En formulering...

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-02-20 03:34:51

"This "partitionless" installation method is selected once you label a DOS
partition as / during the Disk Druid partitioning screen. It overrides the
automatic partition deletion used in workstation-class installations"

har jag översatt med

"Denna "partitionslösa" installationsmetod väljs när du ger
en DOS-partition namnet / i Disk Druids	partitioneringsskärm. Detta
upphäver den automatiska partitionsraderingen som används i
arbetsstationsinstallationer"

men jag är inte riktigt nöjd med den här formuleringen. Åsikter? Förslag?

/Christian


Help fight for the right to play DVD on Linux!  http://www.opendvd.org

#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.