Red Hat-installationen (hela filen)

From: =?ISO-8859-1?Q?G=F6ran Uddeborg?= (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-02-20 21:37:59

Nu har jag äntligen hunnit titta på dina installationsmeddelanden.
Hoppas att mina kommentarer inte kommer försent. De ligger ju några
timmar efter oss, så det finns ännu lite tid kvar. :-)

> msgstr ""
> "Project-Id-Version: install\n"

Brukar det inte vara ett versionsnummer med där?

> #: ../fstab.py:322
> #, c-format
> msgid "Error unmounting %s: %s"
> msgstr "Fel vid avmontering: %s: %s"

Tag bort det första kolonet, ersätt det eventuellt med ett "av".

> #: ../gui.py:482
> msgid "Red Hat Linux Installer"
> msgstr "Red Hat Linux Installationsprogram"

Eller "installerare". Versalt "i" behövs knappast i någotdera fallet.

> #: ../gui.py:486
> msgid "Red Hat Linux Install Shell"
> msgstr "Red Hat Linux Installationsskal"

Tag bort det versala i:et här också.

> #: ../gui.py:497
> #, c-format
> msgid "Red Hat Linux Installer on %s"
> msgstr "Red Hat Linux Installationsprogram på %s"

... och här ...

> #: ../gui.py:498
> #, c-format
> msgid "Red Hat Linux Install Shell on %s"
> msgstr "Red Hat Linux Installationsskal på %s"

... och här.

> #: ../installclass.py:251
> msgid "You are about to erase any preexisting Linux installations on your system."
> msgstr "Du är på väg att radera alla tidigare linuxinstallationer på ditt system."

"är på väg" låter som om det är fel, vilket det kanske men inte
nödvändigtvis är. Jag skulle nog skrivit "Du står i begrepp att ..."

Att översätta "any" med "alla" är kanske inte så lyckat. Även om det
i någon sträng mening är sant, så brukar man inte använda "alla" när
noll är ett sannolikt värde. I de allra flesta fall har man nog noll
eller en Linuxinstallation. "eventuella" tycker jag skulle vara
bättre.

> #: ../installclass.py:289
> #, fuzzy
> msgid "You are about to erase ALL DATA on your hard drive to make room for your Linux installation."
> msgstr "Du är på väg att radera ALL DATA på din hårddisk för att göra plats åt din linuxinstallation."

Äver här tycker jag att "står i begrepp att", eller kanske "kommer
strax att", eller något sådant, passar bättre. Det skall (väl) vara
en varning, men låter som ett påstående om att man håller på att göra
bort sig.

> #: ../text.py:294
> #, fuzzy
> msgid "System to Upgrade"
> msgstr "System att uppgradera"

Är du inte riktigt nöjd, eftersom du har fuzzy-märkt den? Men skulle
kunna säga "System som skall uppgraderas" istället, om du vill ha
alternativa förslag.

> #: ../text.py:311
> msgid "The packages you have installed, and any other packages which are needed to satisfy their dependencies, have been selected for installation. Would you like to customize the set of packages that will be upgraded?"
> msgstr "Paketen du har installerat, och alla andra paket som krävs för att installera dessa, har blivit markerade för uppgradering. Vill du modifiera valet av paket som ska uppgraderas?"

Jag tycker det går bra att översätta "been selected" med "valt ut"
istället för "blivit markerade".

> "This installation process is outlined in detail in the Official Red Hat Linux Installation Guide available from Red Hat Software. If you have access to this manual, you should read the installation section before continuing.\n"
> "Denna installation är beskriven i detalj i den officiella Red Hat Linux-installationsguiden, som finns tillgänglig från Red Hat Software. Om du har tillgång till denna manual bör du läsa igenom sektionen om installation innan du fortsätter.\n"

Man skulle kunna tänka sig att vända på det och säga

  ... den officiella installationsguiden för Red Hat Linux. ...

> #: ../text.py:623
> msgid "Choose a server"
> msgstr "Välj en sever"
          ^ Ett litet "r" där kanske?

> "Press return to reboot, and be sure to remove your boot medium as the system reboots, or your system will rerun the install. For information on fixes which are available for this release of Red Hat Linux, consult the Errata available from http://www.redhat.com/errata.\n"
> "Tryck enter för att starta om, och försäkra dig om att ta bort ditt bootmedia när systemet startar om, annars kommer installationsprogrammet att startas igen. För information om vilka uppdateringar som finns för denna utgåva av Red Hat Linux, ta en titt på fellistan som du finner på http://www.redhat.com/errata.\n"

"försäkra dig om" känns inte bra. Vad sägs om "... se till att ta
bort ..."?

> " For information on fixes which are available for this release of Red Hat Linux, consult the Errata available from http://www.redhat.com.\n"
> "För information om vilka uppdateringar som finns för denna utgåva av Red Hat Linux, ta en titt på fellistan som du finner på http://www.redhat.com.\n"

De har indenterat orginalet med ett blanktecken. Tror du det är ett
misstag, eller finns det en anledning?

> #: ../text.py:979
> msgid "Red Hat Linux (C) 2000 Red Hat, Inc."
> msgstr "Red Hat Linux (C) 2000 Red Hat, Inc."

Tag ett riktigt ©-tecken!

> #: ../text.py:1007 ../text.py:1075
> #, fuzzy
> msgid "Hostname Setup"
> msgstr "Konfiguration av värdnamn"

Personligen tycker jag att "Värdnamnskonfiguration" analogt med de
tidigare hade varit helt ok, men du kanske tyckte det blev för tungt?

> #: ../text.py:1009 ../text.py:1077
> #, fuzzy
> msgid "Network Setup"
> msgstr "Konfiguration av nätverk"

"Nätverkskonfiguration"? JAG tycker det är ok.

> #: ../text.py:1015 ../text.py:1083
> #, fuzzy
> msgid "Time Zone Setup"
> msgstr "Konfiguration av tidszon"

Tidszonskonfiguration? Visst!

> #: ../text.py:1019 ../text.py:1087 ../textw/userauth.py:152
> msgid "User Account Setup"
> msgstr "Konfiguration av användarkonton"

"Användarkontokonfiguration"? Nja, det börjar faktiskt låta lite
tungt. 

> #: ../text.py:1095 ../textw/packages.py:122
> #, fuzzy
> msgid "Package Dependencies"
> msgstr "Olösta paketberoenden"

"Olösta"? Det står ju bara "Paketberoenden".

> #: ../text.py:1161
> msgid "I can't go to the previous step from here. You will have to try again."
> msgstr "Jag kan inte gå till det föregående steget härifrån. Försök igen."

Det engelska tolkar jag som att man måste börja från början igen,
medan det svenska nästan låter som man skall trycka på någon knapp en
gång till och se om det går bättre. Om du tar något längre som "Du
måste försöka igen" så låter det mer som det engelska. (Vilket jag
antar är vad som avses.)

> #: ../iw/xconfig.py:12 ../xf86config.py:250
> msgid "Video Ram"
> msgstr "Grafikkortsminne"

Ett direktare "videominne" eller "grafikminne" skulle också gå bra,
och täcka fallet när det inte är ett separat kort. Men det kanske
inte skulle bli rätt ändå längre fram.

> #: ../iw/keyboard.py:104
> msgid "Disable dead keys"
> msgstr "Avaktivera stumma tangenter"

"Avaktivera"? Heter det inte "deaktivera"?

> #: ../text.py:830
> #, fuzzy
> msgid "Summary: "
> msgstr "Beskr. : "
>
> #: ../iw/progress.py:123
> #, fuzzy
> msgid "Summary"
> msgstr "Beskrivning"

Du skulle väl inte använda "beskrivning" som översättning av
"summary", eftersom det även fanns ett fält "description" där den
översättningen passade bättre? Jag tyckte du skrev det, men jag
kanske missförstod dig?

> #: ../iw/rootpartition.py:115 ../textw/partitioning.py:256
> #, c-format
> msgid "You've chosen to put your root filesystem in a file on an already-existing DOS or Windows filesystem. How large, in megabytes, should would you like the root filesystem to be, and how much swap space would you like? They must total less then %d megabytes in size."
> msgstr "Du har valt att lägga ditt rotfilsystem i en fil på ett redan existerande DOS- eller Windows-filsystem. Hur stort, i megabyte, vill du att ditt rotfilsystem ska vara, och hur mycket växlingsutrymme (swap) vill du ha? De måste tillsammans vara mindre än %d megabyte i storlek."

Avsluta med "... %d megabyte stora." istället.

> #: ../iw/timezone.py:200
> msgid "Use Daylight Saving Time (US only)"
> msgstr "Använd vintertid (endast USA)"

Daylight Saving Time är väl sommartid, inte vintertid?

> #: ../iw/xconfig.py:329
> msgid "In most cases your video hardware can be probed to automatically determine the best settings for your display."
> msgstr "I de flesta fallen kan din grafikhårdvara automatiskt efterfrågas de bästa värdena för din skärm."

Byt ut "efterfrågas" mot "ange".

> #: ../textw/lilo.py:181 ../textw/silo.py:188
> msgid "The boot manager Red Hat uses can boot other operating systems as well. You need to tell me what partitions you would like to be able to boot and what label you want to use for each of them."
> msgstr "Boothanteraren Red Hat använder kan också starta andra operativsystem. Du måste berätta vilka andra partition du vill kunna boota och vilka bootetiketter du vill använda för att boota dem."

"... vilka andra partitionER ..."

> #: ../textw/userauth.py:141
> msgid "You should use a normal user account for most activities on your system. By not using the root account casually, you'll reduce the chance of disrupting your system's configuration."
> msgstr "Du bör använda ett normalt användarkonto för det mesta arbetet på ditt system. Genom att inte använda rootkontot på ett nonchalant sätt kan du minska risken för att förstöra konfigurationen av ditt system."

Jag skulle föredra "av slentrian" eller "slentrianmässigt" istället
för "nonchalant".

> #: ../libfdisk/fsedit.c:759
> msgid "You have more drives than this program supports. Please use the standard fdisk program to setup your drives and please notify Red Hat Software that you saw this message."
> msgstr "Du har för fler hårddiskar än detta program stöder. Använd programmet fdisk för att konfigurera hårddiskarna och vänligen skicka en notis till Red Hat Software om att du fick detta meddelande."

Skall man be användaren skicka meddelandet på engelska?

> #: ../libfdisk/gnomefsedit.c:762
> #, fuzzy
> msgid "Grow to fill disk?"
> msgstr "Väx så disken fylls?"

Säger man inte snarare "öka" på svenska?

> #: ../libfdisk/gnomefsedit.c:1110
> #, fuzzy
> msgid ""
> "You have configured a RAID partition without constraining the partition to a single drive.\n"
> " Are you sure you want to do this?"
> msgstr "Du har konfigurerat en RAID-partition utan att binda partitionen till en enda disk.\n"
> "Är du säker på att det är det du vill?"

Där har de en sådan där liten ett-teckenindentering igen.

> #: ../libfdisk/gnomefsedit.c:3240
> msgid "Drive Summary"
> msgstr "Hårddisksummering"

Tror du inte det är en sammanfattning/översikt snarare än en summering?

> #: ../libfdisk/newtfsedit.c:1310
> msgid "Drive Summaries"
> msgstr "Hårddisksummeringar"

D:o

> #: ../libfdisk/newtfsedit.c:1447
> msgid "No Swap Partition"
> msgstr "Ingen swappartition"

Växlingspartition?

> #: ../libfdisk/newtfsedit.c:1448
> msgid "You must assign a swap partition for the install to proceed."
> msgstr "Du måste skapa en swappartition för att kunna fortsätta installationen."

D:o

> #: ../loader/loader.c:467
> #, fuzzy
> msgid "Loading second stage ramdisk..."
> msgstr "Laddar andra stadiets ramdisk..."

andra STEGET blir nog bättre, tror jag.

> #: ../loader/loader.c:972
> #, fuzzy
> msgid "Unable to retrieve the second stage ramdisk"
> msgstr "Misslyckades med att hämta andra stadiets ramdisk"

D:o

> #: ../loader/net.c:710
> #, c-format
> msgid "netconfig %s (C) 1999 Red Hat, Inc."
> msgstr "netconfig %s (C) 1999 Red Hat, Inc."

Gärna riktigt ©-tecken igen.

> #~ msgid "Rebuilding"
> #~ msgstr "Bygger om"

De här och följande gamla meddelanden kan du väl ta bort. De behöver
väl inte sparas, nu när du översatt.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.