En formulering...

From: =?ISO-8859-1?Q?G=F6ran Uddeborg?= (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-02-20 22:32:25

Christian Rose tryckte slumpvis på knapparna och fick fram:
> "This "partitionless" installation method is selected once you label a DOS
> partition as / during the Disk Druid partitioning screen. It overrides the
> automatic partition deletion used in workstation-class installations"
> 
> har jag översatt med
> 
> "Denna "partitionslösa" installationsmetod väljs när du ger
> en DOS-partition namnet / i Disk Druids	partitioneringsskärm. Detta
> upphäver den automatiska partitionsraderingen som används i
> arbetsstationsinstallationer"
> 

Ett alternativt förslag till den andra meningen:

Detta upphäver den automatiska raderingen av partitioner som används
vid arbetsstationsinstallationer.

Tag förresten bort tabulatortecknet efter "Druids".

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.