Re: Red Hat-installationen (hela filen)

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-02-21 00:17:31

Göran Uddeborg wrote:
> 
> Nu har jag äntligen hunnit titta på dina installationsmeddelanden.
> Hoppas att mina kommentarer inte kommer försent. De ligger ju några
> timmar efter oss, så det finns ännu lite tid kvar. :-)

Usch ja. Jag är fortfarande inte färdig med SGML-filen. =(
Blir väl många timmars nattjobb...


> > msgstr ""
> > "Project-Id-Version: install\n"
> 
> Brukar det inte vara ett versionsnummer med där?

Ja, men inte i detta fallet. Installationsprogrammet har inget
officiellt versionsnummer vad jag har kunnat hitta. Det är nog bara
nissarna på Red Hat som vet vilken version det är... =)


> > #: ../installclass.py:251
> > msgid "You are about to erase any preexisting Linux installations on your system."
> > msgstr "Du är på väg att radera alla tidigare linuxinstallationer på ditt system."
> 
> "är på väg" låter som om det är fel, vilket det kanske men inte
> nödvändigtvis är. Jag skulle nog skrivit "Du står i begrepp att ..."

Okej.


> Att översätta "any" med "alla" är kanske inte så lyckat. Även om det
> i någon sträng mening är sant, så brukar man inte använda "alla" när
> noll är ett sannolikt värde. I de allra flesta fall har man nog noll
> eller en Linuxinstallation. "eventuella" tycker jag skulle vara
> bättre.

Okej.


> > #: ../installclass.py:289
> > #, fuzzy
> > msgid "You are about to erase ALL DATA on your hard drive to make room for your Linux installation."
> > msgstr "Du är på väg att radera ALL DATA på din hårddisk för att göra plats åt din linuxinstallation."
> 
> Äver här tycker jag att "står i begrepp att", eller kanske "kommer
> strax att", eller något sådant, passar bättre. Det skall (väl) vara
> en varning, men låter som ett påstående om att man håller på att göra
> bort sig.

Okej.


> > #: ../text.py:294
> > #, fuzzy
> > msgid "System to Upgrade"
> > msgstr "System att uppgradera"
> 
> Är du inte riktigt nöjd, eftersom du har fuzzy-märkt den? Men skulle
> kunna säga "System som skall uppgraderas" istället, om du vill ha
> alternativa förslag.

Låter bättre. Du har rätt, fuzzy-märkningarna finns kvar där jag har
varit osäker.


> > #: ../text.py:311
> > msgid "The packages you have installed, and any other packages which are needed to satisfy their dependencies, have been selected for installation. Would you like to customize the set of packages that will be upgraded?"
> > msgstr "Paketen du har installerat, och alla andra paket som krävs för att installera dessa, har blivit markerade för uppgradering. Vill du modifiera valet av paket som ska uppgraderas?"
> 
> Jag tycker det går bra att översätta "been selected" med "valt ut"
> istället för "blivit markerade".

Du har rätt.


> > "This installation process is outlined in detail in the Official Red Hat Linux Installation Guide available from Red Hat Software. If you have access to this manual, you should read the installation section before continuing.\n"
> > "Denna installation är beskriven i detalj i den officiella Red Hat Linux-installationsguiden, som finns tillgänglig från Red Hat Software. Om du har tillgång till denna manual bör du läsa igenom sektionen om installation innan du fortsätter.\n"
> 
> Man skulle kunna tänka sig att vända på det och säga
> 
>  ... den officiella installationsguiden för Red Hat Linux. ...

Jag funderar på att vända på det - att inte alls översätta det.
Manualerna är nämligen inte översatta, så det kan vara en bra idé att
behålla namnen i referenserna oöversatta.


> > #: ../text.py:623
> > msgid "Choose a server"
> > msgstr "Välj en sever"
>           ^ Ett litet "r" där kanske?

Ja, det blir nog mer begripligt då =)


> > "Press return to reboot, and be sure to remove your boot medium as the system reboots, or your system will rerun the install. For information on fixes which are available for this release of Red Hat Linux, consult the Errata available from http://www.redhat.com/errata.\n"
> > "Tryck enter för att starta om, och försäkra dig om att ta bort ditt bootmedia när systemet startar om, annars kommer installationsprogrammet att startas igen. För information om vilka uppdateringar som finns för denna utgåva av Red Hat Linux, ta en titt på fellistan som du finner på http://www.redhat.com/errata.\n"
> 
> "försäkra dig om" känns inte bra. Vad sägs om "... se till att ta
> bort ..."?

Bra.


> > " For information on fixes which are available for this release of Red Hat Linux, consult the Errata available from http://www.redhat.com.\n"
> > "För information om vilka uppdateringar som finns för denna utgåva av Red Hat Linux, ta en titt på fellistan som du finner på http://www.redhat.com.\n"
> 
> De har indenterat orginalet med ett blanktecken. Tror du det är ett
> misstag, eller finns det en anledning?

Spelar ingen roll, har de gjort det gör jag det, eftersom jag är
stressad. Tack för tipset. =)


> > #: ../text.py:979
> > msgid "Red Hat Linux (C) 2000 Red Hat, Inc."
> > msgstr "Red Hat Linux (C) 2000 Red Hat, Inc."
> 
> Tag ett riktigt ©-tecken!

Okej.


> > #: ../text.py:1007 ../text.py:1075
> > #, fuzzy
> > msgid "Hostname Setup"
> > msgstr "Konfiguration av värdnamn"
> 
> Personligen tycker jag att "Värdnamnskonfiguration" analogt med de
> tidigare hade varit helt ok, men du kanske tyckte det blev för tungt?
> 
> > #: ../text.py:1009 ../text.py:1077
> > #, fuzzy
> > msgid "Network Setup"
> > msgstr "Konfiguration av nätverk"

Båda är ordnade. 


> "Nätverkskonfiguration"? JAG tycker det är ok.
> 
> > #: ../text.py:1015 ../text.py:1083
> > #, fuzzy
> > msgid "Time Zone Setup"
> > msgstr "Konfiguration av tidszon"
> 
> Tidszonskonfiguration? Visst!

Okej. Det var den jag var osäker på. Men tycker du att det är okej kan
vi köra den varianten genomgående. Bra.


> > #: ../text.py:1019 ../text.py:1087 ../textw/userauth.py:152
> > msgid "User Account Setup"
> > msgstr "Konfiguration av användarkonton"
> 
> "Användarkontokonfiguration"? Nja, det börjar faktiskt låta lite
> tungt.

Hehe. Då får väl det här meddelandet stå som det står.


> > #: ../text.py:1095 ../textw/packages.py:122
> > #, fuzzy
> > msgid "Package Dependencies"
> > msgstr "Olösta paketberoenden"
> 
> "Olösta"? Det står ju bara "Paketberoenden".

Hoppsan! Den var bra.


> > #: ../text.py:1161
> > msgid "I can't go to the previous step from here. You will have to try again."
> > msgstr "Jag kan inte gå till det föregående steget härifrån. Försök igen."
> 
> Det engelska tolkar jag som att man måste börja från början igen,
> medan det svenska nästan låter som man skall trycka på någon knapp en
> gång till och se om det går bättre. Om du tar något längre som "Du
> måste försöka igen" så låter det mer som det engelska. (Vilket jag
> antar är vad som avses.)

Okej. Ändrat.


> > #: ../iw/xconfig.py:12 ../xf86config.py:250
> > msgid "Video Ram"
> > msgstr "Grafikkortsminne"
> 
> Ett direktare "videominne" eller "grafikminne" skulle också gå bra,
> och täcka fallet när det inte är ett separat kort. Men det kanske
> inte skulle bli rätt ändå längre fram.

"Grafikminne" får det bli.


> > #: ../iw/keyboard.py:104
> > msgid "Disable dead keys"
> > msgstr "Avaktivera stumma tangenter"
> 
> "Avaktivera"? Heter det inte "deaktivera"?

Okej.


> > #: ../text.py:830
> > #, fuzzy
> > msgid "Summary: "
> > msgstr "Beskr. : "
> >
> > #: ../iw/progress.py:123
> > #, fuzzy
> > msgid "Summary"
> > msgstr "Beskrivning"
> 
> Du skulle väl inte använda "beskrivning" som översättning av
> "summary", eftersom det även fanns ett fält "description" där den
> översättningen passade bättre? Jag tyckte du skrev det, men jag
> kanske missförstod dig?

Jag glömde att byta ut det i det andra meddelandet. =(
Första meddelandet bytte direkt när någon påpekade det - det har hela
tiden varit med i aktuella versionen på nätet.


> > #: ../iw/rootpartition.py:115 ../textw/partitioning.py:256
> > #, c-format
> > msgid "You've chosen to put your root filesystem in a file on an already-existing DOS or Windows filesystem. How large, in megabytes, should would you like the root filesystem to be, and how much swap space would you like? They must total less then %d megabytes in size."
> > msgstr "Du har valt att lägga ditt rotfilsystem i en fil på ett redan existerande DOS- eller Windows-filsystem. Hur stort, i megabyte, vill du att ditt rotfilsystem ska vara, och hur mycket växlingsutrymme (swap) vill du ha? De måste tillsammans vara mindre än %d megabyte i storlek."
> 
> Avsluta med "... %d megabyte stora." istället.

Har ändrat till "de måste tillsammans vara mindre än %d megabyte
stora.", även om jag tycker att det låter konstigt.


> > #: ../iw/timezone.py:200
> > msgid "Use Daylight Saving Time (US only)"
> > msgstr "Använd vintertid (endast USA)"
> 
> Daylight Saving Time är väl sommartid, inte vintertid?

Hoppsan!


> > #: ../iw/xconfig.py:329
> > msgid "In most cases your video hardware can be probed to automatically determine the best settings for your display."
> > msgstr "I de flesta fallen kan din grafikhårdvara automatiskt efterfrågas de bästa värdena för din skärm."
> 
> Byt ut "efterfrågas" mot "ange".

Låter mycket mer lyckat. Tack.


> > #: ../textw/lilo.py:181 ../textw/silo.py:188
> > msgid "The boot manager Red Hat uses can boot other operating systems as well. You need to tell me what partitions you would like to be able to boot and what label you want to use for each of them."
> > msgstr "Boothanteraren Red Hat använder kan också starta andra operativsystem. Du måste berätta vilka andra partition du vill kunna boota och vilka bootetiketter du vill använda för att boota dem."
> 
> "... vilka andra partitionER ..."

Ojojoj.


> > #: ../textw/userauth.py:141
> > msgid "You should use a normal user account for most activities on your system. By not using the root account casually, you'll reduce the chance of disrupting your system's configuration."
> > msgstr "Du bör använda ett normalt användarkonto för det mesta arbetet på ditt system. Genom att inte använda rootkontot på ett nonchalant sätt kan du minska risken för att förstöra konfigurationen av ditt system."
> 
> Jag skulle föredra "av slentrian" eller "slentrianmässigt" istället
> för "nonchalant".

Bingo! Där har vi en bra översättning. Tackar!


> > #: ../libfdisk/fsedit.c:759
> > msgid "You have more drives than this program supports. Please use the standard fdisk program to setup your drives and please notify Red Hat Software that you saw this message."
> > msgstr "Du har för fler hårddiskar än detta program stöder. Använd programmet fdisk för att konfigurera hårddiskarna och vänligen skicka en notis till Red Hat Software om att du fick detta meddelande."
> 
> Skall man be användaren skicka meddelandet på engelska?

Alternativt kan man be dem att skicka det på swahili. Nej, allvarligt
talat, visst bör man lägga in en notis om att man ska kontakta Red Hat
på engelska. Jag är trött och skämtar dåligt, kan man också tillägga.


> > #: ../libfdisk/gnomefsedit.c:762
> > #, fuzzy
> > msgid "Grow to fill disk?"
> > msgstr "Väx så disken fylls?"
> 
> Säger man inte snarare "öka" på svenska?

Det gör man säkert. Tack.

 
> > #: ../libfdisk/gnomefsedit.c:1110
> > #, fuzzy
> > msgid ""
> > "You have configured a RAID partition without constraining the partition to a single drive.\n"
> > " Are you sure you want to do this?"
> > msgstr "Du har konfigurerat en RAID-partition utan att binda partitionen till en enda disk.\n"
> > "Är du säker på att det är det du vill?"
> 
> Där har de en sådan där liten ett-teckenindentering igen.

Vilka lymlar! Det är ju sådant man missar!


> > #: ../libfdisk/gnomefsedit.c:3240
> > msgid "Drive Summary"
> > msgstr "Hårddisksummering"
> 
> Tror du inte det är en sammanfattning/översikt snarare än en summering?

Översikt blir bättre, ja. Tack.


> > #: ../libfdisk/newtfsedit.c:1447
> > msgid "No Swap Partition"
> > msgstr "Ingen swappartition"
> 
> Växlingspartition?

Mmm.


> > #: ../libfdisk/newtfsedit.c:1448
> > msgid "You must assign a swap partition for the install to proceed."
> > msgstr "Du måste skapa en swappartition för att kunna fortsätta installationen."
> 
> D:o

Jepp.


> > #: ../loader/loader.c:467
> > #, fuzzy
> > msgid "Loading second stage ramdisk..."
> > msgstr "Laddar andra stadiets ramdisk..."
> 
> andra STEGET blir nog bättre, tror jag.
> 
> > #: ../loader/loader.c:972
> > #, fuzzy
> > msgid "Unable to retrieve the second stage ramdisk"
> > msgstr "Misslyckades med att hämta andra stadiets ramdisk"
> 
> D:o

Ordnat*2.


> > #: ../loader/net.c:710
> > #, c-format
> > msgid "netconfig %s (C) 1999 Red Hat, Inc."
> > msgstr "netconfig %s (C) 1999 Red Hat, Inc."
> 
> Gärna riktigt ©-tecken igen.

Du är förtjust i det! Okej, jag håller med dig, finns det i
teckentabellen ska man givetvis använda det.


> > #~ msgid "Rebuilding"
> > #~ msgstr "Bygger om"
> 
> De här och följande gamla meddelanden kan du väl ta bort. De behöver
> väl inte sparas, nu när du översatt.

Det löste sig automatiskt. Roboten plockade bort dem när jag skickade in
dem. Jag har skickat in filen innan. Skickar in uppdateringarna nu igen.
Kanske för sista gången?

Tack för hjälpen.

/CHelp fight for the right to play DVD on Linux!  http://www.opendvd.org

#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.