/X11/doc/README.Config.\n"
"\n"
msgstr ""
"Konfigurationsfilen har skrivits. Ta en titt på den innan du kör "
"\"startx\". Observera att XF86Config-filen måste finnas i en av de "
"kataloger som servern söker i (exempelvis /etc/X11/XF86Config) för att "
"kunna användas. När servern är startad kan du trycka ctrl, alt och \"+\" "
"samtidigt för att växla mellan grafikupplösningar. Trycker du ctrl, alt "
"och backsteg avslutas servern omedelbart (använd detta om bildskärmen "
"inte synkar för ett visst grafikläge). \n"
"\n"
"För ytterligare konfiguration bör du läsa "
"/usr/X11R6/lib/X11/doc/README.Config.\n"
"\n"

#: ../Xconfigurator.c:247
#, c-format
msgid "%s: cannot open /etc/inittab: %s\n"
msgstr "%s: kan inte öppna /etc/inittab: %s\n"

#: ../Xconfigurator.c:254
#, c-format
msgid "%s: cannot create /etc/inittab-: %s\n"
msgstr "%s: kan inte skapa /etc/inittab-: %s\n"

#: ../Xconfigurator.c:418
msgid ""
"Select the video modes you would like to use. 8 bit modes allow for 256 "
"colors, 16 bit modes allow for 64k colors, and 24 bit modes allow for true "
"color. Performance will be slower, however, the higher you go. You should "
"select at least one of the elements below."
msgstr ""
"Välj de grafiklägen du vill använda. 8-bitslägen möjliggör 256 färger, "
"16-bitslägen möjliggör 64k färger och 24-bitslägen möjliggör \"true color\". "
"Prestanda kommer dock att försämras ju högre du väljer. Du bör välja "
"åtminstone ett av elementen nedan."

#: ../Xconfigurator.c:431
msgid "8 bit:"
msgstr "8 bitar:"

#: ../Xconfigurator.c:434
msgid "16 bit:"
msgstr "16 bitar:"

#: ../Xconfigurator.c:437
msgid "24 bit:"
msgstr "24 bitar:"

#: ../Xconfigurator.c:446 ../Xconfigurator.c:1131 ../Xconfigurator.c:1256
#: ../Xconfigurator.c:1286 ../Xconfigurator.c:1298 ../Xconfigurator.c:1310
#: ../Xconfigurator.c:1429 ../Xconfigurator.c:1552 ../Xconfigurator.c:1599
#: ../Xconfigurator.c:1659 ../Xconfigurator.c:1837 ../Xconfigurator.c:1905
#: ../Xconfigurator.c:1944 ../Xconfigurator.c:2014 ../Xconfigurator.c:2032
#: ../Xconfigurator.c:2124 ../Xconfigurator.c:2157 ../Xconfigurator.c:2451
#: ../Xconfigurator.c:2468 ../Xconfigurator.c:2515 ../Xconfigurator.c:2558
#: ../Xconfigurator.c:2587 ../Xconfigurator.c:2602 ../Xconfigurator.c:2659
#: ../Xconfigurator.c:2764 ../Xconfigurator.c:3257 ../Xconfigurator.c:3688
#: ../Xconfigurator.c:3790 ../Xconfigurator.c:3797 ../Xconfigurator.c:4059
#: ../Xconfigurator.c:4177 ../Xconfigurator.c:4264
msgid "Ok"
msgstr "Ok"

#: ../Xconfigurator.c:446 ../Xconfigurator.c:1256 ../Xconfigurator.c:1286
#: ../Xconfigurator.c:1298 ../Xconfigurator.c:1310 ../Xconfigurator.c:1599
#: ../Xconfigurator.c:1660 ../Xconfigurator.c:1945 ../Xconfigurator.c:2014
#: ../Xconfigurator.c:2032 ../Xconfigurator.c:2705 ../Xconfigurator.c:4060
#: ../Xconfigurator.c:4226
msgid "Back"
msgstr "Tillbaka"

#: ../Xconfigurator.c:449
msgid "Select Video Modes"
msgstr "Välj grafiklägen"

#: ../Xconfigurator.c:491
#, c-format
msgid "%s: cannot open /etc/sysconfig/mouse: %s\n"
msgstr "%s: kan inte öppna /etc/sysconfig/mouse: %s\n"

#: ../Xconfigurator.c:519 ../Xconfigurator.c:534 ../Xconfigurator.c:549
#, c-format
msgid "%s: mismatched quotes on line %d in /etc/sysconfig/mouse\n"
msgstr "%s: felaktigt antal citattecken på rad %d i /etc/sysconfig/mouse\n"

#: ../Xconfigurator.c:567
#, c-format
msgid "%s: line %d unexpected in /etc/sysconfig/mouse\n"
msgstr "%s: rad %d är oväntad i /etc/sysconfig/mouse\n"

#: ../Xconfigurator.c:577
#, c-format
msgid "%s: cannot read /etc/sysconfig/mouse: %s\n"
msgstr "%s: kan inte läsa /etc/sysconfig/mouse: %s\n"

#: ../Xconfigurator.c:629
#, c-format
msgid "%s: Critical error reading /etc/sysconfig/mouse.\n"
msgstr "%s: Kritiskt fel vid läsning av /etc/sysconfig/mouse.\n"

#: ../Xconfigurator.c:631
#, c-format
msgid "%s: Check permissions of /etc/sysconfig/mouse.\n"
msgstr "%s: Kontrollera rättigheterna på /etc/sysconfig/mouse.\n"

#: ../Xconfigurator.c:633 ../Xconfigurator.c:798
#, c-format
msgid "%s: Also - make sure you are running this program as root\n"
msgstr "%s: Dessutom - försäkra dig om att du kör detta program som root\n"

#: ../Xconfigurator.c:668
#, c-format
msgid "%s: cannot open /etc/sysconfig/keyboard: %s\n"
msgstr "%s: kan inte öppna /etc/sysconfig/keyboard: %s\n"

#: ../Xconfigurator.c:700
#, c-format
msgid "%s: mismatched quotes on line %d in /etc/sysconfig/keyboard\n"
msgstr "%s: felaktigt antal citattecken på rad %d i /etc/sysconfig/keyboard\n"

#: ../Xconfigurator.c:726
#, c-format
msgid "%s: line %d unexpected in /etc/sysconfig/keyboard\n"
msgstr "%s: rad %d är oväntad i /etc/sysconfig/keyboard\n"

#: ../Xconfigurator.c:736
#, c-format
msgid "%s: cannot read /etc/sysconfig/keyboard: %s\n"
msgstr "%s: kan inte läsa /etc/sysconfig/keyboard: %s\n"

#: ../Xconfigurator.c:794
#, c-format
msgid "%s: Critical error reading /etc/sysconfig/keyboard.\n"
msgstr "%s: Kritiskt fel vid läsning av /etc/sysconfig/keyboard.\n"

#: ../Xconfigurator.c:796
#, c-format
msgid "%s: Check permissions of /etc/sysconfig/keyboard.\n"
msgstr "%s: Kontrollera rättigheterna på /etc/sysconfig/keyboard.\n"

#: ../Xconfigurator.c:816
#, c-format
msgid "%s: Cannot find any keyboards\n"
msgstr "%s: Kan inte hitta några tangentbord\n"

#: ../Xconfigurator.c:874
#, c-format
msgid "%s: Xsun* servers don't support non-Sun keyboards\n"
msgstr "%s: Xsun*-servrar stöder inte annat än Sun-tangentbord\n"

#: ../Xconfigurator.c:925
msgid ""
"Now we want to set the specifications of the monitor. The two critical "
"parameters are the vertical refresh rate, which is the rate at which the the "
"whole screen is refreshed, and most importantly the horizontal sync rate, "
"which is the rate at which scanlines are displayed.\n"
"\n"
"The valid range for horizontal sync and vertical sync should be documented "
"in the manual of your monitor. If in doubt, check the monitor database "
"/usr/X11R6/lib/X11/doc/Monitors to see if your monitor is there."
msgstr ""
"Nu ska vi sätta bildskärmens specifikationer. De två kritiska parametrarna "
"är den vertikala uppdateringsfrekvensen, som är den frekvens som hela "
"skärmen uppdateras med, och, ännu viktigare, den horisontella "
"synkfrekvensen, som är den frekvens som scanlinjer visas med.\n"
"\n"
"Det giltiga intervallet för horisontell och vertikal synk ska finnas "
"dokumenterat i din bildskärmsmanual. Om du är tveksam bör du kontrollera "
"bildskärmsdatabasen /usr/X11R6/lib/X11/doc/Monitors för att se om din "
"bildskärm finns med."

#: ../Xconfigurator.c:935
msgid ""
"You must indicate the horizontal sync range of your monitor. You can either "
"select one of the predefined ranges below that correspond to "
"industry-standard monitor types, or give a specific range.\n"
"It is VERY IMPORTANT that you do not specify a monitor type with a "
"horizontal sync range that is beyond the capabilities of your monitor. If in "
"doubt, choose a conservative setting."
msgstr ""
"Du måste ange det intervall för horisontell synk som gäller för din monitor. "
"Du kan antingen välja ett av de fördefinierade intervallen nedan, som "
"motsvarar industristandardiserade bildskärmstyper, eller ange ett eget "
"intervall.\n"
"Det är MYCKET VIKTIGT att du inte anger en bildskärmstyp med ett "
"horisontellt synkintervall som är mer än vad din bildskärm klarar av. Om du "
"är tveksam bör du välja ett lägre värde."

#: ../Xconfigurator.c:944
msgid ""
"You must indicate the vertical sync range of your monitor. You can either "
"select one of the predefined ranges below that correspond to "
"industry-standard monitor types, or give a specific range. For interlaced "
"modes, the number that counts is the high one (e.g. 87 Hz rather than 43 Hz)."
msgstr ""
"Du måste ange det intervall för vertikal synk som gäller för din monitor. Du "
"kan antingen välja ett av intervallen nedan, som motsvarar "
"industristandardiserade bildskärmstyper, eller ange ett eget intervall. För "
"sammanflätade (interlaced) lägen är det den högre siffran som gäller "
"(exempelvis 87 Hz istället för 43 Hz)."

#: ../Xconfigurator.c:972
msgid "Standard VGA, 640x480 @ 60 Hz"
msgstr "Standard VGA, 640x480 vid 60 Hz"

#: ../Xconfigurator.c:973
msgid "Super VGA, 800x600 @ 56 Hz"
msgstr "Super-VGA, 800x600 vid 56 Hz"

#: ../Xconfigurator.c:974
msgid "8514 Compatible, 1024x768 @ 87 Hz interlaced (no 800x600)"
msgstr "8514-kompatibel, 1024x768 vid 87 Hz sammanflätat (inte 800x600)"

#: ../Xconfigurator.c:975
msgid "Super VGA, 1024x768 @ 87 Hz interlaced, 800x600 @ 56 Hz"
msgstr "Super-VGA, 1024x768 vid 87 Hz sammanflätat, 800x600 vid 56 Hz"

#: ../Xconfigurator.c:976
msgid "Extended Super VGA, 800x600 @ 60 Hz, 640x480 @ 72 Hz"
msgstr "Utökad Super-VGA, 800x600 vid 60 Hz, 640x480 vid 72 Hz"

#: ../Xconfigurator.c:977
msgid "Non-Interlaced SVGA, 1024x768 @ 60 Hz, 800x600 @ 72 Hz"
msgstr "Ickesammanflätad SVGA, 1024x768 vid 60 Hz, 800x600 vid 72 Hz"

#: ../Xconfigurator.c:978
msgid "High Frequency SVGA, 1024x768 @ 70 Hz"
msgstr "Högfrekvens-SVGA, 1024x768 vid 70 Hz"

#: ../Xconfigurator.c:979
msgid "Monitor that can do 1280x1024 @ 60 Hz"
msgstr "Bildskärm som klarar av 1280x1024 vid 60 Hz"

#: ../Xconfigurator.c:980
msgid "Monitor that can do 1280x1024 @ 74 Hz"
msgstr "Bildskärm som klarar av 1280x1024 vid 74 Hz"

#: ../Xconfigurator.c:981
msgid "Monitor that can do 1280x1024 @ 76 Hz"
msgstr "Bildskärm som klarar av 1280x1024 vid 76 Hz"

#: ../Xconfigurator.c:982
msgid "Monitor that can do 1600x1200 @ 70 Hz"
msgstr "Bildskärm som klarar av 1600x1200 vid 70 Hz"

#: ../Xconfigurator.c:983
msgid "Monitor that can do 1600x1200 @ 76 Hz"
msgstr "Bildskärm som klarar av 1600x1200 vid 76 Hz"

#: ../Xconfigurator.c:1103
msgid ""
"\n"
"\n"
"Monitor database was not found!\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"\n"
"Bildskärmsdatabasen kunde inte hittas!\n"
"\n"

#: ../Xconfigurator.c:1111
msgid ""
"\n"
"   These generic types are also supported (use only the 'Generic##' part\n"
"   when specifying the monitor). You must specify the preceding\n"
"   '0' if the type is less than 10 (ie. 'Generic02')\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"   Dessa standardtyper stöds också (använd bara \"Generic##\"-biten när\n"
"   du anger bildskärm). Du måste ange den inledande nollan om typen\n"
"   är mindre än 10 (exempelvis \"Generic02\")\n"
"\n"

#: ../Xconfigurator.c:1131
msgid "Monitor DB"
msgstr "Bildskärmsdatabas"

#: ../Xconfigurator.c:1132
#, c-format
msgid ""
"The monitor database file %s could not be loaded. Please select a custom "
"monitor configuration closest to your actual monitor."
msgstr ""
"Bildskärmsdatabasfilen %s kunde inte laddas. Välj en anpassad "
"bildskärmskonfiguration som överensstämmer så bra som möjligt med din "
"verkliga bildskärm."

#: ../Xconfigurator.c:1241
msgid "Custom"
msgstr "Anpassad"

#: ../Xconfigurator.c:1252
msgid "Monitor Setup"
msgstr "Bildskärmskonfiguration"

#: ../Xconfigurator.c:1253
msgid ""
"What type of monitor do you have? If you would rather specify the sync "
"frequencies of your monitor, choose \"Custom\" from the list."
msgstr ""
"Vilken typ av bildskärm har du? Om du hellre vill ange din bildskärms "
"synkfrekvenser väljer du \"Anpassad\" i listan."

#: ../Xconfigurator.c:1286
msgid "Custom Monitor Setup"
msgstr "Anpassad bildskärmskonfiguration"

#: ../Xconfigurator.c:1295 ../Xconfigurator.c:1307
msgid "Custom Monitor Setup (Continued)"
msgstr "Anpassad bildskärmskonfiguration (fortsättning)"

#: ../Xconfigurator.c:1358
msgid ""
"\n"
"\n"
"Can't read card database. \n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"\n"
"Kan inte läsa grafikkortsdatabas. \n"
"\n"

#: ../Xconfigurator.c:1388
msgid ""
"\n"
"\n"
"Can't read card database. Exiting.\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"\n"
"Kan inte läsa grafikkortsdatabas. Avslutar.\n"
"\n"

#: ../Xconfigurator.c:1429
msgid "Unknown Server"
msgstr "Okänd server"

#: ../Xconfigurator.c:1430
msgid "Somehow in continue mode an unknown server type exists."
msgstr "På något sätt finns det i fortsättningsläget en okänd servertyp."

#: ../Xconfigurator.c:1539
#, c-format
msgid " Resolution: %dx%d"
msgstr " Upplösning: %dx%d"

#: ../Xconfigurator.c:1545
#, c-format
msgid " Monitor type %d\n"
msgstr " Bildskärmstyp %d\n"

#: ../Xconfigurator.c:1552
msgid "SBUS Probe"
msgstr "SBUS-test"

#: ../Xconfigurator.c:1552
msgid "PCI Probe"
msgstr "PCI-test"

#: ../Xconfigurator.c:1554
#, c-format
msgid ""
"SBUS probing found a:\n"
"\n"
" SBUS Entry: %s\n"
"%s X Server : %s\n"
msgstr ""
"SBUS-testet hittade ett:\n"
"\n"
" SBUS-post: %s\n"
"%s X-server : %s\n"

#: ../Xconfigurator.c:1558
#, c-format
msgid ""
"PCI probing found a:\n"
"\n"
" PCI Entry: %s\n"
"%s X Server : %s\n"
msgstr ""
"PCI-testet hittade ett:\n"
"\n"
" PCI-post: %s\n"
"%s X-server : %s\n"

#: ../Xconfigurator.c:1562 ../Xconfigurator.c:1564
msgid "No match"
msgstr "Ingen träff"

#: ../Xconfigurator.c:1588
msgid "Unlisted Card"
msgstr "Olistat kort"

#: ../Xconfigurator.c:1594
msgid "Choose a Card"
msgstr "Välj ett kort"

#: ../Xconfigurator.c:1595
msgid ""
"Pick a Card from the list below (Or choose \"Unlisted Card\" at the bottom "
"of the list if your card isn't listed):"
msgstr ""
"Välj ett kort från listan nedan (eller välj \"Olistat kort\" nederst i "
"listan om ditt kort inte finns med i listan):"

#: ../Xconfigurator.c:1658
msgid "Pick a Server"
msgstr "Välj en server"

#: ../Xconfigurator.c:1658
msgid "Which server do you need?"
msgstr "Vilken server behöver du?"

#: ../Xconfigurator.c:1686
msgid "No RAMDAC Setting (recommended)"
msgstr "Ingen RAMDAC-inställning (rekommenderas)"

#: ../Xconfigurator.c:1687
msgid "AT&T 20C490 (S3 and AGX servers, ARK driver)"
msgstr "AT&T 20C490 (S3- och AGX-servrar, ARK-drivrutin)"

#: ../Xconfigurator.c:1688
msgid "AT&T 20C498/21C498/22C498 (S3, autodetected)"
msgstr "AT&T 20C498/21C498/22C498 (S3, autodetekterad)"

#: ../Xconfigurator.c:1689
msgid "AT&T 20C409/20C499 (S3, autodetected)"
msgstr "AT&T 20C409/20C499 (S3, autodetekterad)"

#: ../Xconfigurator.c:1690
msgid "AT&T 20C505 (S3)"
msgstr "AT&T 20C505 (S3)"

#: ../Xconfigurator.c:1691
msgid "BrookTree BT481 (AGX)"
msgstr "BrookTree BT481 (AGX)"

#: ../Xconfigurator.c:1692
msgid "BrookTree BT482 (AGX)"
msgstr "BrookTree BT482 (AGX)"

#: ../Xconfigurator.c:1693
msgid "BrookTree BT485/9485 (S3)"
msgstr "BrookTree BT485/9485 (S3)"

#: ../Xconfigurator.c:1694
msgid "Sierra SC15025 (S3, AGX)"
msgstr "Sierra SC15025 (S3, AGX)"

#: ../Xconfigurator.c:1696
msgid "S3 GenDAC (86C708) (autodetected)"
msgstr "S3 GenDAC (86C708) (autodetekterad)"

#: ../Xconfigurator.c:1697
msgid "S3 SDAC (86C716) (autodetected)"
msgstr "S3 SDAC (86C716) (autodetekterad)"

#: ../Xconfigurator.c:1699
msgid "S3 GenDAC (86C708)"
msgstr "S3 GenDAC (86C708)"

#: ../Xconfigurator.c:1700 ../Xconfigurator.c:1737
msgid "S3 SDAC (86C716)"
msgstr "S3 SDAC (86C716)"

#: ../Xconfigurator.c:1702
msgid "STG-1700 (S3, autodetected)"
msgstr "STG-1700 (S3, autodetekterad)"

#: ../Xconfigurator.c:1703
msgid "STG-1703 (S3, autodetected)"
msgstr "STG-1703 (S3, autodetekterad)"

#: ../Xconfigurator.c:1704
msgid "TI 3020 (S3)"
msgstr "TI 3020 (S3)"

#: ../Xconfigurator.c:1705
msgid "TI 3025 (S3, autodetected)"
msgstr "TI 3025 (S3, autodetekterad)"

#: ../Xconfigurator.c:1706
msgid "TI 3026 (S3, autodetected)"
msgstr "TI 3026 (S3, autodetekterad)"

#: ../Xconfigurator.c:1707
msgid "IBM RGB 514 (S3, autodetected)"
msgstr "IBM RGB 514 (S3, autodetekterad)"

#: ../Xconfigurator.c:1708
msgid "IBM RGB 524 (S3, autodetected)"
msgstr "IBM RGB 524 (S3, autodetekterad)"

#: ../Xconfigurator.c:1709
msgid "IBM RGB 525 (S3, autodetected)"
msgstr "IBM RGB 525 (S3, autodetekterad)"

#: ../Xconfigurator.c:1710
msgid "IBM RGB 526 (S3)"
msgstr "IBM RGB 526 (S3)"

#: ../Xconfigurator.c:1711
msgid "IBM RGB 528 (S3, autodetected)"
msgstr "IBM RGB 528 (S3, autodetekterad)"

#: ../Xconfigurator.c:1712
msgid "ICS5342 (S3, ARK)"
msgstr "ICS5342 (S3, ARK)"

#: ../Xconfigurator.c:1713
msgid "ICS5341 (W32)"
msgstr "ICS5341 (W32)"

#: ../Xconfigurator.c:1714
msgid "IC Works w30C516 ZoomDac (ARK)"
msgstr "IC Works w30C516 ZoomDac (ARK)"

#: ../Xconfigurator.c:1715
msgid "Normal DAC"
msgstr "Normal DAC"

#: ../Xconfigurator.c:1730
msgid "No Clockchip Setting (recommended)"
msgstr "Ingen klockkretsinställning (rekommenderas)"

#: ../Xconfigurator.c:1731
msgid "Chrontel 8391"
msgstr "Chrontel 8391"

#: ../Xconfigurator.c:1732
msgid "ICD2061A and compatibles (ICS9161A, DCS2824)"
msgstr "ICD2061A och kompatibla (ICS9161A, DCS2824)"

#: ../Xconfigurator.c:1733
msgid "ICS2595"
msgstr "ICS2595"

#: ../Xconfigurator.c:1734
msgid "ICS5342 (similar to SDAC, but not completely compatible)"
msgstr "ICS5342 (liknar SDAC men är inte fullt kompatibel)"

#: ../Xconfigurator.c:1735
msgid "ICS5341"
msgstr "ICS5341"

#: ../Xconfigurator.c:1736
msgid "S3 GenDAC (86C708) and ICS5300 (autodetected)"
msgstr "S3 GenDAC (86C708) och ICS5300 (autodetekterad)"

#: ../Xconfigurator.c:1738
msgid "STG 1703 (autodetected)"
msgstr "STG 1703 (autodetekterad)"

#: ../Xconfigurator.c:1739
msgid "Sierra SC11412"
msgstr "Sierra SC11412"

#: ../Xconfigurator.c:1740
msgid "TI 3025 (autodetected)"
msgstr "TI 3025 (autodetekterad)"

#: ../Xconfigurator.c:1741
msgid "TI 3026 (autodetected)"
msgstr "TI 3026 (autodetekterad)"

#: ../Xconfigurator.c:1742
msgid "IBM RGB 51x/52x (autodetected)"
msgstr "IBM RGB 51x/52x (autodetekterad)"

#: ../Xconfigurator.c:1753
msgid ""
"It is possible that the hardware detection routines in the server some how "
"cause the system to crash and the screen to remain blank. If this is the "
"case, skip this step the next time. The server may need a Ramdac, ClockChip "
"or special option (e.g. \"nolinear\" for S3) to probe and start-up correctly."
msgstr ""
"Det är möjligt att hårdvarudetekteringsrutinen i servern på något sätt "
"orsakar att systemet kraschar och att skärmen förblir blank. Om detta "
"inträffar bör du hoppa över detta steg nästa gång. Servern kan behöva en "
"RAMDAC-inställning, klockkretsinställning eller en speciell flagga "
"(exempelvis \"nolinear\" för S3) för att kunna testas och startas korrekt."

#: ../Xconfigurator.c:1837 ../Xconfigurator.c:1905 ../Xconfigurator.c:2468
#: ../Xconfigurator.c:2515 ../Xconfigurator.c:2558 ../Xconfigurator.c:2587
#: ../Xconfigurator.c:2602
msgid "X Error"
msgstr "X-fel"

#: ../Xconfigurator.c:1838 ../Xconfigurator.c:1906 ../Xconfigurator.c:2559
#: ../Xconfigurator.c:2588 ../Xconfigurator.c:2603
msgid ""
"There was an error detecting the video ram on your card. You should try "
"configuring the video card manually."
msgstr ""
"Det inträffade ett fel vid detekteringen av minnesmängden på ditt kort. Du "
"bör prova att konfigurera kortet manuellt."

#: ../Xconfigurator.c:1843 ../Xconfigurator.c:1911 ../Xconfigurator.c:1988
msgid "Fatal error: Invalid amount of video memory.\n"
msgstr "Allvarligt fel: Ogiltig mängd grafikminne.\n"

#: ../Xconfigurator.c:1942
msgid "Video Memory"
msgstr "Grafikminne"

#: ../Xconfigurator.c:1943
msgid "How much video memory do you have?"
msgstr "Hur mycket grafikminne har du?"

#: ../Xconfigurator.c:2011
msgid "RAMDAC Configuration"
msgstr "RAMDAC-konfiguration"

#: ../Xconfigurator.c:2012
msgid "Which RAMDAC do you have?"
msgstr "Vilken RAMDAC har du?"

#: ../Xconfigurator.c:2030
msgid "Clockchip Configuration"
msgstr "Klockkretskonfiguration"

#: ../Xconfigurator.c:2031
msgid "Which Clockchip do you have?"
msgstr "Vilken klockkrets har du?"

#: ../Xconfigurator.c:2059 ../Xconfigurator.c:3895
msgid "Probe"
msgstr "Testa"

#: ../Xconfigurator.c:2059 ../Xconfigurator.c:4177
msgid "Skip"
msgstr "Hoppa över"

#: ../Xconfigurator.c:2063
msgid "Do you want to run 'X -probeonly' now?"
msgstr "Vill du köra \"X -probeonly\" nu?"

#: ../Xconfigurator.c:2065
msgid "Probe for Clocks"
msgstr "Testa klockor"

#: ../Xconfigurator.c:2124 ../Xconfigurator.c:2157
msgid "Clock Probe Failed"
msgstr "Klocktest misslyckades"

#: ../Xconfigurator.c:2125 ../Xconfigurator.c:2158
msgid "Configuration will proceed using default values."
msgstr "Konfigurationen kommer att fortsätta med standardvärden."

#: ../Xconfigurator.c:2302
msgid "Unable to probe card - error running X\n"
msgstr "Kunde inte testa kort - fel vid körning av X\n"

#: ../Xconfigurator.c:2326 ../Xconfigurator.c:2336 ../Xconfigurator.c:2345
msgid "Couldn't grep mode lines from probe output.\n"
msgstr "Kunde inte plocka lägesrader från testutdatan.\n"

#: ../Xconfigurator.c:2414 ../Xconfigurator.c:2419 ../Xconfigurator.c:2425
#: ../Xconfigurator.c:2432
msgid "Failed to create tempfile in kickstart mode\n"
msgstr "Misslyckades att skapa temporär fil i kickstart-läge\n"

#: ../Xconfigurator.c:2451
msgid "Probing to begin"
msgstr "Testet startar"

#: ../Xconfigurator.c:2452
msgid ""
"Xconfigurator will now run the X server you selected to probe various "
"information about your video card. It is normal for the screen to blink "
"several times."
msgstr ""
"Xconfigurator kommer nu att köra den X-server du valde för att testa "
"diverse information om ditt grafikkort. Det är normalt att skärmen "
"blinkar flera gånger."

#: ../Xconfigurator.c:2469
msgid ""
"There was an error executing the X server in a probing mode. You should try "
"configuring the video card manually."
msgstr ""
"Det uppstod ett fel vid körning av X-servern i ett testläge. Du bör prova "
"att konfigurera ditt kort manuellt."

#: ../Xconfigurator.c:2516
msgid ""
"There was an error probing the clocks on your video card. You should try "
"configuring the video card manually."
msgstr ""
"Det uppstod ett fel vid testningen av klockorna på ditt grafikkort. Du bör "
"prova att konfigurera grafikkortet manuellt."

#: ../Xconfigurator.c:2659
msgid "No Valid Modes"
msgstr "Inga giltiga lägen"

#: ../Xconfigurator.c:2660
msgid ""
"No valid video modes were autodetected at 8, 16, or 24 bits per pixel. It is "
"likely that the X server for your video card did not return the information "
"in the way expected by this tool. You can still attempt to configure you "
"video card manually."
msgstr ""
"Inga giltiga grafiklägen autodetekterades vid 8, 16 eller 24 bitar per "
"pixel. Det är troligt att X-servern för ditt grafikkort inte returnerade "
"informationen på det sätt som det här verktyget förväntar sig. Du kan "
"fortfarande försöka konfigurera ditt grafikkort manuellt."

#: ../Xconfigurator.c:2704
msgid "Probing finished"
msgstr "Testet avslutat"

#: ../Xconfigurator.c:2704
msgid "Use Default"
msgstr "Använd standard"

#: ../Xconfigurator.c:2705
msgid "Let Me Choose"
msgstr "Låt mig välja"

#: ../Xconfigurator.c:2706
#, c-format
msgid ""
"Xconfigurator has sucessfully probed your video card. The default video mode "
"will be:\n"
"\n"
"  Color Depth: %s bits per pixel\n"
"  Resolution : %s\n"
"\n"
"Do you want to accept this setting, or select for yourself?"
msgstr ""
"Xconfigurator har framgångsrikt testat ditt grafikkort. Standardgrafikläget "
"kommer att vara:\n"
"\n"
"  Färgdjup  : %s bitar per pixel\n"
"  Upplösning : %s\n"
"\n"
"Godkänner du detta val eller vill du välja själv?"

#: ../Xconfigurator.c:2758
msgid ""
"An error occured during probing; please start over.\n"
"\n"
msgstr ""
"Ett fel inträffade vid testning; var vänlig och börja om.\n"
"\n"

#: ../Xconfigurator.c:2761
msgid "The error occured trying to exec X."
msgstr "Felet inträffade vid försök att exekvera X."

#: ../Xconfigurator.c:2763
msgid "The error occured trying to exec grep."
msgstr "Felet inträffade vid försök att exekvera grep."

#. error occured
#: ../Xconfigurator.c:2764 ../Xconfigurator.c:4226
msgid "Error"
msgstr "Fel"

#: ../Xconfigurator.c:3255
msgid "Can't open file for writing. Perhaps you aren't root?"
msgstr "Kan inte öppna filen för skrivning. Du kanske inte är root?"

#: ../Xconfigurator.c:3686
#, c-format
msgid "Undetermined error number %d"
msgstr "Obestämt fel nummer %d"

#: ../Xconfigurator.c:3688
msgid "Fatal Error"
msgstr "Allvarligt fel"

#: ../Xconfigurator.c:3689
msgid ""
"A fatal error occured checking the status of the link\n"
"\n"
"  /usr/X11R6/lib/X11/XF86Config\n"
"\n"
"Make sure you are running this utility as root. The fatal error was:\n"
"\n"
msgstr ""
"Ett allvarligt fel inträffade vid kontroll av statusen på länken\n"
"\n"
"  /usr/X11R6/lib/X11/XF86Config\n"
"\n"
"Försäkra dig om att du kör detta program som root. Det allvarliga felet var:\n"
"\n"

#: ../Xconfigurator.c:3701
msgid "Error with existing XF86Config"
msgstr "Fel hos existerande XF86Config"

#: ../Xconfigurator.c:3701
msgid "Yes"
msgstr "Ja"

#: ../Xconfigurator.c:3702
msgid "No"
msgstr "Nej"

#: ../Xconfigurator.c:3703
msgid ""
"There is something wrong with the file\n"
"\n"
"    /usr/X11R6/lib/X11/XF86Config\n"
"\n"
"This file should normally be a link to\n"
"\n"
"    /etc/X11/XF86Config\n"
"\n"
"Shall I make that link now?"
msgstr ""
"Någonting är fel med filen\n"
"\n"
"    /usr/X11R6/lib/X11/XF86Config\n"
"\n"
"Denna fil ska normalt vara en länk till\n"
"\n"
"    /etc/X11/XF86Config\n"
"\n"
"Ska jag skapa denna länk nu?"

#. warn user link is still not ok, should look into it
#: ../Xconfigurator.c:3790
msgid "Warning"
msgstr "Varning"

#: ../Xconfigurator.c:3791
msgid ""
"Since you did not set this link, the config file created with this utilty "
"may not be used next time X is started.\n"
"\n"
"It is recommended you look into why this link is not currently set as "
"recommended.\n"
"\n"
"The install will proceed now..."
msgstr ""
"Eftersom du inte skapade denna länk kan konfigurationsfilen som detta "
"program skapade inte användas nästa gång X startas.\n"
"\n"
"Det rekommenderas att du undersöker varför denna länk för närvarande "
"inte är satt på det sätt som rekommenderas.\n"
"\n"
"Installationsprogrammet kommer att fortsätta nu..."

#: ../Xconfigurator.c:3894
msgid "Screen Configuration"
msgstr "Skärmkonfiguration"

#: ../Xconfigurator.c:3895
msgid "Don't Probe"
msgstr "Testa inte"

#: ../Xconfigurator.c:3896
msgid ""
"Xconfigurator now needs to setup the default resolution and color depth. "
"Most modern PCI video cards can be probed, and Xconfigurator will "
"automatically determine the best video mode/color depth possible for your "
"system. There is a chance, however, this could lock up your system. If you "
"would prefer to give the required information instead of having it probed, "
"answer \"Don't Probe\" to the following question."
msgstr ""
"Xconfigurator måste nu ställa in standardupplösningen och "
"standardfärgdjupet. De flesta moderna PCI-kort kan efterfrågas dessa "
"värden, och Xconfigurator kommer att automatiskt avgöra de bästa möjliga "
"grafikläges/färgdjupsinställningarna för ditt system. Om du skulle föredra "
"att ange den nödvändiga informationen istället för att få den testad åt dig "
"svarar du \"Testa inte\" på den följande frågan."

#: ../Xconfigurator.c:4059
msgid "Welcome"
msgstr "Välkommen"

#: ../Xconfigurator.c:4060
msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"

#: ../Xconfigurator.c:4089
#, fuzzy
msgid "No card determined in kickstart - bailing\n"
msgstr "Inget kort bestämt i kickstart - länsar\n"

#: ../Xconfigurator.c:4143
#, c-format
msgid "tried to use %s\n"
msgstr "försökte att använda %s\n"

#: ../Xconfigurator.c:4177 ../Xconfigurator.c:4184
msgid "Starting X"
msgstr "Startar X"

#: ../Xconfigurator.c:4178
msgid "Xconfigurator will now start X to test your configuration."
msgstr "Xconfigurator kommer nu att starta X för att testa din konfiguration."

#: ../Xconfigurator.c:4187
msgid "Preparing to start the X server..."
msgstr "Förbereder start av X-servern..."

#: ../Xconfigurator.c:4226
msgid "Quit"
msgstr "Avsluta"

#: ../Xconfigurator.c:4227
msgid ""
"There is a problem with your X configuration. You may go back and modify "
"your configuration or exit now."
msgstr ""
"Det finns ett problem med din X-konfiguration. Du kan gå tillbaka och "
"ändra din konfiguration eller avsluta nu."

#: ../Xconfigurator.c:4264
msgid "You're Done!"
msgstr "Du är färdig!"

#: ../Xtest.c:38
msgid ""
"Xconfigurator can set up your computer to automatically start X upon "
"booting. Would you like X to start when you reboot? "
msgstr ""
"Xconfigurator kan konfigurera din dator så att X automatiskt startar "
"när datorn startar. Vill du att X ska starta när du startar om? "

#: ../Xtest.c:105 ../Xtest.c:158
#, c-format
msgid ""
"Can you see this message?\n"
"\n"
"Automatic timeout in: %d seconds"
msgstr ""
"Kan du se detta meddelande?\n"
"\n"
"Automatisk timeout om: %d sekunder"

#: ../Xtest.c:171 ../Xtest.c:309
msgid "_Yes"
msgstr "_Ja"

#: ../Xtest.c:179 ../Xtest.c:316
msgid "_No"
msgstr "_Nej"

#: ../Xtest.c:260
msgid "_OK"
msgstr "_OK"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.