Red Hat-installationen (hela filen)

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-02-16 20:35:24

Skönt - nu är jag i alla fall färdig med ena filen. Det fanns en del
bortkommenterat skräp längst ner som jag antar inte behöver översättas.

Ta en grundlig titt på filen, och kom med synpunkter. Det finns säkert
en hiskelig massa fel (så blir det när man vrider på dygnet) och en
massa luddiga översättningar (132 st) där jag är osäker. Jag är djupt
tacksam för all hjälp som jag kan få!

/Christian (som raskt kastar sig över nästa fil)


Help fight the right to play DVD on Linux! http://www.opendvd.org

#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: install\n"
"POT-Creation-Date: 2000-02-01 16:03-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2000-02-16 20:28+0100\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: ../fstab.py:233 ../fstab.py:389
#, fuzzy
msgid "Formatting"
msgstr "Formaterar"

#: ../fstab.py:234
#, fuzzy, c-format
msgid "Formatting swap space on /dev/%s..."
msgstr "Formaterar växlingsutrymme (swap) på /dev/%s..."

#: ../fstab.py:244 ../fstab.py:321 ../fstab.py:455 ../libfdisk/newtfsedit.c:1541 ../loader/devices.c:178 ../loader/devices.c:183 ../loader/loader.c:471 ../loader/loader.c:481 ../loader/loader.c:696 ../loader/loader.c:743 ../loader/loader.c:881 ../loader/loader.c:886 ../loader/loader.c:1638 ../loader/loader.c:1684 ../loader/loader.c:1755 ../loader/urls.c:70 ../loader/urls.c:79 ../loader/urls.c:86 ../loader/urls.c:223 ../loader/urls.c:228 ../text.py:280 ../text.py:763 ../todo.py:335 ../todo.py:664 ../todo.py:695
msgid "Error"
msgstr "Fel"

#: ../fstab.py:244
msgid "Error creating swap on device "
msgstr "Fel vid skapande av växlingsfil (swap) på enhet "

#: ../fstab.py:322
#, c-format
msgid "Error unmounting %s: %s"
msgstr "Fel vid avmontering: %s: %s"

#: ../fstab.py:344 ../todo.py:417
msgid "Creating"
msgstr "Skapar"

#: ../fstab.py:344
msgid "Creating RAID devices..."
msgstr "Skapar RAID-enheter..."

#: ../fstab.py:390
#, fuzzy, c-format
msgid "Formatting %s filesystem..."
msgstr "Formaterar %s-filsystem..."

#: ../fstab.py:412
#, fuzzy
msgid "Loopback"
msgstr "Vändslinga (loopback)"

#: ../fstab.py:413
#, fuzzy, c-format
msgid "Creating loopback filesystem on device /dev/%s..."
msgstr "Skapar vändslingefilsystem (loopback filesystem) på enhet /dev/%s..."

#: ../fstab.py:456
#, fuzzy, c-format
msgid "Error mounting %s: %s"
msgstr "Fel vid montering av %s: %s"

#: ../gui.py:270 ../gui.py:516
msgid "Next"
msgstr "Nästa"

#: ../gui.py:271 ../gui.py:515 ../libfdisk/newtfsedit.c:1292 ../libfdisk/newtfsedit.c:1300 ../loader/cdrom.c:34 ../loader/devices.c:67 ../loader/devices.c:168 ../loader/devices.c:218 ../loader/lang.c:536 ../loader/loader.c:255 ../loader/loader.c:603 ../loader/loader.c:639 ../loader/loader.c:743 ../loader/loader.c:1115 ../loader/net.c:162 ../loader/net.c:284 ../loader/urls.c:146 ../loader/urls.c:361 ../text.py:54 ../text.py:65 ../text.py:100 ../text.py:101 ../text.py:120 ../text.py:143 ../text.py:173 ../text.py:176 ../text.py:229 ../text.py:283 ../text.py:297 ../text.py:299 ../text.py:318 ../text.py:320 ../text.py:342 ../text.py:344 ../text.py:451 ../text.py:502 ../text.py:504 ../text.py:517 ../text.py:535 ../text.py:548 ../text.py:585 ../text.py:587 ../text.py:613 ../text.py:616 ../text.py:625 ../text.py:683 ../text.py:684 ../textw/constants.py:10 ../textw/lilo.py:31 ../textw/lilo.py:87 ../textw/lilo.py:94 ../textw/lilo.py:178 ../textw/packages.py:20 ../textw/packages.py:85 ../textw/packages.py:144 ../textw/packages.py:153 ../textw/partitioning.py:23 ../textw/partitioning.py:63 ../textw/partitioning.py:214 ../textw/partitioning.py:263 ../textw/silo.py:26 ../textw/silo.py:87 ../textw/silo.py:186 ../textw/timezone.py:66 ../textw/userauth.py:29 ../textw/userauth.py:145 ../textw/userauth.py:176 ../textw/userauth.py:248
msgid "Back"
msgstr "Tillbaka"

#: ../gui.py:272 ../gui.py:520
msgid "Show Help"
msgstr "Visa hjälp"

#: ../gui.py:273 ../gui.py:519
msgid "Hide Help"
msgstr "Göm hjälp"

#: ../gui.py:274 ../gui.py:518
#, fuzzy
msgid "Finish"
msgstr "Slutför"

#: ../gui.py:277 ../gui.py:541
#, fuzzy
msgid "Online Help"
msgstr "Online-hjälp"

#: ../gui.py:278 ../iw/language.py:10 ../text.py:59 ../text.py:1003 ../text.py:1032
msgid "Language Selection"
msgstr "Språkval"

#: ../gui.py:482
msgid "Red Hat Linux Installer"
msgstr "Red Hat Linux Installationsprogram"

#: ../gui.py:486
msgid "Red Hat Linux Install Shell"
msgstr "Red Hat Linux Installationsskal"

#: ../gui.py:497
#, c-format
msgid "Red Hat Linux Installer on %s"
msgstr "Red Hat Linux Installationsprogram på %s"

#: ../gui.py:498
#, c-format
msgid "Red Hat Linux Install Shell on %s"
msgstr "Red Hat Linux Installationsskal på %s"

#: ../installclass.py:251
msgid "You are about to erase any preexisting Linux installations on your system."
msgstr "Du är på väg att radera alla tidigare linuxinstallationer på ditt system."

#: ../installclass.py:289
#, fuzzy
msgid "You are about to erase ALL DATA on your hard drive to make room for your Linux installation."
msgstr "Du är på väg att radera ALL DATA på din hårddisk för att göra plats åt din linuxinstallation."

#. code to create dialog in gtk+
#: ../libfdisk/fsedit.c:669 ../libfdisk/fsedit.c:676 ../libfdisk/fsedit.c:683 ../libfdisk/fsedit.c:692 ../libfdisk/fsedit.c:719 ../libfdisk/fsedit.c:729 ../libfdisk/fsedit.c:758 ../libfdisk/fsedit.c:774 ../libfdisk/fsedit.c:1163 ../libfdisk/gnomefsedit.c:677 ../libfdisk/gnomefsedit.c:1047 ../libfdisk/gnomefsedit.c:1073 ../libfdisk/gnomefsedit.c:1091 ../libfdisk/gnomefsedit.c:1296 ../libfdisk/gnomefsedit.c:1390 ../libfdisk/gnomefsedit.c:1408 ../libfdisk/gnomefsedit.c:1646 ../libfdisk/gnomefsedit.c:1881 ../libfdisk/gnomefsedit.c:1889 ../libfdisk/gnomefsedit.c:1903 ../libfdisk/gnomefsedit.c:1914 ../libfdisk/gnomefsedit.c:1921 ../libfdisk/gnomefsedit.c:1936 ../libfdisk/gnomefsedit.c:1945 ../libfdisk/gnomefsedit.c:1954 ../libfdisk/gnomefsedit.c:1993 ../libfdisk/gnomefsedit.c:2154 ../libfdisk/newtfsedit.c:113 ../libfdisk/newtfsedit.c:462 ../libfdisk/newtfsedit.c:540 ../libfdisk/newtfsedit.c:558 ../libfdisk/newtfsedit.c:576 ../libfdisk/newtfsedit.c:1292 ../libfdisk/newtfsedit.c:1300 ../libfdisk/newtfsedit.c:1426 ../libfdisk/newtfsedit.c:1447 ../libfdisk/newtfsedit.c:1541 ../loader/urls.c:70 ../loader/urls.c:79 ../loader/urls.c:86 ../loader/urls.c:234 ../text.py:54 ../text.py:56 ../text.py:100 ../text.py:625 ../textw/constants.py:10 ../textw/lilo.py:105 ../textw/lilo.py:177 ../textw/silo.py:124 ../textw/silo.py:137 ../textw/silo.py:185
msgid "Ok"
msgstr "Ok"

#: ../text.py:60
msgid "What language would you like to use during the installation process?"
msgstr "Vilket språk vill du använda under installationen?"

#: ../text.py:80
msgid "/dev/ttyS0 (COM1 under DOS)"
msgstr "/dev/ttyS0 (COM1 i DOS)"

#: ../text.py:81
msgid "/dev/ttyS1 (COM2 under DOS)"
msgstr "/dev/ttyS1 (COM2 i DOS)"

#: ../text.py:82
msgid "/dev/ttyS2 (COM3 under DOS)"
msgstr "/dev/ttyS2 (COM3 i DOS)"

#: ../text.py:83
msgid "/dev/ttyS3 (COM4 under DOS)"
msgstr "/dev/ttyS4 (COM4 i DOS)"

#: ../iw/lilo.py:222 ../iw/silo.py:246 ../text.py:98 ../textw/lilo.py:100 ../textw/lilo.py:168 ../textw/silo.py:119 ../textw/silo.py:176
msgid "Device"
msgstr "Enhet"

#: ../text.py:99
#, c-format
msgid "What device is your mouse located on? %s %i"
msgstr "På vilken enhet finns din mus? %s %i"

#: ../loader/cdrom.c:34 ../loader/devices.c:66 ../loader/devices.c:167 ../loader/devices.c:178 ../loader/devices.c:183 ../loader/devices.c:218 ../loader/kickstart.c:58 ../loader/kickstart.c:68 ../loader/kickstart.c:107 ../loader/lang.c:269 ../loader/lang.c:536 ../loader/loader.c:255 ../loader/loader.c:471 ../loader/loader.c:481 ../loader/loader.c:639 ../loader/loader.c:696 ../loader/loader.c:743 ../loader/loader.c:881 ../loader/loader.c:886 ../loader/loader.c:971 ../loader/loader.c:1115 ../loader/loader.c:1638 ../loader/loader.c:1684 ../loader/loader.c:1747 ../loader/loader.c:1755 ../loader/net.c:162 ../loader/net.c:284 ../loader/net.c:558 ../loader/net.c:589 ../loader/urls.c:146 ../loader/urls.c:223 ../loader/urls.c:228 ../loader/urls.c:361 ../text.py:120 ../text.py:173 ../text.py:229 ../text.py:297 ../text.py:342 ../text.py:359 ../text.py:451 ../text.py:471 ../text.py:502 ../text.py:585 ../text.py:613 ../text.py:683 ../text.py:708 ../text.py:722 ../text.py:742 ../text.py:755 ../text.py:767 ../text.py:962 ../text.py:966 ../text.py:1163 ../textw/lilo.py:30 ../textw/lilo.py:87 ../textw/packages.py:20 ../textw/packages.py:85 ../textw/packages.py:144 ../textw/partitioning.py:214 ../textw/partitioning.py:263 ../textw/partitioning.py:273 ../textw/partitioning.py:281 ../textw/silo.py:25 ../textw/silo.py:87 ../textw/timezone.py:66 ../textw/userauth.py:29 ../textw/userauth.py:43 ../textw/userauth.py:48 ../textw/userauth.py:81 ../textw/userauth.py:92 ../textw/userauth.py:98 ../textw/userauth.py:106 ../textw/userauth.py:115 ../textw/userauth.py:176 ../textw/userauth.py:248
msgid "OK"
msgstr "OK"

#: ../text.py:122
msgid "Which model mouse is attached to this computer?"
msgstr "Vad för typ av mus är ansluten till denna dator?"

#: ../text.py:131
msgid "Emulate 3 Buttons?"
msgstr "Emulera 3 knappar?"

#: ../text.py:133
msgid "Mouse Selection"
msgstr "Musval"

#: ../text.py:171 ../text.py:1005 ../text.py:1034
msgid "Keyboard Selection"
msgstr "Tangentbordsval"

#: ../text.py:172
msgid "Which model keyboard is attached to this computer?"
msgstr "Vad för typ av tangentbord är ansluten till denna dator?"

#: ../text.py:222
msgid "Install GNOME Workstation"
msgstr "Installera GNOME-arbetsstation"

#: ../text.py:223
msgid "Install KDE Workstation"
msgstr "Installera KDE-arbetsstation"

#: ../text.py:224
msgid "Install Server System"
msgstr "Installera serversystem"

#: ../text.py:225
msgid "Install Custom System"
msgstr "Installera anpassat system"

#: ../text.py:226
msgid "Upgrade Existing Installation"
msgstr "Uppgradera befintlig installation"

#: ../text.py:227 ../text.py:1037
msgid "Installation Type"
msgstr "Installationstyp"

#: ../text.py:228
msgid "What type of system would you like to install?"
msgstr "Vad för typ av system vill du installera?"

#: ../text.py:281
msgid "You don't have any Linux partitions. You can't upgrade this system!"
msgstr "Du har inga linuxpartitioner. Du kan inte uppgradera systemet!"

#: ../text.py:294
#, fuzzy
msgid "System to Upgrade"
msgstr "System att uppgradera"

#: ../text.py:295
msgid "What partition holds the root partition of your installation?"
msgstr "Vilken partition innehåller rotpartitionen i din installation?"

#: ../text.py:310
msgid "Customize Packages to Upgrade"
msgstr "Välj paket som skall uppgraderas"

#: ../text.py:311
msgid "The packages you have installed, and any other packages which are needed to satisfy their dependencies, have been selected for installation. Would you like to customize the set of packages that will be upgraded?"
msgstr "Paketen du har installerat, och alla andra paket som krävs för att installera dessa, har blivit markerade för uppgradering. Vill du modifiera valet av paket som ska uppgraderas?"

#: ../iw/welcome.py:88 ../libfdisk/fsedit.c:702 ../libfdisk/gnomefsedit.c:602 ../libfdisk/gnomefsedit.c:1003 ../libfdisk/gnomefsedit.c:1109 ../libfdisk/gnomefsedit.c:2046 ../libfdisk/gnomefsedit.c:2316 ../libfdisk/gnomefsedit.c:2369 ../libfdisk/newtfsedit.c:499 ../libfdisk/newtfsedit.c:692 ../libfdisk/newtfsedit.c:1479 ../libfdisk/newtfsedit.c:1497 ../libfdisk/newtfsedit.c:1582 ../loader/loader.c:603 ../loader/net.c:712 ../text.py:318 ../text.py:517 ../text.py:535 ../text.py:542 ../textw/partitioning.py:175
msgid "Yes"
msgstr "Ja"

#: ../iw/welcome.py:91 ../libfdisk/fsedit.c:702 ../libfdisk/gnomefsedit.c:602 ../libfdisk/gnomefsedit.c:1003 ../libfdisk/gnomefsedit.c:1109 ../libfdisk/gnomefsedit.c:2046 ../libfdisk/gnomefsedit.c:2316 ../libfdisk/gnomefsedit.c:2369 ../libfdisk/newtfsedit.c:499 ../libfdisk/newtfsedit.c:692 ../libfdisk/newtfsedit.c:1479 ../libfdisk/newtfsedit.c:1497 ../libfdisk/newtfsedit.c:1582 ../loader/net.c:712 ../text.py:318 ../text.py:323 ../text.py:517 ../text.py:535 ../text.py:545 ../textw/partitioning.py:175
msgid "No"
msgstr "Nej"

#: ../text.py:333 ../text.py:351
msgid "Red Hat Linux"
msgstr "Red Hat Linux"

#: ../text.py:334
#, fuzzy
msgid ""
"Welcome to Red Hat Linux!\n"
"\n"
"This installation process is outlined in detail in the Official Red Hat Linux Installation Guide available from Red Hat Software. If you have access to this manual, you should read the installation section before continuing.\n"
"\n"
"If you have purchased Official Red Hat Linux, be sure to register your purchase through our web site, http://www.redhat.com/."
msgstr ""
"Välkommen till Red Hat Linux!\n"
"\n"
"Denna installation är beskriven i detalj i den officiella Red Hat Linux-installationsguiden, som finns tillgänglig från Red Hat Software. Om du har tillgång till denna manual bör du läsa igenom sektionen om installation innan du fortsätter.\n"
"\n"
"Om du har köpt \"Official Red Hat Linux\", kom ihåg att registera dig på vår websida, http://www.redhat.com/."

#: ../text.py:352
#, fuzzy
msgid ""
"Welcome to the Red Hat Linux!\n"
"\n"
"You have entered reconfiguration mode, which will allow you to configure site-specific options of your computer.\n"
"\n"
"To exit without changing your setup select the Cancel button below."
msgstr ""
"Välkommen till Red Hat Linux!\n"
"\n"
"Du har kommit in i omkonfigurationsläget, som kommer att låta dig göra lokala inställningar av din dator.\n"
"\n"
"Använd knappen Avbryt nedan för att avsluta utan att ändra dina inställningar." 

#: ../libfdisk/gnomefsedit.c:677 ../libfdisk/gnomefsedit.c:1646 ../libfdisk/gnomefsedit.c:2154 ../libfdisk/newtfsedit.c:463 ../libfdisk/newtfsedit.c:1497 ../loader/devices.c:168 ../loader/loader.c:1747 ../text.py:359 ../text.py:361 ../textw/lilo.py:106 ../textw/silo.py:124 ../textw/silo.py:142 ../textw/userauth.py:62
msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"

#: ../text.py:423
msgid "Use bootp/dhcp"
msgstr "Använd bootp/dhcp"

#: ../loader/net.c:234 ../text.py:428
msgid "IP address:"
msgstr "IP-adress:"

#: ../loader/net.c:237 ../text.py:429
msgid "Netmask:"
msgstr "Nätmask:"

#: ../loader/net.c:240 ../text.py:430
msgid "Default gateway (IP):"
msgstr "Standard gateway (IP):"

#: ../loader/net.c:243 ../text.py:431
msgid "Primary nameserver:"
msgstr "Primär namnserver:"

#: ../iw/network.py:11 ../text.py:453
msgid "Network Configuration"
msgstr "Nätverkskonfiguration"

#: ../text.py:469
msgid "Invalid information"
msgstr "Ogiltig information"

#: ../text.py:470
msgid "You must enter valid IP information to continue"
msgstr "Du måste skriva in giltig IP-information för att fortsätta"

#: ../text.py:498
msgid "Hostname Configuration"
msgstr "Värdnamnskonfiguration"

#: ../text.py:499
msgid "The hostname is the name of your computer. If your computer is attached to a network, this may be assigned by your network administrator."
msgstr "Värdnamnet är din dators namn. Om din dator är ansluten till ett nätverk kan din nätverksadministratör vara ansvarig för tilldelningen av detta namn."

#: ../iw/network.py:210 ../loader/net.c:459 ../loader/net.c:631 ../text.py:502
msgid "Hostname"
msgstr "Värdnamn"

#: ../text.py:518
#, fuzzy
msgid ""
"A custom boot disk provides a way of booting into your Linux system without depending on the normal bootloader. This is useful if you don't want to install lilo on your system, another operating system removes lilo, or lilo doesn't work with your hardware configuration. A custom boot disk can also be used with the Red Hat rescue image, making it much easier to recover from severe system failures.\n"
"\n"
"Would you like to create a boot disk for your system?"
msgstr ""
"En bootdiskett låter dig starta linuxsystemet utan att vara beroende av den vanliga bootladdaren. Detta är användbart om du inte vill installera lilo på ditt system, om något annat operativsystem tar bort lilo, eller om lilo inte fungerar med din hårdvara. En anpassad bootdiskett kan också användas tillsammans med Red Hat-räddningsdisketten, vilket gör det enklare att återställa systemet efter allvarliga fel.\n"
"\n"
"Vill du skapa en bootdiskett till ditt system?"

#: ../text.py:537
#, fuzzy
msgid ""
"\n"
"On SMCC made Ultra machines floppy booting probably does not work\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"På Ultra-maskiner från SMCC fungerar troligen inte bootande från diskett\n"
"\n" 

#: ../text.py:540 ../text.py:751
msgid "Bootdisk"
msgstr "Bootdiskett"

#: ../text.py:583
msgid "X probe results"
msgstr "X-testresutat"

#: ../text.py:602 ../text.py:621
msgid "Unlisted Card"
msgstr "Olistat kort"

#: ../text.py:610
msgid "Video Card Selection"
msgstr "Grafikkortsval"

#: ../text.py:611
#, fuzzy
msgid "Which video card do you have?"
msgstr "Vilket grafikkort har du?"

#: ../text.py:623
msgid "X Server Selection"
msgstr "Val av X-server"

#: ../text.py:623
msgid "Choose a server"
msgstr "Välj en sever"

#: ../text.py:679
#, fuzzy
msgid "Installation to begin"
msgstr "Installationen startar"

#: ../iw/confirm.py:31 ../text.py:680
#, fuzzy
msgid "A complete log of your installation will be in /tmp/install.log after rebooting your system. You may want to keep this file for later reference."
msgstr "En komplett logg av din installation kommer att finnas i /tmp/install.log efter omstart av systemet. Denna fil kan vara bra att använda som referens senare."

#: ../text.py:697 ../text.py:712 ../text.py:732
msgid "Complete"
msgstr "Färdig"

#: ../iw/congrats.py:32 ../text.py:698
#, fuzzy
msgid ""
"Congratulations, installation is complete.\n"
"\n"
"Press return to reboot, and be sure to remove your boot medium as the system reboots, or your system will rerun the install. For information on fixes which are available for this release of Red Hat Linux, consult the Errata available from http://www.redhat.com/errata.\n"
"\n"
"Information on configuring and using your Red Hat Linux system is contained in the Red Hat Linux manuals."
msgstr ""
"Gratulerar, installationen är färdig.\n"
"\n"
"Tryck enter för att starta om, och försäkra dig om att ta bort ditt bootmedia när systemet startar om, annars kommer installationsprogrammet att startas igen. För information om vilka uppdateringar som finns för denna utgåva av Red Hat Linux, ta en titt på fellistan som du finner på http://www.redhat.com/errata.\n"
"\n"
"Information om konfigurering och användning av ditt Red Hat Linux-system finns i Red Hat Linux-manualerna."

#: ../text.py:713 ../text.py:733
#, fuzzy
msgid ""
"Congratulations, configuration is complete.\n"
"\n"
" For information on fixes which are available for this release of Red Hat Linux, consult the Errata available from http://www.redhat.com.\n"
"\n"
"Information on further configuring your system is available in the post install chapter of the Official Red Hat Linux User's Guide."
msgstr ""
"Gratulerar, installationen är färdig.\n"
"\n"
"För information om vilka uppdateringar som finns för denna utgåva av Red Hat Linux, ta en titt på fellistan som du finner på http://www.redhat.com.\n"
"\n"
"Information om vidare konfigurering av ditt system kan du hitta i kapitlet som behandlar åtgärder efter installationen i \"The Official Red Hat Linux User's Guide\"."

#: ../iw/bootdisk.py:50 ../text.py:752
msgid "Insert a blank floppy in the first floppy drive. All data on this disk will be erased during creation of the boot disk."
msgstr "Sätt in en tom diskett i den första diskettstationen. All data på denna diskett kommer att raderas när bootdisketten skapas."

#: ../text.py:755 ../text.py:756 ../text.py:767 ../text.py:768 ../textw/lilo.py:30 ../textw/silo.py:25
msgid "Skip"
msgstr "Hoppa över"

#: ../iw/bootdisk.py:54 ../text.py:764
msgid "An error occured while making the boot disk. Please make sure that there is a formatted floppy in the first floppy drive."
msgstr "Ett fel uppstod under skapandet av bootdisketten. Kontrollera att det finns en formaterad diskett i den första diskettstationen."

#: ../text.py:826
msgid "Package Installation"
msgstr "Paketinstallation"

#: ../text.py:828
msgid "Name  : "
msgstr "Namn  : "

#: ../text.py:829
msgid "Size  : "
msgstr "Storlek: "

#: ../text.py:830
#, fuzzy
msgid "Summary: "
msgstr "Beskr. : "

#: ../text.py:856
msgid "  Packages"
msgstr "    Paket"

#: ../text.py:857
msgid "    Bytes"
msgstr "    Byte"

#: ../text.py:858
msgid "    Time"
msgstr "     Tid"

#: ../text.py:860
msgid "Total  :"
msgstr "Totalt  :"

#: ../text.py:867
#, fuzzy
msgid "Completed:  "
msgstr "Färdigt:   "

#: ../text.py:877
#, fuzzy
msgid "Remaining: "
msgstr "Återstår:  "

#: ../text.py:966 ../text.py:967
msgid "Debug"
msgstr "Felsökning"

#: ../text.py:979
msgid "Red Hat Linux (C) 2000 Red Hat, Inc."
msgstr "Red Hat Linux (C) 2000 Red Hat, Inc."

#: ../text.py:981
#, fuzzy
msgid " <Tab>/<Alt-Tab> between elements  | <Space> selects  | <F12> next screen"
msgstr " <Tab>/<Alt-Tab> mellan element  | <Blanksteg> väljer | <F12> nästa skärm"

#: ../iw/welcome.py:11 ../iw/welcome.py:38 ../text.py:1001 ../text.py:1036
msgid "Welcome"
msgstr "Välkommen"

#: ../text.py:1007 ../text.py:1075
#, fuzzy
msgid "Hostname Setup"
msgstr "Konfiguration av värdnamn"

#: ../text.py:1009 ../text.py:1077
#, fuzzy
msgid "Network Setup"
msgstr "Konfiguration av nätverk"

#: ../text.py:1015 ../text.py:1083
#, fuzzy
msgid "Time Zone Setup"
msgstr "Konfiguration av tidszon"

#: ../text.py:1017 ../text.py:1085 ../textw/userauth.py:8
msgid "Root Password"
msgstr "Rootlösenord"

#: ../text.py:1019 ../text.py:1087 ../textw/userauth.py:152
msgid "User Account Setup"
msgstr "Konfiguration av användarkonton"

#: ../text.py:1021 ../text.py:1089
#, fuzzy
msgid "Authentication"
msgstr "Autentisering"

#: ../text.py:1027
#, fuzzy
msgid "Configuration Complete"
msgstr "Konfigurationen är färdig"

#: ../text.py:1045 ../textw/silo.py:28 ../textw/silo.py:89 ../textw/silo.py:193
msgid "SILO Configuration"
msgstr "SILO-konfiguration"

#: ../text.py:1051 ../textw/lilo.py:33 ../textw/lilo.py:84 ../textw/lilo.py:186
msgid "LILO Configuration"
msgstr "LILO-konfiguration"

#: ../iw/lilo.py:123 ../iw/lilo.py:246 ../iw/silo.py:125 ../iw/silo.py:269 ../text.py:1055 ../text.py:1061
#, fuzzy
msgid "Partition"
msgstr "Partition"

#: ../text.py:1057
#, fuzzy
msgid "Manually Partition"
msgstr "Manuell partitionering"

#: ../text.py:1059
#, fuzzy
msgid "Automatic Partition"
msgstr "Automatisk partitionering"

#: ../text.py:1063 ../textw/partitioning.py:255
#, fuzzy
msgid "Root Filesystem Size"
msgstr "Storlek på rotfilsystem"

#: ../text.py:1065
msgid "Swap"
msgstr "Swap"

#: ../text.py:1067
#, fuzzy
msgid "Filesystem Formatting"
msgstr "Formaterar filsystem"

#: ../iw/mouse.py:55 ../text.py:1079 ../text.py:1081
msgid "Mouse Configuration"
msgstr "Muskonfiguration"

#: ../text.py:1091
#, fuzzy
msgid "Package Groups"
msgstr "Paketgrupper"

#: ../text.py:1093 ../text.py:1121
#, fuzzy
msgid "Individual Packages"
msgstr "Enstaka paket"

#: ../text.py:1095 ../textw/packages.py:122
#, fuzzy
msgid "Package Dependencies"
msgstr "Olösta paketberoenden"

#: ../iw/xconfig.py:249 ../text.py:1097 ../text.py:1105
msgid "X Configuration"
msgstr "X-konfiguration"

#: ../text.py:1099
#, fuzzy
msgid "Installation Begins"
msgstr "Installationen startar"

#: ../text.py:1101
#, fuzzy
msgid "Install System"
msgstr "Installera system"

#: ../text.py:1102 ../text.py:1104 ../text.py:1123 ../text.py:1125
msgid "Boot Disk"
msgstr "Bootdiskett"

#: ../text.py:1107
msgid "Installation Complete"
msgstr "Installationen är färdig"

#: ../text.py:1112
msgid "Examine System"
msgstr "Granska system"

#: ../text.py:1119
msgid "Customize Upgrade"
msgstr "Anpassa uppgraderingen"

#: ../text.py:1122
#, fuzzy
msgid "Upgrade System"
msgstr "Uppgradera system"

#: ../text.py:1126
msgid "Upgrade Complete"
msgstr "Uppgradering färdig"

#: ../text.py:1160
msgid "Cancelled"
msgstr "Avbruten"

#: ../text.py:1161
msgid "I can't go to the previous step from here. You will have to try again."
msgstr "Jag kan inte gå till det föregående steget härifrån. Försök igen."

#: ../todo.py:336
#, c-format
msgid "Error copying file: %s"
msgstr "Fel vid kopiering av fil: %s"

#: ../todo.py:417
msgid "Creating boot disk..."
msgstr "Skapar bootdiskett..."

#: ../todo.py:437
msgid "Reading"
msgstr "Läser"

#: ../todo.py:438
msgid "Reading package information..."
msgstr "Läser paketinformation..."

#: ../todo.py:634 ../todo.py:647
msgid "no suggestion"
msgstr "inget förslag"

#: ../todo.py:653
msgid "Searching"
msgstr "Söker"

#: ../todo.py:654
msgid "Searching for Red Hat Linux installations..."
msgstr "Söker efter Red Hat Linux-installationer..."

#: ../todo.py:665 ../todo.py:696
#, c-format
msgid "Error mounting ext2 filesystem on %s: %s"
msgstr "Fel vid montering av ext2-filsystem på %s: %s"

#: ../todo.py:707
msgid "Finding"
msgstr "Hittar"

#: ../todo.py:708
msgid "Finding packages to upgrade..."
msgstr "Hittar paket att uppgradera..."

#: ../todo.py:951
msgid "Processing"
msgstr "Bearbetar"

#: ../todo.py:952
msgid "Preparing to install..."
msgstr "Förbereder installation..."

#: ../todo.py:1119
#, c-format
msgid "Upgrading %s.\n"
msgstr "Uppgraderar %s.\n"

#: ../todo.py:1121
#, c-format
msgid "Installing %s.\n"
msgstr "Installerar %s.\n"

#: ../todo.py:1142
msgid ""
"You don't appear to have enough disk space to install the packages you've selected. You need more space on the following filesystems:\n"
"\n"
msgstr ""
"Du verkar inte ha tillräckligt med diskutrymme för att installera de paket du valt. Du behöver mer utrymme på följande filsystem:\n"
"\n"

#: ../todo.py:1145
msgid "Mount Point"
msgstr "Monteringspunkt"

#: ../todo.py:1145
#, fuzzy
msgid "Space Needed"
msgstr "Utrymme som krävs"

#: ../todo.py:1158
#, fuzzy
msgid "Disk Space"
msgstr "Diskutrymme"

#: ../todo.py:1182
#, fuzzy
msgid "Post Install"
msgstr "Postinstallation"

#: ../todo.py:1183
#, fuzzy
msgid "Performing post install configuration..."
msgstr "Utför postinstallationskonfiguration..."

#: ../iw/xconfig.py:10 ../xf86config.py:248
msgid "Video Card"
msgstr "Grafikkort"

#: ../iw/xconfig.py:12 ../xf86config.py:250
msgid "Video Ram"
msgstr "Grafikkortsminne"

#: ../xf86config.py:252
msgid "X server"
msgstr "X-server"

#: ../xf86config.py:254
msgid "Unable to detect video card"
msgstr "Kan inte hitta grafikkort"

#: ../iw/xconfig.py:11 ../xf86config.py:261 ../xf86config.py:263
msgid "Monitor"
msgstr "Bildskärm"

#: ../xf86config.py:263
#, fuzzy
msgid "Plug and Play Monitor"
msgstr "Plug and Play-bildskärm"

#: ../xf86config.py:265
msgid "Horizontal frequency range"
msgstr "Horisontellt frekvensintervall"

#: ../xf86config.py:267
msgid "Vertical frequency range"
msgstr "Vertikalt frekvensintervall"

#: ../iw/account.py:14
#, fuzzy
msgid "Account Configuration"
msgstr "Kontokonfiguration"

#: ../iw/account.py:35
#, fuzzy
msgid "Root password accepted."
msgstr "Rootlösenordet accepterat."

#: ../iw/account.py:38
#, fuzzy
msgid "Root password is too short."
msgstr "Rootlösenordet är för kort."

#: ../iw/account.py:40
#, fuzzy
msgid "Root password does not match."
msgstr "Rootlösenorden stämmer inte överens."

#: ../iw/account.py:138
#, fuzzy
msgid "Root Password: "
msgstr "Rootlösenord: "

#: ../iw/account.py:141
#, fuzzy
msgid "Confirm: "
msgstr "Bekräfta: "

#: ../iw/account.py:197 ../iw/account.py:236
msgid "Account Name"
msgstr "Kontonamn"

#: ../iw/account.py:201 ../textw/userauth.py:79
msgid "Password"
msgstr "Lösenord"

#: ../iw/account.py:205 ../textw/userauth.py:80
msgid "Password (confirm)"
msgstr "Lösenord (bekräfta)"

#: ../iw/account.py:209 ../iw/account.py:236 ../textw/userauth.py:78 ../textw/userauth.py:164
msgid "Full Name"
msgstr "Fullständigt namn"

#: ../iw/account.py:218 ../libfdisk/newtfsedit.c:1298 ../textw/userauth.py:175
msgid "Add"
msgstr "Lägg till"

#: ../iw/account.py:220 ../libfdisk/newtfsedit.c:1291 ../libfdisk/newtfsedit.c:1299 ../textw/lilo.py:177 ../textw/lilo.py:199 ../textw/partitioning.py:62 ../textw/silo.py:185 ../textw/silo.py:207 ../textw/userauth.py:176
#, fuzzy
msgid "Edit"
msgstr "Ändra"

#: ../iw/account.py:222 ../libfdisk/newtfsedit.c:1291 ../libfdisk/newtfsedit.c:1299 ../textw/userauth.py:175
msgid "Delete"
msgstr "Ta bort"

#: ../iw/account.py:224
msgid "New"
msgstr "Nytt"

#: ../iw/auth.py:11 ../textw/userauth.py:250
#, fuzzy
msgid "Authentication Configuration"
msgstr "Konfiguration av autentisering"

#: ../iw/auth.py:50
msgid "Enable MD5 passwords"
msgstr "Aktivera MD5-lösenord"

#: ../iw/auth.py:51
#, fuzzy
msgid "Enable shadow passwords"
msgstr "Aktivera skugglösenord"

#: ../iw/auth.py:53 ../textw/userauth.py:255
msgid "Enable NIS"
msgstr "Aktivera NIS"

#: ../iw/auth.py:54
msgid "Use broadcast to find NIS server"
msgstr "Använd broadcast för att hitta NIS-server"

#: ../iw/auth.py:66
msgid "NIS Domain: "
msgstr "NIS-domän: "

#: ../iw/auth.py:68
#, fuzzy
msgid "NIS Server: "
msgstr "NIS-server: "

#: ../iw/bootdisk.py:10
msgid "Bootdisk Creation"
msgstr "Skapande av bootdiskett"

#: ../iw/bootdisk.py:61
msgid "Skip boot disk creation"
msgstr "Hoppa över skapandet av bootdiskett"

#: ../iw/confirm.py:11
#, fuzzy
msgid "About to Install"
msgstr "Redo att installera"

#: ../iw/confirm.py:28
msgid "Click next to begin installation of Red Hat Linux."
msgstr "Klicka på Nästa för att starta installationen av Red Hat Linux."

#: ../iw/congrats.py:11 ../iw/congrats.py:58
#, fuzzy
msgid "Congratulations"
msgstr "Gratulerar"

#: ../iw/congrats.py:13 ../iw/congrats.py:60
#, fuzzy
msgid "Exit"
msgstr "Avsluta"

#: ../iw/congrats.py:80
#, fuzzy
msgid ""
"Congratulations, configuration is complete.\n"
"\n"
"For information on fixes which are available for this release of Red Hat Linux, consult the Errata available from http://www.redhat.com.\n"
"\n"
"Information on further configuring your system is available in the post install chapter of the Official Red Hat Linux User's Guide."
msgstr ""
"Gratulerar, konfigureringen är färdig.\n"
"\n"
"För information om vilka uppdateringar som finns för denna utgåva av Red Hat Linux, ta en titt på fellistan som du finner på http://www.redhat.com.\n"
"\n"
"Information om vidare konfigurering av ditt system kan du hitta i kapitlet som behandlar åtgärder efter installationen i \"The Official Red Hat Linux User's Guide\"."

#: ../iw/dependencies.py:9
msgid "Unresolved Dependencies"
msgstr "Olösta paketberoenden"

#: ../iw/dependencies.py:30 ../iw/progress.py:121 ../textw/packages.py:129
msgid "Package"
msgstr "Paket"

#: ../iw/dependencies.py:30 ../textw/packages.py:129
msgid "Requirement"
msgstr "Krav"

#: ../iw/dependencies.py:38 ../textw/packages.py:141
msgid "Install packages to satisfy dependencies"
msgstr "Installera paket för att tillfredsställa beroenden"

#: ../iw/examine.py:10
#, fuzzy
msgid "Upgrade Examine"
msgstr "Granskning av uppgradering"

#: ../iw/examine.py:35
msgid ""
"You don't have any Linux partitions.\n"
" You can't upgrade this sytem!"
msgstr ""
"Du har inga linuxpartitioner.\n"
" Du kan inte uppgradera detta system!"

#: ../iw/examine.py:60
msgid "Customize packages to be upgraded"
msgstr "Välj paket som skall uppgraderas"

#: ../iw/fdisk.py:12 ../textw/partitioning.py:22
msgid "fdisk"
msgstr "fdisk"

#: ../iw/fdisk.py:80
#, fuzzy
msgid "Select drive to run fdisk on"
msgstr "Välj den enhet som fdisk skall användas på"

#: ../iw/format.py:12
msgid "Choose partitions to Format"
msgstr "Välj partitioner som skall formateras"

#: ../iw/format.py:47
msgid "Check for bad blocks while formatting"
msgstr "Sök efter skadade block under formateringen"

#: ../iw/installpath.py:38
msgid "GNOME Workstation"
msgstr "GNOME-arbetsstation"

#: ../iw/installpath.py:40
msgid "KDE Workstation"
msgstr "KDE-arbetsstation"

#: ../iw/installpath.py:42 ../libfdisk/gnomefsedit.c:2222 ../libfdisk/gnomefsedit.c:2242
msgid "Server"
msgstr "Server"

#: ../iw/installpath.py:43
msgid "Custom"
msgstr "Anpassad"

#: ../iw/installpath.py:93
msgid "Install Type"
msgstr "Installationstyp"

#: ../iw/installpath.py:181
msgid "Install"
msgstr "Installera"

#: ../iw/installpath.py:183
msgid "Upgrade"
msgstr "Uppgradera"

#: ../iw/installpath.py:236
msgid "Use fdisk"
msgstr "Använd fdisk"

#: ../iw/keyboard.py:13
#, fuzzy
msgid "Keyboard Configuration"
msgstr "Tangentbordskonfiguration"

#: ../iw/keyboard.py:56
msgid "Model"
msgstr "Modell"

#: ../iw/keyboard.py:75
msgid "Layout"
msgstr "Utseende"

#: ../iw/keyboard.py:94
#, fuzzy
msgid "Dead Keys"
msgstr "Stumma tangenter"

#: ../iw/keyboard.py:103
msgid "Enable dead keys"
msgstr "Aktivera stumma tangenter"

#: ../iw/keyboard.py:104
msgid "Disable dead keys"
msgstr "Avaktivera stumma tangenter"

#: ../iw/keyboard.py:113
msgid "Test your selection here:"
msgstr "Testa ditt val här:"

#: ../iw/language.py:21 ../loader/lang.c:267
msgid "What language should be used during the installation process?"
msgstr "Vilket språk skall användas under installationen?"

#: ../iw/lilo.py:18
msgid "Lilo Configuration"
msgstr "Lilo-konfiguration"

#: ../iw/lilo.py:126 ../iw/lilo.py:247 ../iw/silo.py:130 ../iw/silo.py:270
msgid "Type"
msgstr "Typ"

#: ../iw/lilo.py:165
#, fuzzy
msgid "Install LILO boot record on:"
msgstr "Installera LILO-bootpost på:"

#: ../iw/lilo.py:172 ../iw/silo.py:167 ../textw/silo.py:61
#, fuzzy
msgid "Master Boot Record (MBR)"
msgstr "Huvudbootpost (MBR)"

#: ../iw/lilo.py:176 ../iw/silo.py:170 ../textw/silo.py:62
msgid "First sector of boot partition"
msgstr "Första sektorn av bootpartitionen"

#: ../iw/lilo.py:180 ../textw/lilo.py:24
#, fuzzy
msgid "Use linear mode (needed for some SCSI drives)"
msgstr "Använd linjärt läge (vissa SCSI-diskar kräver detta)"

#: ../iw/lilo.py:190 ../iw/silo.py:197
#, fuzzy
msgid "Kernel parameters"
msgstr "Parametrar till kärnan"

#: ../iw/lilo.py:207 ../iw/silo.py:215
msgid "Create boot disk"
msgstr "Skapa bootdisk"

#: ../iw/lilo.py:211
msgid "Do not install LILO"
msgstr "Installera inte LILO"

#: ../iw/lilo.py:222 ../iw/silo.py:246 ../textw/lilo.py:168 ../textw/silo.py:176
msgid "Default"
msgstr "Standard"

#: ../iw/lilo.py:222 ../iw/silo.py:246 ../textw/lilo.py:168 ../textw/silo.py:176
msgid "Partition type"
msgstr "Partitionstyp"

#: ../iw/lilo.py:222 ../iw/lilo.py:258 ../iw/silo.py:246 ../iw/silo.py:281 ../textw/lilo.py:101 ../textw/lilo.py:168 ../textw/silo.py:120 ../textw/silo.py:176
#, fuzzy
msgid "Boot label"
msgstr "Bootetikett"

#: ../iw/mouse.py:134
msgid "Emulate 3 Buttons"
msgstr "Emulera 3 knappar"

#: ../iw/network.py:148
#, fuzzy
msgid "Configure using DHCP"
msgstr "Använd DHCP för konfigureringen"

#: ../iw/network.py:154
msgid "Activate on boot"
msgstr "Aktivera vid boot"

#: ../iw/network.py:163
msgid "IP Address"
msgstr "IP-adress:"

#: ../iw/network.py:164 ../loader/net.c:629
msgid "Netmask"
msgstr "Nätmask"

#: ../iw/network.py:165 ../loader/loader.c:240
msgid "Network"
msgstr "Nätverk"

#: ../iw/network.py:166
#, fuzzy
msgid "Broadcast"
msgstr "Broadcast"

#: ../iw/network.py:211
msgid "Gateway"
msgstr "Gateway"

#: ../iw/network.py:211
msgid "Primary DNS"
msgstr "Primär DNS"

#: ../iw/network.py:211
msgid "Secondary DNS"
msgstr "Sekundär DNS"

#: ../iw/network.py:211
msgid "Ternary DNS"
msgstr "Tertiär DNS"

#: ../iw/package.py:20
msgid "Individual Package Selection"
msgstr "Val av enstaka paket"

#: ../iw/package.py:176
msgid "Up"
msgstr "Upp"

#: ../iw/package.py:324
msgid "Name: "
msgstr "Namn: "

#: ../iw/package.py:329
#, fuzzy
msgid "Package Details"
msgstr "Paketdetaljer"

#: ../iw/package.py:335
#, fuzzy
msgid "Size: "
msgstr "Storlek: "

#: ../iw/package.py:341
#, fuzzy
msgid "Select Package For Installation"
msgstr "Markera paket för installation"

#: ../iw/package.py:376 ../textw/packages.py:22 ../textw/packages.py:87
msgid "Package Group Selection"
msgstr "Val av paketgrupper"

#: ../iw/package.py:454 ../textw/packages.py:18
msgid "Select individual packages"
msgstr "Välj enstaka paket"

#: ../iw/progress.py:29
#, fuzzy
msgid "Installing Packages"
msgstr "Installerar paket"

#: ../iw/progress.py:122 ../iw/progress.py:157
#, fuzzy
msgid "Size"
msgstr "Storlek"

#: ../iw/progress.py:123
#, fuzzy
msgid "Summary"
msgstr "Beskrivning"

#: ../iw/progress.py:157
#, fuzzy
msgid "Status"
msgstr "Status"

#: ../iw/progress.py:157
#, fuzzy
msgid "Packages"
msgstr "Paket"

#: ../iw/progress.py:157
msgid "Time"
msgstr "Tid"

#: ../iw/progress.py:162
#, fuzzy
msgid "Total"
msgstr "Totalt"

#: ../iw/progress.py:163
#, fuzzy
msgid "Completed"
msgstr "Färdigt"

#: ../iw/progress.py:164
#, fuzzy
msgid "Remaining"
msgstr "Återstår"

#: ../iw/rootpartition.py:16
#, fuzzy
msgid "Confirm Partitioning Selection"
msgstr "Bekräfta val av partitionering"

#: ../iw/rootpartition.py:32 ../textw/partitioning.py:22
msgid "Disk Druid"
msgstr "Disk Druid"

#: ../iw/rootpartition.py:43 ../textw/partitioning.py:170
msgid "Low Memory"
msgstr "Ont om minne"

#: ../iw/rootpartition.py:44 ../textw/partitioning.py:171
msgid "As you don't have much memory in this machine, we need to turn on swap space immediately. To do this we'll have to write your new partition table to the disk immediately. Is that okay?"
msgstr "Eftersom du inte har mycket minne i den här maskinen måste vi aktivera växlingsutrymmet (swap) direkt. För att göra detta måste vi omedelbart skriva din nya partitionstabell till hårddisken. Är det okej?"

#: ../iw/rootpartition.py:115 ../textw/partitioning.py:256
#, c-format
msgid "You've chosen to put your root filesystem in a file on an already-existing DOS or Windows filesystem. How large, in megabytes, should would you like the root filesystem to be, and how much swap space would you like? They must total less then %d megabytes in size."
msgstr "Du har valt att lägga ditt rotfilsystem i en fil på ett redan existerande DOS- eller Windows-filsystem. Hur stort, i megabyte, vill du att ditt rotfilsystem ska vara, och hur mycket växlingsutrymme (swap) vill du ha? De måste tillsammans vara mindre än %d megabyte i storlek."

#: ../iw/rootpartition.py:135
#, fuzzy
msgid "Root filesystem size:"
msgstr "Storlek på rotfilsystem:"

#: ../iw/rootpartition.py:140
#, fuzzy
msgid "Swap space size:"
msgstr "Storlek på växlingsutrymme (swap):"

#: ../iw/rootpartition.py:159 ../textw/partitioning.py:124
#, fuzzy
msgid "Automatic Partitioning"
msgstr "Automatisk partitionering"

#: ../iw/rootpartition.py:225 ../textw/partitioning.py:125
#, c-format
msgid ""
"%s\n"
"\n"
"If you don't want to do this, you can continue with this install by partitioning manually, or you can go back and perform a fully customized installation."
msgstr ""
"%s\n"
"\n"
"Om du inte vill göra detta kan du fortsätta installationen genom att partitionera manuellt, eller gå tillbaka och utföra en helt anpassad installation."

#: ../iw/rootpartition.py:239
#, fuzzy
msgid "Remove data"
msgstr "Ta bort data"

#: ../iw/rootpartition.py:242 ../textw/partitioning.py:129
#, fuzzy
msgid "Manually partition"
msgstr "Partitionera manuellt"

#: ../iw/silo.py:18
#, fuzzy
msgid "Silo Configuration"
msgstr "Silo-konfiguration"

#: ../iw/silo.py:162
#, fuzzy
msgid "Install SILO boot record on:"
msgstr "Installera SILO-bootposten på:"

#: ../iw/silo.py:175
#, fuzzy
msgid "Create PROM alias"
msgstr "Skapa PROM-alias"

#: ../iw/silo.py:193
msgid "Set default PROM boot device to linux"
msgstr "Sätt standard bootenhet i PROM till linux"

#: ../iw/silo.py:225
msgid "Do not install SILO"
msgstr "Installera inte SILO"

#: ../iw/timezone.py:30 ../textw/timezone.py:83
msgid "Time Zone Selection"
msgstr "Tidszonsval"

#: ../iw/timezone.py:143
msgid "View:"
msgstr "Visa:"

#: ../iw/timezone.py:151 ../iw/timezone.py:152
msgid "System clock uses UTC"
msgstr "Systemklockan använder UTC"

#: ../iw/timezone.py:200
msgid "Use Daylight Saving Time (US only)"
msgstr "Använd vintertid (endast USA)"

#: ../iw/timezone.py:214
#, fuzzy
msgid "Location"
msgstr "Plats"

#: ../iw/timezone.py:215
msgid "UTC Offset"
msgstr "Avstånd till UTC"

#: ../iw/welcome.py:80
#, fuzzy
msgid "Would you like to configure your system?"
msgstr "Vill du konfigurera ditt system?"

#: ../iw/xconfig.py:13
msgid "Horizontal Frequency Range"
msgstr "Horisontellt frekvensintervall"

#: ../iw/xconfig.py:14
msgid "Vertical Frequency Range"
msgstr "Vertikalt frekvensintervall"

#: ../iw/xconfig.py:15
msgid "Test failed"
msgstr "Test misslyckades"

#: ../iw/xconfig.py:23 ../iw/xconfig.py:398
#, fuzzy
msgid "Customize X Configuration"
msgstr "Anpassa X-konfiguration"

#: ../iw/xconfig.py:87
msgid "Bits per Pixel"
msgstr "Bitar per pixel"

#: ../iw/xconfig.py:97 ../iw/xconfig.py:394
#, fuzzy
msgid "Test this configuration"
msgstr "Testa denna konfiguration"

#: ../iw/xconfig.py:112
#, fuzzy
msgid "Monitor Configuration"
msgstr "Konfiguration av bildskärm"

#: ../iw/xconfig.py:215
msgid "Horizontal Sync"
msgstr "Horisontell synk"

#: ../iw/xconfig.py:224
msgid "Vertical Sync"
msgstr "Vertikal synk"

#: ../iw/xconfig.py:318
msgid "Your video ram size can not be autodetected. Choose your video ram size from the choices below:"
msgstr "Storleken på ditt grafikminne kan inte upptäckas automatiskt. Välj storleken på ditt grafikminne från alternativen nedan:"

#: ../iw/xconfig.py:329
msgid "In most cases your video hardware can be probed to automatically determine the best settings for your display."
msgstr "I de flesta fallen kan din grafikhårdvara automatiskt efterfrågas de bästa värdena för din skärm."

#: ../iw/xconfig.py:350
msgid "If the probed settings do not match your hardware select the correct setting below:"
msgstr "Om de funna inställningarna inte passar med din hårdvara kan du välja de rätta nedan:"

#: ../iw/xconfig.py:403
msgid "Use Graphical Login"
msgstr "Använd grafisk inloggning"

#: ../iw/xconfig.py:404
#, fuzzy
msgid "Skip X Configuration"
msgstr "Hoppa över konfiguration av X"

#: ../textw/lilo.py:18 ../textw/silo.py:14
msgid "A few systems will need to pass special options to the kernel at boot time for the system to function properly. If you need to pass boot options to the kernel, enter them now. If you don't need any or aren't sure, leave this blank."
msgstr "Några system behöver skicka speciella flaggor till kärnan vid uppstart för att systemet skall fungera ordentligt. Om du behöver skicka sådana flaggor, skriv in dem nu. Om du inte behöver några, eller om du inte är säker, låt fältet vara tomt."

#: ../textw/lilo.py:85 ../textw/silo.py:91
msgid "Where do you want to install the bootloader?"
msgstr "Var vill du installera bootladdaren?"

#: ../textw/lilo.py:105 ../textw/silo.py:124 ../textw/silo.py:145
msgid "Clear"
msgstr "Nollställ"

#: ../textw/lilo.py:114 ../textw/silo.py:132
msgid "Edit Boot Label"
msgstr "Ändra bootetikett"

#: ../textw/lilo.py:181 ../textw/silo.py:188
msgid "The boot manager Red Hat uses can boot other operating systems as well. You need to tell me what partitions you would like to be able to boot and what label you want to use for each of them."
msgstr "Boothanteraren Red Hat använder kan också starta andra operativsystem. Du måste berätta vilka andra partition du vill kunna boota och vilka bootetiketter du vill använda för att boota dem."

#: ../textw/packages.py:123
msgid "Some of the packages you have selected to install require packages you have not selected. If you just select Ok all of those required packages will be installed."
msgstr "Vissa paket du har valt att installera kräver paket som du inte har valt. Om du bara väljer Ok kommer även alla dessa paket att installeras."

#: ../textw/partitioning.py:14 ../textw/partitioning.py:56
msgid "Disk Setup"
msgstr "Hårddiskkonfiguration"

#: ../textw/partitioning.py:15
msgid ""
"Disk Druid is a tool for partitioning and setting up mount points. It is designed to be easier to use than Linux's traditional disk partitioning sofware, fdisk, as well as more powerful. However, there are some cases where fdisk may be preferred.\n"
"\n"
"Which tool would you like to use?"
msgstr ""
"Disk Druid är ett verktyg för att partitionera och konfigurera monteringspunkter. Det är utvecklat för att vara enklare än linux traditionella partitioneringsprogram, fdisk, och samtidigt vara mer kraftfullt. Det finns emellertid situationer där fdisk passar bättre.\n"
"\n"
"Vilket verktyg vill du använda?"

#: ../textw/partitioning.py:57
#, fuzzy
msgid "To install Red Hat Linux, you must have at least one partition of 150 MB dedicated to Linux. We suggest placing that partition on one of the first two hard drives in your system so you can boot into Linux with LILO."
msgstr "För att installera Red Hat Linux måste du ha minst en partition på 150 MB dedikerad till linux. Vi föreslår att du placerar den partitionen på en av de första två hårddiskarna i ditt system så att du kan starta linux med LILO."

#: ../loader/loader.c:303 ../loader/loader.c:328 ../textw/partitioning.py:62
msgid "Done"
msgstr "Färdig"

#: ../textw/partitioning.py:129 ../textw/partitioning.py:130
msgid "Continue"
msgstr "Fortsätt"

#: ../textw/partitioning.py:190
msgid "What partitions would you like to format? We strongly suggest formatting all of the system partitions, including /, /usr, and /var. There is no need to format /home or /usr/local if they have already been configured during a previous install."
msgstr "Vilka partitioner vill du formatera? Vi rekommenderar varmt att samtliga systempartitioner, inkluderandes /, /usr och /var, formateras. Du behöver inte formatera /home eller /usr/local om de redan har konfigurerats under en tidigare installation"

#: ../textw/partitioning.py:211
msgid "Check for bad blocks during format"
msgstr "Sök efter skadade block under formateringen"

#: ../textw/partitioning.py:216
#, fuzzy
msgid "Choose Partitions to Format"
msgstr "Välj partitioner att formatera"

#: ../textw/partitioning.py:261
#, fuzzy
msgid "Root filesystem size"
msgstr "Storlek på rotfilsystem"

#: ../textw/partitioning.py:262
#, fuzzy
msgid "Swap space"
msgstr "Växlingsutrymme (swap)"

#: ../textw/partitioning.py:271 ../textw/partitioning.py:277
#, fuzzy
msgid "Bad Size"
msgstr "Felaktig storlek"

#: ../textw/partitioning.py:272
msgid "The size you enter must be a number."
msgstr "Storleken du anger måste vara ett tal."

#: ../textw/partitioning.py:278
#, c-format
msgid "The total size must be smaller then the amount of free space on the disk, which is %d megabytes."
msgstr "Den totala storleken måste vara mindre än mängden ledigt utrymme på disken, som är %d megabyte."

#: ../textw/silo.py:63
#, fuzzy
msgid "Create PROM alias `linux'"
msgstr "Skapa PROM-aliaset \"linux\""

#: ../textw/silo.py:64
msgid "Set default PROM boot device"
msgstr "Sätt standard PROM-bootenhet"

#: ../textw/timezone.py:68
msgid "What time zone are you located in?"
msgstr "Vilken tidszon befinner du dig i?"

#: ../textw/timezone.py:80
msgid "Hardware clock set to GMT?"
msgstr "Hårdvaruklockan satt till GMT?"

#: ../textw/userauth.py:10
msgid "Pick a root password. You must type it twice to ensure you know what it is and didn't make a mistake in typing. Remember that the root password is a critical part of system security!"
msgstr "Välj ett rootlösenord. Du måste skriva det två gånger för att säkerställa att du vet vad det var och att du inte skrev fel. Kom ihåg att rootlösenordet är en kritisk del av systemets säkerhet!"

#: ../loader/urls.c:337 ../textw/userauth.py:23
msgid "Password:"
msgstr "Lösenord:"

#: ../textw/userauth.py:24
msgid "Password (again):"
msgstr "Lösenord (en gång till):"

#: ../textw/userauth.py:40 ../textw/userauth.py:95
msgid "Password Length"
msgstr "Lösenordslängd"

#: ../textw/userauth.py:41
msgid "The root password must be at least 6 characters long."
msgstr "Rootlösenordet måste vara minst 6 tecken långt."

#: ../textw/userauth.py:45 ../textw/userauth.py:103
#, fuzzy
msgid "Password Mismatch"
msgstr "Olika lösenord"

#: ../textw/userauth.py:46 ../textw/userauth.py:104
msgid "The passwords you entered were different. Please try again."
msgstr "Lösenorden du skrev in var olika. Försök igen."

#: ../textw/userauth.py:71
#, fuzzy
msgid "Edit User"
msgstr "Ändra användare"

#: ../textw/userauth.py:73
msgid "Add User"
msgstr "Lägg till användare"

#: ../textw/userauth.py:77
#, fuzzy
msgid "User ID"
msgstr "Användarid"

#: ../textw/userauth.py:90
msgid "Missing User ID"
msgstr "Användarid saknas"

#: ../textw/userauth.py:91
msgid "You must provide a user ID"
msgstr "Du måste ange ett användarid"

#: ../textw/userauth.py:96
msgid "The password must be at least 6 characters long."
msgstr "Lösenordet måste vara minst 6 tecken långt."

#: ../textw/userauth.py:113
msgid "User Exists"
msgstr "Användaren existerar"

#: ../textw/userauth.py:114
msgid "This user id already exists. Choose another."
msgstr "Detta användarid finns redan. Välj ett annat."

#: ../textw/userauth.py:141
msgid "You should use a normal user account for most activities on your system. By not using the root account casually, you'll reduce the chance of disrupting your system's configuration."
msgstr "Du bör använda ett normalt användarkonto för det mesta arbetet på ditt system. Genom att inte använda rootkontot på ett nonchalant sätt kan du minska risken för att förstöra konfigurationen av ditt system."

#: ../textw/userauth.py:154
msgid "What user account would you like to have on the system? You should have at least one non-root account for normal work, but multi-user systems can have any number of accounts set up."
msgstr "Vilka användarkonton vill du ha på systemet? Du bör ha minst ett konto (förutom root) för vanligt arbete, men fleranvändarsystem kan ha hur många konton som helst konfigurerade."

#: ../textw/userauth.py:164
msgid "User name"
msgstr "Användarnamn"

#: ../textw/userauth.py:188
msgid "Enter the information for the user."
msgstr "Ange användarens information."

#: ../textw/userauth.py:200
msgid "Change the information for this user."
msgstr "Ändra denna användares information."

#: ../textw/userauth.py:251
msgid "Use Shadow Passwords"
msgstr "Använd skugglösenord"

#: ../textw/userauth.py:253
msgid "Enable MD5 Passwords"
msgstr "Aktivera MD5-lösenord"

#: ../textw/userauth.py:260
msgid "NIS Domain:"
msgstr "NIS-domän:"

#: ../textw/userauth.py:262
msgid "NIS Server:"
msgstr "NIS-server:"

#: ../textw/userauth.py:264
msgid "or use:"
msgstr "eller använd:"

#: ../textw/userauth.py:267
#, fuzzy
msgid "Request server via broadcast"
msgstr "Begär server via broadcast"

#: ../libfdisk/fsedit.c:669 ../libfdisk/fsedit.c:676 ../libfdisk/fsedit.c:683 ../libfdisk/fsedit.c:692 ../libfdisk/fsedit.c:719 ../libfdisk/fsedit.c:729
msgid "Bad Mount Point"
msgstr "Felaktig monteringspunkt"

#: ../libfdisk/fsedit.c:670
#, c-format
msgid "The %s directory must be on the root filesystem."
msgstr "Katalogen %s måste finnas på rotfilsystemet."

#: ../libfdisk/fsedit.c:677
#, c-format
msgid ""
"The mount point %s is illegal.\n"
"\n"
"Mount points must begin with a leading /."
msgstr ""
"Monteringspunkten %s är ogiltig.\n"
"\n"
"Monteringspunkter måste börja med ett inledande /."

#: ../libfdisk/fsedit.c:684
#, c-format
msgid ""
"The mount point %s is illegal.\n"
"\n"
"Mount points may not end with a /."
msgstr ""
"Monteringspunkten %s är ogiltig.\n"
"\n"
"Monteringspunkter kan inte sluta med ett /."

#: ../libfdisk/fsedit.c:693
#, c-format
msgid ""
"The mount point %s is illegal.\n"
"\n"
"Mount points may only printable characters."
msgstr ""
"Monteringspunkten %s är ogiltig.\n"
"\n"
"Monteringspunkter kan bara innehålla skrivbara tecken."

#: ../libfdisk/fsedit.c:703
msgid "You've asked to put your root (/) filesystem on a DOS-style FAT partition. You can do this, but you may not use any other filesystems for your Linux system. Additionally, there will be a speed penalty for not using Linux-native partitions. Do you want to continue?"
msgstr "Du har begärt att ditt rotfilsystem (/) ska läggas på en dosliknande FAT-partition. Du kan göra detta, men du kan inte använda några andra filsystem för ditt linuxsystem. Dessutom innebär det en prestandaförsämring att inte använda linuxpartitioner. Vill du fortsätta?"

#: ../libfdisk/fsedit.c:720
#, c-format
msgid ""
"The mount point %s is illegal.\n"
"\n"
"System partitions must be on Linux Native partitions."
msgstr ""
"Monteringpunkten %s är ogiltig.\n"
"\n"
"Systempartitioner måste vara på \"Linux Native\"-partitioner."

#: ../libfdisk/fsedit.c:730
#, c-format
msgid ""
"The mount point %s is illegal.\n"
"\n"
"/usr must be on a Linux Native partition or an NFS volume."
msgstr ""
"Monteringspunkten %s är ogiltig.\n"
"\n"
"/usr måste vara på en \"Linux Native\"-partition eller en NFS-volym."

#: ../libfdisk/fsedit.c:758
msgid "Too Many Drives"
msgstr "För många hårddiskar"

#: ../libfdisk/fsedit.c:759
msgid "You have more drives than this program supports. Please use the standard fdisk program to setup your drives and please notify Red Hat Software that you saw this message."
msgstr "Du har för fler hårddiskar än detta program stöder. Använd programmet fdisk för att konfigurera hårddiskarna och vänligen skicka en notis till Red Hat Software om att du fick detta meddelande."

#: ../libfdisk/fsedit.c:774
msgid "No Drives Found"
msgstr "Inga hårddiskar funna"

#: ../libfdisk/fsedit.c:775
#, fuzzy
msgid "An error has occurred - no valid devices were found on which to create new filesystems. Please check your hardware for the cause of this problem."
msgstr "Ett fel har uppstått - inga giltiga enheter, som kan användas för att skapa nya filsystem, kunde hittas. Vänligen undersök din hårdvara för orsaken till problemet."

#: ../libfdisk/fsedit.c:1085 ../libfdisk/fsedit.c:1147
#, c-format
msgid "An error occurred reading the partition table for the block device %s. The error was"
msgstr "Det uppstog ett fel vid läsning av partitionstabellen för blockenhet %s. Felet var"

#: ../libfdisk/fsedit.c:1124
#, c-format
msgid "The partition table on device %s is corrupted. To create new partitions it must be initialized, causing the loss of ALL DATA on this drive."
msgstr "Partitionstabellen på enhet %s är trasig. För att skapa nya partitioner måste den initialiseras, vilket kommer att förstöra ALL DATA på denna enhet."

#: ../libfdisk/fsedit.c:1129
msgid "Bad Partition Table"
msgstr "Felaktig partitionstabell"

#: ../libfdisk/fsedit.c:1130
msgid "Initialize"
msgstr "Initialiserar"

#: ../libfdisk/fsedit.c:1130 ../libfdisk/fsedit.c:1151
msgid "Skip Drive"
msgstr "Hoppa över hårddisk"

#: ../libfdisk/fsedit.c:1151 ../loader/net.c:329
msgid "Retry"
msgstr "Försök igen"

#: ../libfdisk/fsedit.c:1163
#, fuzzy
msgid "BSD Disklabel"
msgstr "BSD-hårddisketikett"

#: ../libfdisk/fsedit.c:1163
#, fuzzy
msgid "A disk with a BSD disklabel has been found. The Red Hat installation only supports BSD Disklabels in read-only mode, so you must use a custom install and fdisk (instead of Disk Druid) for machines with BSD Disklabels."
msgstr "En disk med en BSD-hårddisketikett har upptäcks. Red Hat-installationen stöder endast BSD-etiketter i skrivskyddat läge, så du måste använda en anpassad installation och fdisk (istället för Disk Druid) för maskiner med BSD-etiketter."

#: ../libfdisk/fsedit.c:1193
#, c-format
msgid "System error %d"
msgstr "Systemfel %d"

#: ../libfdisk/fsedit.c:1202 ../libfdisk/fsedit.c:1204
msgid "Fdisk Error"
msgstr "Fdisk-fel"

#: ../libfdisk/gnomefsedit.c:520 ../libfdisk/gnomefsedit.c:716
msgid "<Swap Partition>"
msgstr "<Växlingspartition (swap)>"

#: ../libfdisk/gnomefsedit.c:528 ../libfdisk/gnomefsedit.c:718
msgid "<RAID Partition>"
msgstr "<RAID-partition>"

#: ../libfdisk/gnomefsedit.c:602 ../libfdisk/newtfsedit.c:692
msgid "Delete Partition"
msgstr "Radera partition"

#: ../libfdisk/gnomefsedit.c:603 ../libfdisk/newtfsedit.c:693
msgid "Are you sure you want to delete this partition?"
msgstr "Är du säker på att du vill radera denna partition?"

#: ../libfdisk/gnomefsedit.c:661 ../libfdisk/gnomefsedit.c:667 ../libfdisk/gnomefsedit.c:671 ../libfdisk/gnomefsedit.c:673 ../libfdisk/newtfsedit.c:260 ../libfdisk/newtfsedit.c:266 ../libfdisk/newtfsedit.c:270 ../libfdisk/newtfsedit.c:272
msgid "Edit Partition"
msgstr "Ändra partition"

#: ../libfdisk/gnomefsedit.c:688 ../libfdisk/gnomefsedit.c:1655
msgid "Mount Point:"
msgstr "Monteringspunkt:"

#: ../libfdisk/gnomefsedit.c:731
msgid "Size (Megs):"
msgstr "Storlek (MB):"

#: ../libfdisk/gnomefsedit.c:762
#, fuzzy
msgid "Grow to fill disk?"
msgstr "Väx så disken fylls?"

#: ../libfdisk/gnomefsedit.c:781 ../libfdisk/newtfsedit.c:332
msgid "Allocation Status:"
msgstr "Allokeringsstatus:"

#: ../libfdisk/gnomefsedit.c:785 ../libfdisk/newtfsedit.c:334
msgid "Successful"
msgstr "Lyckades"

#: ../libfdisk/gnomefsedit.c:788 ../libfdisk/newtfsedit.c:336
msgid "Failed"
msgstr "Misslyckades"

#: ../libfdisk/gnomefsedit.c:800 ../libfdisk/newtfsedit.c:341
msgid "Failure Reason:"
msgstr "Felorsak:"

#: ../libfdisk/gnomefsedit.c:814 ../libfdisk/gnomefsedit.c:1689
msgid "Partition Type:"
msgstr "Partitionstyp:"

#: ../libfdisk/gnomefsedit.c:897
msgid "Allowable Drives:"
msgstr "Tillåtna enheter:"

#: ../libfdisk/gnomefsedit.c:1003 ../libfdisk/gnomefsedit.c:1881 ../libfdisk/newtfsedit.c:499
msgid "No Mount Point"
msgstr "Ingen monteringspunkt"

#: ../libfdisk/gnomefsedit.c:1004 ../libfdisk/newtfsedit.c:500
msgid "You have not selected a mount point for this partition. Are you sure you want to do this?"
msgstr "Du har inte valt någon monteringspunkt för denna partition. Är du säker på att det är det du vill?"

#: ../libfdisk/gnomefsedit.c:1047 ../libfdisk/gnomefsedit.c:1889 ../libfdisk/newtfsedit.c:540
msgid "Mount Point Error"
msgstr "Monteringspunktsfel"

#: ../libfdisk/gnomefsedit.c:1048 ../libfdisk/newtfsedit.c:541
msgid "The mount point requested is either an illegal path or is already in use. Please select a valid mount point."
msgstr "Monteringspunkten du bad om är antingen ogiltig eller redan i bruk. Välj en giltig monteringspunkt."

#: ../libfdisk/gnomefsedit.c:1073 ../libfdisk/newtfsedit.c:558
msgid "Size Error"
msgstr "Felaktig storlek"

#: ../libfdisk/gnomefsedit.c:1074 ../libfdisk/newtfsedit.c:559
#, fuzzy
msgid "The size requested is illegal. Make sure the size is greater and zero (0), and is specified int decimal (base 10) format."
msgstr "Storleken du bad om är inte tillåten. Försäkra dig om att den är större än 0, och angiven i decimalt heltalsformat (bas 10)."

#: ../libfdisk/gnomefsedit.c:1091 ../libfdisk/gnomefsedit.c:1993 ../libfdisk/newtfsedit.c:576
msgid "Swap Size Error"
msgstr "Felaktig växlingsfilsstorlek (swap)"

#: ../libfdisk/gnomefsedit.c:1092 ../libfdisk/gnomefsedit.c:1994 ../libfdisk/newtfsedit.c:577
#, c-format
msgid "You have created a swap partition which is too large. The maximum size of a swap partition is %ld Megabytes."
msgstr "Du har skapat en växlingspartition (swap) som är för stor. Den maximala storleken på en växlingspartition är %ld megabyte."

#: ../libfdisk/gnomefsedit.c:1108 ../libfdisk/gnomefsedit.c:1115
#, fuzzy
msgid "No RAID Drive Constraint"
msgstr "Ingen restriktion på RAID-enhet"

#: ../libfdisk/gnomefsedit.c:1110
#, fuzzy
msgid ""
"You have configured a RAID partition without constraining the partition to a single drive.\n"
" Are you sure you want to do this?"
msgstr "Du har konfigurerat en RAID-partition utan att binda partitionen till en enda disk.\n"
"Är du säker på att det är det du vill?"

#: ../libfdisk/gnomefsedit.c:1116
msgid "Close"
msgstr "Stäng"

#: ../libfdisk/gnomefsedit.c:1117
#, fuzzy
msgid "You have configured a RAID partition without constraining the partition to a single drive. Please select one drive to constrain this partition to."
msgstr "Du har konfigurerat en RAID-partition utan att binda partitionen till en enda disk. Välj en disk att binda denna partition till."

#. XXXXX - for now destroy the raid entry since it
#. now contains unallocated partitions!
#: ../libfdisk/gnomefsedit.c:1296
#, fuzzy
msgid "RAID Entry Incomplete"
msgstr "RAID-information inkomplett"

#: ../libfdisk/gnomefsedit.c:1297
#, c-format
msgid "The raid device /dev/%s now contains partitions which are unallocated. The raid device /dev/%s will now be decomposed into its component partitions. Please recompose the raid device with allocated partitions."
msgstr "Raidenheten /dev/%s innehåller nu partitioner som inte har allokerats. Raidenheten /dev/%s kommer nu att delas upp i de partitioner den består av. Vänligen bygg ihop raidenheten igen med allokerade partitioner."

#. build list of why they all failed
#: ../libfdisk/gnomefsedit.c:1390 ../libfdisk/gnomefsedit.c:1409 ../libfdisk/newtfsedit.c:81 ../libfdisk/newtfsedit.c:1478
msgid "Unallocated Partitions"
msgstr "Oallokerade partitioner"

#: ../libfdisk/gnomefsedit.c:1394 ../libfdisk/gnomefsedit.c:1404 ../libfdisk/newtfsedit.c:85
msgid "There are currently unallocated partition(s) present in the list of requested partitions. The unallocated partition(s) are shown below, along with the reason they were not allocated."
msgstr "Det finns för närvarande en eller flera oallokerade partitioner i listan över begärda partitioner. Dessa oallokerade partitioner visas nedan, tillsammans med anledningen till varför de inte blev allokerade."

#: ../libfdisk/gnomefsedit.c:1675
msgid "<Swap Partition"
msgstr "<Swappartition"

#: ../libfdisk/gnomefsedit.c:1733
msgid "RAID Device: /dev/"
msgstr "RAID-enhet: /dev/"

#: ../libfdisk/gnomefsedit.c:1756
msgid "RAID Type:"
msgstr "RAID-typ:"

#: ../libfdisk/gnomefsedit.c:1793
msgid "Partitions For RAID Array:"
msgstr "Partitioner för RAID-kedja:"

#: ../libfdisk/gnomefsedit.c:1882
msgid "You have not selected a mount point. A mount point is required."
msgstr "Du har inte valt någon monteringspunkt. En monteringspunkt krävs."

#: ../libfdisk/gnomefsedit.c:1890
msgid "The mount point requested is already in use. Please select a valid mount point."
msgstr "Monteringspunkten du bad om används redan. Välj en giltig monteringspunkt."

#: ../libfdisk/gnomefsedit.c:1903
#, fuzzy
msgid "Booting From RAID Warning"
msgstr "Bootning från RAID-varning"

#: ../libfdisk/gnomefsedit.c:1904
#, fuzzy
msgid "You have made this raid device mount as a booting partition. Please make sure all the component partitions are bootable."
msgstr "Du har monterat denna raidenhet som en bootpartition. Kontrollera att alla delpartitioner är bootbara."

#: ../libfdisk/gnomefsedit.c:1914
msgid "No RAID Device"
msgstr "Ingen RAID-enhet"

#: ../libfdisk/gnomefsedit.c:1915
msgid "You need to selected a RAID device."
msgstr "Du måste välja en RAID-enhet."

#: ../libfdisk/gnomefsedit.c:1921
msgid "Used Raid Device"
msgstr "Använd RAID-enhet"

#: ../libfdisk/gnomefsedit.c:1922
#, c-format
msgid "The raid device \"/dev/%s\" is already configured as a raid device. Please select another."
msgstr "Raidenheten \"/dev/%s\" är redan konfigurerad som en raidenhet. Vänligen välj en annan."

#: ../libfdisk/gnomefsedit.c:1935
msgid "Not Enough Partitions"
msgstr "Inte tillräckligt med partitioner"

#: ../libfdisk/gnomefsedit.c:1937
msgid "You have not configured enough partitions for the RAID type you have selected."
msgstr "Du har inte konfigurerat tillräckligt med partitioner för den RAID-typ du har valt."

#: ../libfdisk/gnomefsedit.c:1944
msgid "Illegal /boot RAID Type"
msgstr "Ogiltig RAID-typ för /boot"

#: ../libfdisk/gnomefsedit.c:1946
msgid "Boot partitions (/boot) are only allowed on RAID-1."
msgstr "Bootpartitioner (/boot) är endast tillåtna på RAID-1."

#: ../libfdisk/gnomefsedit.c:1953
msgid "Illegal RAID mountpoint"
msgstr "Ogiltig RAID-monteringspunkt"

#: ../libfdisk/gnomefsedit.c:1955
msgid "RAID partitions cannot be mounted as root (/) on Alpha."
msgstr "RAID-partitioner kan inte monteras som rot (/) på Alpha."

#: ../libfdisk/gnomefsedit.c:2038
#, fuzzy, c-format
msgid "The partition %s is a pre-existing partition in the set of partitions for this RAID device. The mount point is set to /boot. Are you sure that it is possible to boot from this partition?"
msgstr "Partitionen %s är en redan existerande partition i gruppen av partitioner för denna RAID-enhet. Monteringspunkten är satt till /boot. Är du säker på att det är möjligt att boota från denna partition?"

#: ../libfdisk/gnomefsedit.c:2045
#, fuzzy
msgid "Use Pre-existing Partition?"
msgstr "Använd redan existerande partition?"

#: ../libfdisk/gnomefsedit.c:2154
msgid "Auto-Partition"
msgstr "Paritionera automatiskt"

#: ../libfdisk/gnomefsedit.c:2161
msgid "Using Existing Disk Space"
msgstr "Använd existerande diskutrymme"

#: ../libfdisk/gnomefsedit.c:2180
msgid "Remove Linux partitions"
msgstr "Ta bort linuxpartitioner"

#: ../libfdisk/gnomefsedit.c:2191
msgid "Use existing free space"
msgstr "Använd existerande ledigt utrymme"

#. workstation or server?
#: ../libfdisk/gnomefsedit.c:2203
msgid "Intended Use"
msgstr "Avsedd användning"

#: ../libfdisk/gnomefsedit.c:2242
msgid "Workstation"
msgstr "Arbetsstation"

#: ../libfdisk/gnomefsedit.c:2316
msgid "Delete RAID Device?"
msgstr "Radera RAID-enhet?"

#: ../libfdisk/gnomefsedit.c:2317
msgid "Are you sure you want to remove this RAID device?"
msgstr "Är du säker på att du vill radera denna RAID-enhet?"

#: ../libfdisk/gnomefsedit.c:2368 ../libfdisk/newtfsedit.c:1581
msgid "Reset Partition Table"
msgstr "Nollställ partitionstabellen"

#: ../libfdisk/gnomefsedit.c:2370 ../libfdisk/newtfsedit.c:1583
msgid "Reset partition table to original contents? "
msgstr "Återställ partitionstabellen till originalinnehållet? "

#: ../libfdisk/gnomefsedit.c:2406 ../libfdisk/gnomefsedit.c:2457
msgid "<Swap>"
msgstr "<Swap>"

#: ../libfdisk/gnomefsedit.c:2408
msgid "<RAID>"
msgstr "<RAID>"

#: ../libfdisk/gnomefsedit.c:2410
msgid "<not set>"
msgstr "<inte angiven>"

#: ../libfdisk/gnomefsedit.c:3074
msgid "Unallocated Partitions Exist..."
msgstr "Det finns oallokerade partitioner..."

#: ../libfdisk/gnomefsedit.c:3080 ../libfdisk/gnomefsedit.c:3094
#, fuzzy
msgid "You must assign a root (/) partition to a Linux native partition (ext2) or a RAID partition for the install to proceed."
msgstr "Du måste knyta en rotpartition (/) till en \"Linux native\"-partition (ext2) eller en RAID-partition innan du kan fortsätta."

#: ../libfdisk/gnomefsedit.c:3164
msgid "Partitions"
msgstr "Partitioner"

#: ../libfdisk/gnomefsedit.c:3195
msgid "_Add..."
msgstr "_Lägg till..."

#: ../libfdisk/gnomefsedit.c:3202
msgid "_Edit..."
msgstr "_Ändra..."

#: ../libfdisk/gnomefsedit.c:3203
msgid "_Reset"
msgstr "_Återställ"

#: ../libfdisk/gnomefsedit.c:3208
msgid "_Delete"
msgstr "_Radera"

#. try having make raid device button available in read-only mode too
#: ../libfdisk/gnomefsedit.c:3221
msgid "_Make RAID Device"
msgstr "_Skapa RAID-enhet"

#: ../libfdisk/gnomefsedit.c:3231
#, fuzzy
msgid "Auto Partition"
msgstr "Partitionera automatiskt"

#: ../libfdisk/gnomefsedit.c:3240
msgid "Drive Summary"
msgstr "Hårddisksummering"

#: ../libfdisk/newtfsedit.c:139
msgid "Swap Partition"
msgstr "Växlingspartition (swap)"

#: ../libfdisk/newtfsedit.c:1277
msgid "Current Disk Partitions"
msgstr "Nuvarande diskpartitioner"

#: ../libfdisk/newtfsedit.c:1310
msgid "Drive Summaries"
msgstr "Hårddisksummeringar"

#: ../libfdisk/newtfsedit.c:1426
msgid "No Root Partition"
msgstr "Ingen rotpartition"

#: ../libfdisk/newtfsedit.c:1427
#, fuzzy
msgid "You must assign a root (/) partition to a Linux native partition (ext2) for the install to proceed."
msgstr "Du måste knyta en rotpartition (/) till en \"Linux native\"-partition (ext2) innan du kan fortsätta."

#: ../libfdisk/newtfsedit.c:1447
msgid "No Swap Partition"
msgstr "Ingen swappartition"

#: ../libfdisk/newtfsedit.c:1448
msgid "You must assign a swap partition for the install to proceed."
msgstr "Du måste skapa en swappartition för att kunna fortsätta installationen."

#: ../libfdisk/newtfsedit.c:1480
msgid ""
"There are unallocated partitions left. If you quit now they will not be written to the disk.\n"
"\n"
"Are you sure you want to exit?"
msgstr ""
"Det finns oallokerade partitioner kvar. Om du slutar nu kommer de inte skrivas till disken.\n"
"\n"
"Är du säker på att du vill avsluta?"

#: ../libfdisk/newtfsedit.c:1496
msgid "Save Changes"
msgstr "Spara ändringar"

#: ../libfdisk/newtfsedit.c:1498
msgid "Save changes to partition table(s)?"
msgstr "Spara ändringar av partitionstabell(erna)?"

#: ../libfdisk/newtfsedit.c:1542
msgid "You may only delete NFS mounts."
msgstr "Du kan endast radera NFS-monteringer."

#: ../loader/cdrom.c:26
msgid "Other CDROM"
msgstr "Annan CDROM"

#: ../loader/cdrom.c:32
msgid "CDROM type"
msgstr "CDROM-typ"

#: ../loader/cdrom.c:32
msgid "What type of CDROM do you have?"
msgstr "Vilken typ av CDROM har du?"

#: ../loader/cdrom.c:88
msgid "Initializing CDROM..."
msgstr "Initialiserar CDROM..."

#: ../loader/devices.c:51
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Diverse"

#: ../loader/devices.c:60
msgid "This module can take parameters which affects its operation. If you don't know what parameters to supply, just skip this screen by pressing the \"OK\" button now."
msgstr "Denna modul kan ta parametrar som påverkar dess funktion. Om du inte vet vilka parametrar du ska ange, kan du bara hoppa över denna skärm genom att trycka på knappen \"OK\"."

#: ../loader/devices.c:65
msgid "Module Parameters"
msgstr "Modulparametrar"

#: ../loader/devices.c:167 ../loader/devices.c:242 ../loader/loader.c:253 ../loader/loader.c:312 ../loader/loader.c:328 ../loader/loader.c:1747
msgid "Devices"
msgstr "Enheter"

#: ../loader/devices.c:169
msgid "Insert your driver disk and press \"OK\" to continue."
msgstr "Sätt in din drivrutinsdiskett och tryck på \"OK\" för att fortsätta."

#: ../loader/devices.c:179 ../loader/loader.c:1756
msgid "Failed to mount floppy disk."
msgstr "Montering av disketten misslyckades."

#: ../loader/devices.c:184
msgid "The floppy disk you inserted is not a valid driver disk for this release of Red Hat Linux."
msgstr "Disketten som du satte i är ingen giltig drivrutinsdiskett för denna version av Red Hat Linux."

#: ../loader/devices.c:206
msgid "Which driver should I try?. If the driver you need does not appear in this list, and you have a separate driver disk, please press F2."
msgstr "Vilken drivrutin ska jag prova? Om drivrutinen du behöver inte finns i denna lista och du har en separat drivrutinsdiskett, tryck F2."

#: ../loader/devices.c:211
msgid "Which driver should I try?"
msgstr "Vilken drivrutin skall jag prova?"

#: ../loader/devices.c:219
msgid "Specify module parameters"
msgstr "Ange modulparametrar"

#: ../loader/kickstart.c:58 ../loader/kickstart.c:68 ../loader/kickstart.c:107
msgid "Kickstart Error"
msgstr "Kickstart-fel"

#: ../loader/kickstart.c:59
#, c-format
msgid "Error opening: kickstart file %s: %s"
msgstr "Fel vid öppning: kickstart-fil %s: %s"

#: ../loader/kickstart.c:69
#, c-format
msgid "Error reading contents of kickstart file %s: %s"
msgstr "Fel vid läsning av innehållet i kickstart-fil %s: %s"

#: ../loader/kickstart.c:108
#, c-format
msgid "Error on line %d of kickstart file %s."
msgstr "Fel på rad %d i kickstart-fil %s."

#: ../loader/lang.c:267
msgid "Choose a Language"
msgstr "Välj ett språk"

#: ../loader/lang.c:534
msgid "Keyboard Type"
msgstr "Tangentbordstyp"

#: ../loader/lang.c:535
msgid "What type of keyboard do you have?"
msgstr "Vilken typ av tangentbord har du?"

#: ../loader/loader.c:101
msgid "Local CDROM"
msgstr "Lokal CDROM"

#: ../loader/loader.c:104
#, fuzzy
msgid "NFS image"
msgstr "NFS-enhet"

#: ../loader/loader.c:109
msgid "Hard drive"
msgstr "Hårddisk"

#: ../loader/loader.c:128
msgid "Welcome to Red Hat Linux"
msgstr "Välkommen till Red Hat Linux"

#: ../loader/loader.c:130
#, fuzzy
msgid " <Tab>/<Alt-Tab> between elements | <Space> selects | <F12> next screen "
msgstr " <Tab>/<Alt-Tab> mellan element | <Blanksteg> väljer | <F12> nästa skärm "

#: ../loader/loader.c:240
msgid "SCSI"
msgstr "SCSI"

#: ../loader/loader.c:254
msgid "What kind of device would you like to add"
msgstr "Vad för typ av enhet vill du lägga till"

#: ../loader/loader.c:301
msgid "I have found the following devices in your system:"
msgstr "Jag har hittat följande enheter i ditt system:"

#: ../loader/loader.c:303 ../loader/loader.c:328
msgid "Add Device"
msgstr "Lägg till enhet"

#: ../loader/loader.c:329
#, fuzzy
msgid "I don't have any special device drivers loaded for your system. Would you like to load some now?"
msgstr "Jag har inga särskilda drivrutiner laddade för ditt system. Vill du ladda några nu?"

#: ../loader/loader.c:413 ../loader/loader.c:415
msgid "Loading"
msgstr "Laddar"

#: ../loader/loader.c:467
#, fuzzy
msgid "Loading second stage ramdisk..."
msgstr "Laddar andra stadiets ramdisk..."

#: ../loader/loader.c:471
msgid "Error loading ramdisk."
msgstr "Fel vid laddande av ramdisk."

#: ../loader/loader.c:603
msgid "Hard Drives"
msgstr "Hårddiskar"

#: ../loader/loader.c:604
msgid "You don't seem to have any hard drives on your system! Would you like to configure additional devices?"
msgstr "Du verkar inte ha några hårddiskar på ditt system! Vill du konfigurera ytterligare enheter?"

#: ../loader/loader.c:617
msgid "What partition and directory on that partition hold the RedHat/RPMS and RedHat/base directories? If you don't see the disk drive you're using listed here, press F2 to configure additional devices."
msgstr "Vilken partition, och katalog på den partitionen, innehåller katalogerna RedHat/RPMS och RedHat/base? Tryck F2 för att konfigurera ytterligare enheter, om du inte ser den disk du använder i listan här."

#: ../loader/loader.c:631
msgid "Directory holding Red Hat:"
msgstr "Katalog som innehåller Red Hat:"

#: ../loader/loader.c:651
msgid "Select Partition"
msgstr "Välj partition"

#: ../loader/loader.c:697
#, c-format
msgid "Device %s does not appear to contain a Red Hat installation tree."
msgstr "Enhet %s ser inte ut att innehålla ett Red Hat-installationsträd."

#: ../loader/loader.c:744
msgid "I could not find a Red Hat Linux CDROM in any of your CDROM drives. Please insert the Red Hat CD and press \"OK\" to retry."
msgstr "Jag kunde inte hitta en Red Hat Linux-CDROM i någon av dina CDROM-enheter. Sätt in Red Hat-CD:n och tryck \"OK\" för att försöka igen."

#: ../loader/loader.c:882
msgid "That directory does not seem to contain a Red Hat installation tree."
msgstr "Den katalogen verkar inte innehålla ett Red Hat-installationssträd."

#: ../loader/loader.c:887
msgid "I could not mount that directory from the server"
msgstr "Jag kunde inte montera den katalogen från servern"

#: ../loader/loader.c:971
msgid "FTP"
msgstr "FTP"

#: ../loader/loader.c:972
#, fuzzy
msgid "Unable to retrieve the second stage ramdisk"
msgstr "Misslyckades med att hämta andra stadiets ramdisk"

#: ../loader/loader.c:1107
msgid "Rescue Method"
msgstr "Räddningsmetod"

#: ../loader/loader.c:1108
msgid "Installation Method"
msgstr "Installationsmetod"

#: ../loader/loader.c:1110
#, fuzzy
msgid "What type of media contains the rescue image?"
msgstr "Vilket medium innehåller räddningsbilden?"

#: ../loader/loader.c:1112
msgid "What type of media contains the packages to be installed?"
msgstr "Vilket medium innehåller paketen som skall installeras?"

#: ../loader/loader.c:1639
msgid "Cannot find ks.cfg on boot floppy."
msgstr "Hittade inte ks.cfg på bootdisketten."

#: ../loader/loader.c:1685
#, c-format
msgid "Failed to read directory %s: %s"
msgstr "Kunde inte läsa katalogen %s: %s"

#: ../loader/loader.c:1748
msgid "Insert your updates disk and press \"OK\" to continue."
msgstr "Sätt in din uppdateringsdisk och tryck \"OK\" för att fortsätta."

#. Copy everything to /tmp/updates so .so files don't get run
#. from /dev/fd0. We could (and probably should) get smarter about
#. this at some point.
#: ../loader/loader.c:1761
msgid "Updates"
msgstr "Uppdateringar"

#: ../loader/loader.c:1761
msgid "Reading anaconda updates..."
msgstr "Läser anaconda-uppdateringar..."

#: ../loader/loader.c:1914
msgid "PC Card"
msgstr "PC Card"

#: ../loader/loader.c:1914
msgid "Initializing PC Card Devices..."
msgstr "Initialiserar PC Card-enheter..."

#: ../loader/net.c:147
msgid "NFS server name:"
msgstr "Namn på NFS-server:"

#: ../loader/net.c:150 ../loader/urls.c:182
msgid "Red Hat directory:"
msgstr "Red Hat-katalog:"

#: ../loader/net.c:156
msgid "NFS Setup"
msgstr "NFS-konfiguration"

#: ../loader/net.c:157
msgid ""
"Please enter the following information:\n"
"\n"
"  o the name or IP number of your NFS server\n"
"  o the directory on that server containing\n"
"   Red Hat Linux for your architecture"
msgstr ""
"Skriv in följande information:\n"
"\n"
"  o din NFS-servers namn eller IP-nummer\n"
"  o katalogen på servern som innehåller\n"
"   Red Hat Linux för din plattform"

#: ../loader/net.c:228
msgid "Please enter the IP configuration for this machine. Each item should be entered as an IP address in dotted-decimal notation (for example, 1.2.3.4)."
msgstr "Skriv in IP-konfigurationen för denna maskin. Varje adress ska skrivas som en IP-adress i form av tal åtskilda med punkter (t.ex. 1.2.3.4)."

#: ../loader/net.c:270
msgid "Use dynamic IP configuration (BOOTP/DHCP)"
msgstr "Använd dynamisk IP-konfiguration (BOOTP/DHCP)"

#: ../loader/net.c:298
msgid "Configure TCP/IP"
msgstr "Konfigurera TCP/IP"

#: ../loader/net.c:329
msgid "Missing Information"
msgstr "Information saknas"

#: ../loader/net.c:330
msgid "You must enter both a valid IP address and a netmask."
msgstr "Du måste skriva in både en giltig IP-adress och en nätmask."

#: ../loader/net.c:338 ../loader/net.c:572
msgid "Dynamic IP"
msgstr "Dynamisk IP"

#: ../loader/net.c:339 ../loader/net.c:573
msgid "Sending request for IP information..."
msgstr "Sänder förfrågan om IP-information..."

#: ../loader/net.c:460
msgid "Determining host name and domain..."
msgstr "Undersöker värdnamn och domän..."

#: ../loader/net.c:558 ../loader/net.c:589
msgid "kickstart"
msgstr "kickstart"

#: ../loader/net.c:559
#, c-format
msgid "bad argument to kickstart network command %s: %s"
msgstr "felaktigt argument till kickstart-nätverkskommando %s : %s"

#: ../loader/net.c:590
#, fuzzy, c-format
msgid "Bad bootproto %s specified in network command"
msgstr "Felaktigt bootprotokoll %s angivet i nätverkskommando"

#: ../loader/net.c:621
msgid "Boot protocol to use"
msgstr "Bootprotokoll som ska användas"

#: ../loader/net.c:623
msgid "Network gateway"
msgstr "Gateway"

#: ../loader/net.c:625
msgid "IP address"
msgstr "IP-adress"

#: ../loader/net.c:627
msgid "Nameserver"
msgstr "Namnserver"

#: ../loader/net.c:634
msgid "Domain name"
msgstr "Domännamn"

#: ../loader/net.c:637
msgid "Network device"
msgstr "Nätverksenhet"

#: ../loader/net.c:709
msgid " <Tab>/<Alt-Tab> between elements  |  <Space> selects |  <F12> next screen"
msgstr " <Tab>/<Alt-Tab> mellan element  | <Blanksteg> väljer  | <F12> nästa skärm"

#: ../loader/net.c:710
#, c-format
msgid "netconfig %s (C) 1999 Red Hat, Inc."
msgstr "netconfig %s (C) 1999 Red Hat, Inc."

#: ../loader/net.c:712
msgid "Network configuration"
msgstr "Nätverkskonfiguration"

#: ../loader/net.c:713
msgid "Would you like to set up networking?"
msgstr "Vill du konfigurera nätverksinställningar?"

#: ../loader/urls.c:71
#, c-format
msgid "Failed to log into %s: %s"
msgstr "Misslyckades att logga till %s: %s"

#: ../loader/urls.c:80 ../loader/urls.c:87
#, c-format
msgid "Failed to retrieve %s: %s"
msgstr "Misslyckades med att hämta %s: %s"

#: ../loader/urls.c:92
msgid "Retrieving"
msgstr "Hämtar"

#: ../loader/urls.c:151
msgid ""
"Please enter the following information:\n"
"\n"
"  o the name or IP number of your FTP server\n"
"  o the directory on that server containing\n"
"   Red Hat Linux for your architecure\n"
msgstr ""
"Skriv in följande information:\n"
"\n"
"   o din FTP-servers namn eller IP-nummer\n"
"   o katalogen på servern som innehåller\n"
"    Red Hat Linux för din plattform\n"

#: ../loader/urls.c:160
msgid ""
"Please enter the following information:\n"
"\n"
"  o the name or IP number of your web server\n"
"  o the directory on that server containing\n"
"   Red Hat Linux for your architecure\n"
msgstr ""
"Skriv in följande information:\n"
"\n"
"   o din webbservers namn eller IP-nummer\n"
"   o katalogen på servern som innehåller\n"
"    Red Hat Linux för din plattform\n"

#: ../loader/urls.c:178
msgid "FTP site name:"
msgstr "FTP-serverns namn:"

#: ../loader/urls.c:179
msgid "Web site name:"
msgstr "Webbserverns namn:"

#: ../loader/urls.c:198
msgid "Use non-anonymous ftp or a proxy server"
msgstr "Använd icke-anonym ftp eller en proxy-server"

#: ../loader/urls.c:202
msgid "Use proxy server"
msgstr "Använd proxy-server"

#: ../loader/urls.c:213
msgid "FTP Setup"
msgstr "FTP-konfiguration"

#: ../loader/urls.c:214
msgid "HTTP Setup"
msgstr "HTTP-konfiguration"

#: ../loader/urls.c:224
msgid "You must enter a server name."
msgstr "Du måste ange ett servernamn."

#: ../loader/urls.c:229
msgid "You must enter a directory."
msgstr "Du måste ange en katalog."

#: ../loader/urls.c:234
msgid "Unknown Host"
msgstr "Okänd värddator"

#: ../loader/urls.c:235
#, c-format
msgid "%s is not a valid hostname."
msgstr "%s är inget giltigt värdnamn."

#: ../loader/urls.c:307
#, fuzzy
msgid "If you are using non anonymous ftp, enter the account name and password you wish to use below. If you are using an FTP proxy enter the name of the FTP proxy server to use."
msgstr "Om du använder icke-anonym ftp, skriv in användarnamnet och lösenordet som du vill använda nedan. Om du använder en FTP-proxy, skriv in namnet på den FTP-proxyserver som ska användas."

#: ../loader/urls.c:313
#, fuzzy
msgid "If you are using a HTTP proxy server enter the name of the HTTP proxy server to use."
msgstr "Om du använder en HTTP-proxy, skriv in namnet på den HTTP-proxyserver som skall användas."

#: ../loader/urls.c:334
msgid "Account name:"
msgstr "Användarnamn:"

#: ../loader/urls.c:342
msgid "FTP Proxy:"
msgstr "FTP-proxy:"

#: ../loader/urls.c:343
msgid "HTTP Proxy:"
msgstr "HTTP-proxy:"

#: ../loader/urls.c:347
#, fuzzy
msgid "FTP Proxy Port:"
msgstr "FTP-proxyport:"

#: ../loader/urls.c:348
#, fuzzy
msgid "HTTP Proxy Port:"
msgstr "HTTP-proxyport:"

#: ../loader/windows.c:46
msgid "Loading SCSI driver"
msgstr "Laddar SCSI-drivrutin"


#~ msgid "Rebuilding"
#~ msgstr "Bygger om"

#~ msgid "Rebuilding RPM database..."
#~ msgstr "Bygger om RPM-databasen..."

#~ msgid "Rebuild of RPM database failed. You may be out of disk space?"
#~ msgstr "Ombyggning av RPM databas misslyckades. Eventuellt slut på diskutrymme?"

#, fuzzy
#~ msgid "Autoprobe results:"
#~ msgstr "Testa"

#~ msgid "A disk with a corrupt Sun disklabel has been found while reading block device %s. You must use fdisk to create and write a new label to this device."
#~ msgstr "En disk med en korrupt Sun ettiket upptäcktes under läsning av block-enhet %s. Du måste använda fdisk för att skapa och skriva en ny ettiket till denna enhet."

#, fuzzy
#~ msgid "Corrupt Sun disklabel"
#~ msgstr "Felaktig Sun diskettiket"

#, fuzzy
#~ msgid "You must assign a boot (/boot) partition to a Linux native partition (ext2) or a RAID-1 partition for the install to proceed."
#~ msgstr "Du måste ha en Linux native partition (ext2) som rot (/) partition innan du kan fortsätta."

#, fuzzy
#~ msgid "Because you have assigned the root partition (/) to a RAID device, you must also assign a boot (/boot) partition to a Linux native partition (ext2) or a RAID-1 partition for the install to proceed."
#~ msgstr "Du måste ha en Linux native partition (ext2) som rot (/) partition innan du kan fortsätta."

#, fuzzy
#~ msgid "Root Partition Selection"
#~ msgstr "Rot-partition"

#, fuzzy
#~ msgid "Welcome to Red Hat Linux!"
#~ msgstr "Välkommen till Red Hat Linux"

#~ msgid "Warning"
#~ msgstr "Advarsel"

#~ msgid "There is not enough disk space for this type of installation."
#~ msgstr "Det finns inte tillräckligt utrymme för denna installationen."

#, fuzzy
#~ msgid "There is not enough disk space for the chosen partitioning."
#~ msgstr "Det finns inte tillräckligt utrymme för denna installationen."

#, fuzzy
#~ msgid "Skip LILO install"
#~ msgstr "SILO-installation"

#~ msgid "No BOOTP reply received"
#~ msgstr "Fick inga svar på BOOTP-förfrågan"

#~ msgid "No DHCP reply received"
#~ msgstr "Fick inga svar på DHCP-förfrågan"

#~ msgid "Base IO port:"
#~ msgstr "IO-port:"

#~ msgid "IRQ level:"
#~ msgstr "IRQ"

#~ msgid "IO base, IRQ:"
#~ msgstr "IO-port, IRQ:"

#~ msgid "Use other options"
#~ msgstr "Använd andra alternativ"

#~ msgid "Interrupt level (IRQ):"
#~ msgstr "IRQ:"

#~ msgid "IO base, IRQ, label:"
#~ msgstr "IO-port, IRQ, markering:"

#~ msgid "Specify options"
#~ msgstr "Specificera alternativ"

#~ msgid "mknod() failed: %s"
#~ msgstr "mknod() misslyckades: %s"

#~ msgid "Load module"
#~ msgstr "Last modul"

#~ msgid "Probe"
#~ msgstr "Test"

#~ msgid "A %s card has been found on your system."
#~ msgstr "Ett %s-kort har hittats."

#~ msgid "device command"
#~ msgstr "enhetskommando"

#~ msgid "bad argument to kickstart device command %s: %s"
#~ msgstr "Felaktigt argument till kickstartkommando %s: %s"

#~ msgid "bad arguments to kickstart device command"
#~ msgstr "Felaktigt argument til kickstartkommando"

#~ msgid "No module exists for %s"
#~ msgstr "Det finns ingen modul för %s"

#~ msgid "I can't find the device anywhere on your system!"
#~ msgstr "Kan inte hitta enheten i ditt system."

#~ msgid "In some cases, the %s driver needs to have extra information to work properly, although it normally works fine without. Would you like to specify extra options for it or allow the driver to probe your machine for the information it needs? Occasionally, probing will hang a computer, but it should not cause any damage."
#~ msgstr "I vissa fall, behöver %s drivrutinen extra info för att fungera korrekt, men vanligtvis fungerar det ändå. Vill du specificera extra info eller låta drivrutinen testa ut den extra informationen själv? Ibland kan testen låsa datorn, men det borde inte ställa till nån skada."

#~ msgid "In many cases, the %s driver needs to be provided with extra information on your hardware. If you prefer, some common values for those parameters will be tried. This process can hang a machine, although it should not cause any damage."
#~ msgstr "I många fall behöver %s drivrutinen extra information om din dator. Om du föredrar, några vanliga värden för dessa parametrar blir undersökta. Detta kan innebära att din dator kraschar, men det bör inte ställa till nån skada"

#~ msgid "Module options:"
#~ msgstr "Modulparametrar:"

#~ msgid "Cannot open /proc/filesystems: %d"
#~ msgstr "Kan inte öppna /proc/filesystems: %d"

#~ msgid "Failed to open %s. No upgrade log will be kept."
#~ msgstr "Misslyckades med att öppna %s. Ingen uppgraderingslogg kommer sparas."

#~ msgid "Fatal error opening RPM database"
#~ msgstr "Oåterkallerligt fel uppstod under öppning av RPM-databasen"

#~ msgid "Error ordering package list: %s"
#~ msgstr "Fel vid sortering av paket lista: %s"

#, fuzzy
#~ msgid "Install anyway"
#~ msgstr "Installerar"

#, fuzzy
#~ msgid "Fatal error reopening RPM database"
#~ msgstr "Oåterkallerligt fel uppstod under öppning av RPM-databasen"

#, fuzzy
#~ msgid "Finding overlapping files..."
#~ msgstr "Finn installationsfiler"

#, fuzzy
#~ msgid "Removing old files..."
#~ msgstr "Genomsöker paket..."

#~ msgid "Error installing package: cannot open RPM file for %s: %s"
#~ msgstr "Fel vid installering av paket: kan inte öppna RPM-fil för %s: %s"

#, fuzzy
#~ msgid "Force supplemental disk"
#~ msgstr "Supplimenteringsdiskett"

#~ msgid "Note"
#~ msgstr "Notera"

#~ msgid "Insert your Red Hat CD into your CD drive now"
#~ msgstr "Sätt i Red Hat CDn i CD-läsaren"

#~ msgid "I could not mount a CD on device /dev/%s"
#~ msgstr "Misslyckades med montering av en CD på enhet /dev/%s "

#~ msgid "That CDROM device does not seem to contain a Red Hat CDROM."
#~ msgstr "Den CDROM-enheten innehåller inte en Red Hat-CDROM"

#~ msgid "nfs command"
#~ msgstr "NFS-kommando"

#~ msgid "bad argument to kickstart nfs command %s: %s"
#~ msgstr "Fel argument till kickstart nfs-kommando %s: %s"

#~ msgid "nfs command incomplete"
#~ msgstr "Ofullständigt NFS-kommando"

#, fuzzy
#~ msgid "I failed to mount the floppy. Please insert the Red Hat PCMCIA disk, or choose Cancel to pick a different installation process."
#~ msgstr "Jag misslyckades med att montera diskette. Sätt in disketten Red Hat Supplementary Install disk, eller välj Avbryt och välj en annan installationsmetod."

#, fuzzy
#~ msgid "Loading PCMCIA Support"
#~ msgstr "Laddar PCMCIA-stöd..."

#~ msgid "Supplemental Disk"
#~ msgstr "Supplimenteringsdiskett"

#~ msgid "I failed to mount the floppy. Please insert the Red Hat Supplementary Install disk, or choose Cancel to pick a different installation process."
#~ msgstr "Jag misslyckades med att montera diskette. Sätt in disketten Red Hat Supplementary Install disk, eller välj Avbryt och välj en annan installationsmetod."

#, fuzzy
#~ msgid "Loading Supplemental Disk..."
#~ msgstr "Supplimenteringsdiskett"

#, fuzzy
#~ msgid "Driver Disk"
#~ msgstr "Hårddisk-summering"

#, fuzzy
#~ msgid "This install method requires a driver disk. Please remove the supplemental disk currently in your drive and replace it with the Red Hat Modules disk."
#~ msgstr "Denna installationsmetod kräver en andra diskett. Ta ut boot-disketten ifrån diskettstationen och sätt in Red Hats Supplementary Install disk."

#, fuzzy
#~ msgid "I failed to mount the floppy. Please insert the Red Hat Module disk, or choose Cancel to pick a different installation process."
#~ msgstr "Jag misslyckades med att montera diskette. Sätt in disketten Red Hat Supplementary Install disk, eller välj Avbryt och välj en annan installationsmetod."

#, fuzzy
#~ msgid "This install method requires two additional disks. Please remove the boot disk currently in your drive and replace it with the Red Hat Supplementary Install disk."
#~ msgstr "Denna installationsmetod kräver en andra diskett. Ta ut boot-disketten ifrån diskettstationen och sätt in Red Hats Supplementary Install disk."

#, fuzzy
#~ msgid "hd command"
#~ msgstr "NFS-kommando"

#, fuzzy
#~ msgid "bad argument to kickstart hd command %s: %s"
#~ msgstr "Fel argument till kickstart nfs-kommando %s: %s"

#, fuzzy
#~ msgid "hd command incomplete"
#~ msgstr "Ofullständigt NFS-kommando"

#~ msgid "Failed to create /tmp/rhimage symlink: %s"
#~ msgstr "Misslyckades att skapa symbolisk länk till /tmp/rhimage: %s"

#, fuzzy
#~ msgid "url command"
#~ msgstr "lilo-kommando"

#, fuzzy
#~ msgid "bad argument to kickstart url command %s: %s"
#~ msgstr "Fel argument till kickstart lilo-kommando %s: %s"

#, fuzzy
#~ msgid "url command incomplete"
#~ msgstr "Ofullständigt NFS-kommando"

#~ msgid "Mount points must begin with a leading /."
#~ msgstr "Monteringspunkter måste börja med \"/\"."

#~ msgid "Mount points may not end with a /."
#~ msgstr "Monteringspunkter får inte sluta med ett \"/\"."

#~ msgid "Mount points may only printable characters."
#~ msgstr "Monteringspunkter kan enbart innehålla utskrivsbara tecken."

#~ msgid "System partitions must be on Linux Native partitions."
#~ msgstr "Systempartitioner måste vara på Linux Native partitioner"

#~ msgid "/usr must be on a Linux Native partition or an NFS volume."
#~ msgstr "/usr måste vara en ext2fs- eller NFS partition."

#~ msgid "Edit Network Mount Point"
#~ msgstr "Ändra nätverksmonteringspunkt"

#~ msgid "Running"
#~ msgstr "Kör"

#, fuzzy
#~ msgid "nfs mount failed: %s"
#~ msgstr "montering misslyckades: %s"

#~ msgid "mount failed: %s"
#~ msgstr "montering misslyckades: %s"

#~ msgid "The partition table on device %s is corrupted. To create new partitions it must be initialized. You can specify \"zerombr yes\" in the kickstart file to have this done automatically"
#~ msgstr "Partitionstabellen på enhet %s är förstörd. För att skapa ny partitioner måste den initialiseras. Du kan specificera \"zerombr yes\" i kickstart-filen för att göra detta automatiskt."

#~ msgid "Zero Partition Table"
#~ msgstr "Nollställ partitionstabellen"

#~ msgid ""
#~ "bad argument to kickstart zerombr command: %s.\n"
#~ "Must be 'on', '1', or 'yes' to enable, or 'off', '0', or 'no' to disable."
#~ msgstr ""
#~ "Fel argument till kickstart 'zerombr'-kommando: %s\n"
#~ "Måste vara 'on', '1', eller 'yes' för att vara påslaget, eller 'off','0' eller 'no' för avslaget."

#~ msgid "Clear Partition Command"
#~ msgstr "Radera partition-kommando"

#~ msgid "bad argument to kickstart clearpart command %s: %s"
#~ msgstr "felaktigt argument till kickstart rensadel-kommando %s: %s"

#~ msgid "Partition Command"
#~ msgstr "Partitioneringskommando"

#~ msgid "bad argument to kickstart part command %s: %s"
#~ msgstr "felaktigt argument till kickstart del-kommando %s: %s"

#~ msgid "Option Ignored"
#~ msgstr "Valet ignorerades"

#~ msgid "The --maxsize option for the partition %s was ignored. Check that it is larger than the --size option."
#~ msgstr "\"--maxsize\"-valet för partition %s blev ignorerat. Kontrollera att denär större än \"--size\"-valet."

#~ msgid "The mount point %s is already in use."
#~ msgstr "Monteringspunkt %s används redan."

#~ msgid "Failed Allocation"
#~ msgstr "Allokeringen misslyckades."

#~ msgid "The partition %s could not be allocated."
#~ msgstr "Kunne ikke allokere partisjon %s."

#, fuzzy
#~ msgid "Success"
#~ msgstr "Färdig"

#, fuzzy
#~ msgid "Bad server response"
#~ msgstr "Fel svar från FTP-servern"

#, fuzzy
#~ msgid "Server IO error"
#~ msgstr "FTP IO fel"

#, fuzzy
#~ msgid "Server timeout"
#~ msgstr "FTP-server timeout"

#, fuzzy
#~ msgid "Unable to lookup server host address"
#~ msgstr "Kunde inte hitta adressen till FTP-servern"

#, fuzzy
#~ msgid "Unable to lookup server host name"
#~ msgstr "Kunde inte hitta FTP-serverns värdnamn i DNS"

#, fuzzy
#~ msgid "Failed to establish data connection to server"
#~ msgstr "Upprättandet av en dataförbindelsen till FTP-servern misslyckades"

#~ msgid "IO error to local file"
#~ msgstr "IO-fel til lokal fil"

#~ msgid "Error setting remote server to passive mode"
#~ msgstr "Kunde inte sätta FTP-servern i passivt läge"

#~ msgid "File not found on server"
#~ msgstr "Hittade inte filen på servern"

#, fuzzy
#~ msgid "Unknown or unexpected error"
#~ msgstr "Okänt eller oväntat FTP-fel"

#~ msgid "Linux swap"
#~ msgstr "swap"

#~ msgid "Linux native"
#~ msgstr "ext2fs"

#~ msgid "Scanning hard drives..."
#~ msgstr "Genomsöker hårddiskarna..."

#~ msgid "You don't have any hard drives available! You probably forgot to configure a SCSI controller."
#~ msgstr "Du har ingen harddisk tilgänglig!. Du glömde förmodligen att konfigurera en SCSI adapter."

#, fuzzy
#~ msgid "To install Red Hat Linux, you must have at least one partition of 150 MB dedicated to Linux."
#~ msgstr "För att installera Red Hat Linux behövs en dedikerad partition med 50MB."

#~ msgid "Partition Disks"
#~ msgstr "Partitionera hårddiskar"

#~ msgid "Reboot Needed"
#~ msgstr "Omstart krävs"

#~ msgid ""
#~ "The kernel is unable to read your new partitioning information, probably because you modified extended partitions. While this is not critical, you must reboot your machine before proceeding. Insert the Red Hat boot disk now and press Return to reboot your system.\n"
#~ "\n"
#~ "If you have a ZIP or JAZ drive, make sure there is a disk in the drive as an empty SCSI drive can also cause this problem."
#~ msgstr ""
#~ "Kärnan kan inte läsa den nya partitionsinformationen, antagligen eftersom att du modifierade utökade partitioner. Trots att detta inte är kritiskt måste du starta om din dator innan du fortsätter. Sätt in Red Hat bootdisk nu och tryck RETURN för att starta om.\n"
#~ "\n"
#~ "Om du har en ZIP eller JAZ drive, försäkra dig om att där är en diskett i enheten, tomma SCSI enheter kan också orsaka detta problem."

#~ msgid "lilo command"
#~ msgstr "lilo-kommando"

#~ msgid "bad argument to kickstart lilo command %s: %s"
#~ msgstr "Fel argument till kickstart lilo-kommando %s: %s"

#~ msgid "PCMCIA Support"
#~ msgstr "PCMCIA-stöd"

#, fuzzy
#~ msgid "Do you need to use PCMCIA devices during the install? Answer no to this question if only need PCMCIA support after the install. You do not need install-time PCMCIA support if you are installing Red Hat Linux on a laptop with a built-in CDROM drive."
#~ msgstr "Behöver du PCMCIA-enheter under installationen? Svara nej om du bara behöver PCMCIA stöd efter installation. Du behöver inte PCMCIA stöd om du installerar Red Hat Linux på en bärbar PC med cdrom-läsare."

#, fuzzy
#~ msgid "PCMCIA Support Disk"
#~ msgstr "PCMCIA-stöd"

#, fuzzy
#~ msgid "PCMCIA support requires a PCMCIA support disk. Please remove the boot disk currently in your drive and replace it with the Red Hat PCMCIA support disk."
#~ msgstr "Denna installationsmetod kräver en andra diskett. Ta ut boot-disketten ifrån diskettstationen och sätt in Red Hats Supplementary Install disk."

#~ msgid "Starting PCMCIA services..."
#~ msgstr "Startar PCMCIA-tjänster..."

#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ "\n"
#~ "Type <exit> to return to the install program.\n"
#~ "\n"
#~ msgstr ""
#~ "\n"
#~ "\n"
#~ "Skriv <exit> för att återgå till installationsprogrammet.\n"
#~ "\n"

#~ msgid "No kickstart configuration file server can be found."
#~ msgstr "Hittade ingen kickstart-konfigurationsfilserver."

#~ msgid "I could not mount the kickstart path %s.\n"
#~ msgstr "Kunde inte montera kickstart-sökvägen %s.\n"

#~ msgid "I could not mount the boot floppy."
#~ msgstr "Kunde inte montera bootdisketten."

#~ msgid "Error opening files for kickstart copy: %s\n"
#~ msgstr "Fel vid öppning av filer till kicksstart-kopiering: %s\n"

#~ msgid "Error copying kickstart file from floppy."
#~ msgstr "Misslyckades kopiera kickstart-fil från disketten."

#~ msgid "Select installation path"
#~ msgstr "Välj installations sökväg"

#~ msgid "Select installation class"
#~ msgstr "Välj installationsklasse"

#~ msgid "Setup SCSI"
#~ msgstr "Konfigurera SCSI"

#~ msgid "Setup swap space"
#~ msgstr "Konfigurera swap"

#~ msgid "Find installation files"
#~ msgstr "Finn installationsfiler"

#~ msgid "Choose packages to install"
#~ msgstr "Välj de paket som skall installeras"

#~ msgid "Configure networking"
#~ msgstr "Konfigurera nätverk"

#~ msgid "Configure timezone"
#~ msgstr "Konfigurera tidzon"

#~ msgid "Configure services"
#~ msgstr "Konfigurera tjänster"

#~ msgid "Configure printer"
#~ msgstr "Konfigurera skrivare"

#, fuzzy
#~ msgid "Exit install"
#~ msgstr "Installera"

#~ msgid "Find current installation"
#~ msgstr "Finn nuvarande installation"

#~ msgid "Scanning packages..."
#~ msgstr "Genomsöker paket..."

#~ msgid "Install log"
#~ msgstr "Installationslogg"

#~ msgid "Upgrade log"
#~ msgstr "Uppgraderingslogg"

#~ msgid "A complete log of your upgrade will be in /tmp/upgrade.log when the upgrade is finished. After rebooting, please read it to ensure configuration files are properly updated."
#~ msgstr "En komplett loggfill över uppgraderingen finns i /tmp/upgrade.log när uppgraderingen är färdig. Efter omstart bör du läsa igenom den för att kolla om konfigurationsfilerna är korrekt hanterade."

#~ msgid "rootpw command"
#~ msgstr "rootlösenords-kommando"

#~ msgid "bad argument to kickstart rootpw command %s: %s"
#~ msgstr "Fel argument till kickstart rotpassord-kommando %s: %s"

#~ msgid "Unexpected arguments"
#~ msgstr "Oväntaded argument"

#~ msgid "Installation Path"
#~ msgstr "Installationssökväg"

#~ msgid "Would you like to install a new system or upgrade a system which already contains Red Hat Linux 2.0 or later?"
#~ msgstr "Vill du installera ett nytt system eller uppgradera ett befintligt Red Hat Linux 2.0 eller nyare?"

#~ msgid "What type of machine are you installing? For maximum flexibility, choose \"Custom\"."
#~ msgstr "Vilken maskintyp installerar du? För maximal flexibilitet, välj \"Custom\"."

#~ msgid "Converting RPM database..."
#~ msgstr "Konverterar RPM-databasen..."

#~ msgid "Previous"
#~ msgstr "Förra"

#~ msgid "Menu"
#~ msgstr "Meny"

#~ msgid ""
#~ "An error occured during step \"%s\" of the install.\n"
#~ "\n"
#~ "You may retry that step, return to the previous step in the install, or see a menu of installation steps which will allow you to move around in the install more freely. It is not recommended to use the menu unless you are already familiar with Red Hat Linux. What would you like to do?"
#~ msgstr ""
#~ "Dett uppstod ett fel under steget \"%s\" av installationen.\n"
#~ "\n"
#~ "Du kan prova igen, gå tillbaka till förra steget eller se en meny av installationssteg som tillåter dig att själv välja i vilken ordning de olika stegen skall utföras. Om du inte är bekant med Red Hat Linux rekommenderar vi inte menyn. Vad vill du göra?"

#~ msgid " Continue with install"
#~ msgstr " Fortsätt med installationen"

#~ msgid "What step would you like to run? Steps with a * next to them have already been completed."
#~ msgstr "Vilket steg vill du köra? Steg med en * innan är redan utfört."

#~ msgid "Insert a blank floppy in the first drive /dev/fd0."
#~ msgstr "Sätt in en tom diskett i den första diskettstationen /dev/fd0."

#, fuzzy
#~ msgid "error reading from file %s: %s"
#~ msgstr "Fel vid öppning av headerfil: %s"

#, fuzzy
#~ msgid "Copying kernel from floppy..."
#~ msgstr "Misslyckades kopiera kickstart-fil från disketten."

#~ msgid "Unknown command %s on line %d of kickstart file %s."
#~ msgstr "Okänt kommando %s på linje %d i kickstart-fil %s."

#~ msgid "Failed to create /mnt/tmp/ks.script: %s"
#~ msgstr "Kunde inte skapa /mnt/tmp/ks.script: %s"

#~ msgid "Failed to write ks post script: %s"
#~ msgstr "Misslyckades med skrivning av ks post script: %s"

#~ msgid "Failed to create symlink for package source."
#~ msgstr "Misslykades att skapa en symbolisk länk till paket källan."

#, fuzzy
#~ msgid "I'm having trouble getting %s. Would you like to retry?"
#~ msgstr "Jag lyckas inte få tag på %s. Skall jag fortsätta att försöka?"

#~ msgid "Creating initial ramdisk..."
#~ msgstr "Skapar initiell ramdisk.."

#~ msgid "Device:"
#~ msgstr "Enhet:"

#~ msgid "Boot label:"
#~ msgstr "Bootnamn:"

#~ msgid "Installing boot loader..."
#~ msgstr "Installerar bootladdaren..."

#~ msgid "Bootable Partitions"
#~ msgstr "Bootbara Partitioner"

#~ msgid "What partitions would you like to use for swap space? This will destroy any information already on the partition."
#~ msgstr "VIlka partitioner vill du använda till swap? Detta kommer förstöra all info som finns på partitionen."

#~ msgid "Active Swap Space"
#~ msgstr "Aktivt swap utrymme"

#~ msgid "Could not mount automatically selected device."
#~ msgstr "Kunde inte montera den automatiskt valda enheten."

#~ msgid "Cannot read /mnt/etc/fstab: %s"
#~ msgstr "Kan inte läsa /mnt/etc/fstab: %s"

#~ msgid "Bad line in /mnt/etc/fstab -- aborting"
#~ msgstr "Felaktig linje i /mnt/etc/fstab -- avbryter"

#~ msgid "Ethernet Probe"
#~ msgstr "Söker efter nätverkskort"

#~ msgid "The Ethernet probe failed to find a card on your system. Press <Enter> to manually configure one."
#~ msgstr "Hittade inget nätverkskort. Tryck <Enter> för att konfigurera ett manuellt."

#~ msgid "Static IP address"
#~ msgstr "Statisk IP-adress"

#~ msgid "kickstart network command is missing ip address"
#~ msgstr "kickstarts nätverkskommando behöver en IP-adress."

#~ msgid "How should the IP information be set? If your system administrator gave you an IP address, choose static IP."
#~ msgstr "Hur skall IP-konfigurationen sättas? Om din systemadministratör gav dig en IP-adress, välj \"static IP\"."

#~ msgid "Sending BOOTP request..."
#~ msgstr "Sänder BOOTP-förfrågan..."

#~ msgid "Cannot create %s: %s\n"
#~ msgstr "Kan inte skapa %s: %s\n"

#~ msgid "cannot create network device config file: %s"
#~ msgstr "kan inte skapa konfigurationsfil för nätverksenheten: %s"

#~ msgid "cannot open file: %s"
#~ msgstr "Kan inte öppna fil: %s"

#~ msgid "I cannot automatically determine the hostname. Press <Enter> to enter hostname information."
#~ msgstr "Kan inte finna värdnamnet. Tryck <Enter> för att skriva in det själv."

#~ msgid "Please enter your domain name, host name, and the IP addresses of any additional nameservers. Your host name should be a fully-qualified host name, such as mybox.mylab.myco.com. If you don't have any additional nameservers, leave the nameserver entries blank."
#~ msgstr "Skriv in domännamn, värdnamn och IP-adressen till extra namnservar. Värdnamnet skall vara ett fullt värdnamn, t ex \"mindator.mindoman.se\". Om du inte har någon extra namnserver, lämna dessa fält tomma."

#~ msgid "Host name:"
#~ msgstr "Värdnamn:"

#~ msgid "Secondary nameserver (IP):"
#~ msgstr "Sekundär namnserver (IP):"

#~ msgid "Tertiary nameserver (IP):"
#~ msgstr "Tertiär namnserver (IP):"

#~ msgid "Configure Network"
#~ msgstr "Konfigurera nätverket:"

#~ msgid "Keep the current IP configuration"
#~ msgstr "Behåll nuvarande IP-konfiguration"

#~ msgid "Reconfigure network now"
#~ msgstr "Konfigurera om nätverket nu"

#~ msgid "LAN networking has already been configured. Do you want to:"
#~ msgstr "LAN-nätverk har redan konfigurerats. Vill du:"

#~ msgid "Do you want to configure LAN (not dialup) networking for your installed system?"
#~ msgstr "Vill du konfigurera ditt system för nätverk (inte uppringning)? "

#~ msgid "Cannot open components file: %s"
#~ msgstr "Kunde inte öppna komponent filen: %s"

#~ msgid "Cannot read components file: %s"
#~ msgstr "Misslyckades läsa komponentfilen: %s"

#~ msgid "Comps file is not version 0.1 as expected"
#~ msgstr "Komponent filen är inte version 0.1"

#~ msgid "bad comps file at line %d"
#~ msgstr "Felaktiga komponenter på linje %d"

#~ msgid "comps Error"
#~ msgstr "komponentfel"

#~ msgid "missing component name at line %d"
#~ msgstr "Komponent saknar namn på linje %d"

#~ msgid "package %s at line %d does not exist"
#~ msgstr "paket %s på linje %d finns inte"

#~ msgid "Component %s does not exist.\n"
#~ msgstr "Komponent %s finns inte.\n"

#~ msgid "Package %s does not exist.\n"
#~ msgstr "Paket %s finns inte.\n"

#~ msgid "Choose components to install:"
#~ msgstr "Välj komponenter att installera:"

#, fuzzy
#~ msgid "Choose a group to examine"
#~ msgstr "Undersök en grupp:"

#~ msgid "Select Group"
#~ msgstr "Välj grupp"

#~ msgid "(none available)"
#~ msgstr "(ingen tillgänglig)"

#~ msgid "Package:"
#~ msgstr "Paket:"

#~ msgid "Upgrade Packages"
#~ msgstr "Uppgraderar paket"

#~ msgid "<F1> will give you information on a particular printer type"
#~ msgstr "<F1> kommer visa information om en speciell skrivartyp"

#~ msgid "Configure Printer"
#~ msgstr "Konfigurera skrivare"

#~ msgid "<F1> will give you information on this printer driver."
#~ msgstr "<F1> ger dig mer information om denna skrivardrivrutin."

#~ msgid "You may now configure the paper size and resolution for this printer."
#~ msgstr "Konfigurera pappersstorlek och upplösning för denna skrivaren."

#~ msgid "Paper Size"
#~ msgstr "Pappersstorlek"

#~ msgid "Resolution"
#~ msgstr "Upplösning"

#~ msgid "Fix stair-stepping of text?"
#~ msgstr "Rätta till trapp-effekten?"

#~ msgid "You may now configure the color options for this printer."
#~ msgstr "Du kan nu konfigurera skrivarens färgmöjligheter."

#, fuzzy
#~ msgid "You may now configure the uniprint options for this printer."
#~ msgstr "Du kan nu konfigurera skrivarens färgmöjligheter."

#~ msgid "Configure Color Depth"
#~ msgstr "Välg färgdjup"

#, fuzzy
#~ msgid "Configure Uniprint Driver"
#~ msgstr "Konfigurera skrivare"

#~ msgid "What device is your printer connected to (note that /dev/lp0 is equivalent to LPT1:)?"
#~ msgstr "Vilken enhet är skrivaren kopplad till (notera att /dev/lp0 är samma som LPT1:)?"

#~ msgid ""
#~ "Auto-detected ports:\n"
#~ "\n"
#~ msgstr ""
#~ "Automatiskt upptäckta portar:\n"
#~ "\n"

#~ msgid "Not "
#~ msgstr "Inte "

#~ msgid "Detected\n"
#~ msgstr "Upptäckt\n"

#~ msgid "Printer Device:"
#~ msgstr "Skrivare:"

#~ msgid "Local Printer Device"
#~ msgstr "Lokal skrivare"

#~ msgid "Remote hostname:"
#~ msgstr "Värdnamn:"

#~ msgid "Remote queue:"
#~ msgstr "Könamn:"

#~ msgid "Remote lpd Printer Options"
#~ msgstr "Tillval till lpd:"

#~ msgid "To use a remote lpd print queue, you need to supply the hostname of the printer server and the queue name on that server which jobs should be placed in."
#~ msgstr "För att använda en lpd skrivarkö på en annan maskin behöver du uppge namnet på den andra maskinen och kön där jobben skall placeras."

#, fuzzy
#~ msgid "Printer Server:"
#~ msgstr "Skrivardrivrutiner:"

#, fuzzy
#~ msgid "Print Queue Name:"
#~ msgstr "Skrivartyp:"

#, fuzzy
#~ msgid "NetWare Printer Options"
#~ msgstr "Standard skrivartillval"

#, fuzzy
#~ msgid "To print to a NetWare printer, you need to provide the NetWare print server name (this is not always the same as the machines TCP/IP hostname) as well as the print queue name for the printer you wish to access and any applicable user name and password."
#~ msgstr "För att skriva ut på en LAN Manager-skrivare ska du uppge namnet på LAN manager-maskinen (detta är inte alltid samma som DNS namnet) och om möjligt IP adressen till skrivarservern, även delningsnamnet för skrivare du vill ha tillgång till och användarnamn med lösenord."

#, fuzzy
#~ msgid "SMB server host:"
#~ msgstr "SMB servernamn :"

#, fuzzy
#~ msgid "SMB server IP:"
#~ msgstr "SMB servernamn :"

#~ msgid "Share name:"
#~ msgstr "Namn på delad volym:"

#, fuzzy
#~ msgid "SMB/Windows 95/NT Printer Options"
#~ msgstr "Standard skrivartillval"

#, fuzzy
#~ msgid "To print to a SMB printer, you need to provide the SMB host name (this is not always the same as the machines TCP/IP hostname) and possibly the IP address of the print server, as well as the share name for the printer you wish to access and any applicable user name, password, and workgroup information."
#~ msgstr "För att skriva ut på en LAN Manager-skrivare ska du uppge namnet på LAN manager-maskinen (detta är inte alltid samma som DNS namnet) och om möjligt IP adressen till skrivarservern, även delningsnamnet för skrivare du vill ha tillgång till och användarnamn med lösenord."

#~ msgid "Spool directory:"
#~ msgstr "Spool-katalog:"

#~ msgid "Standard Printer Options"
#~ msgstr "Standard skrivartillval"

#~ msgid "Every print queue (which print jobs are directed to) needs a name (often lp) and a spool directory associated with it. What name and directory should be used for this queue?"
#~ msgstr "Varje skrivarkö behöver ett namn, (ofta 'lp') och en katalog. Vilket namn och vilken katalog skall användas till denna kön?"

#~ msgid "Would you like to add another printer?"
#~ msgstr "Vill du lägga till ytterligare en skrivare?"

#~ msgid "How is this printer connected?"
#~ msgstr "Hur är skrivare kopplad?"

#~ msgid "Printer type:"
#~ msgstr "Skrivartyp:"

#~ msgid "Queue:"
#~ msgstr "Kö:"

#~ msgid "Printer device:"
#~ msgstr "Skrivarenhet:"

#~ msgid "Share:"
#~ msgstr "Delad volym:"

#~ msgid "Printer driver:"
#~ msgstr "Skrivardrivrutiner:"

#~ msgid "Resolution:"
#~ msgstr "Upplösning:"

#, fuzzy
#~ msgid "Uniprint driver:"
#~ msgstr "Skrivardrivrutiner:"

#~ msgid ""
#~ "Please verify that this printer information is correct:\n"
#~ "\n"
#~ msgstr ""
#~ "Verifiera att informationen stämmer:\n"
#~ "\n"

#~ msgid "Printer device"
#~ msgstr "Skrivarenhet"

#~ msgid "Verify Printer Configuration"
#~ msgstr "Verifiera skrivarkonfiguration"

#~ msgid ""
#~ "\n"
#~ "Do you have any more SCSI adapters on your system?"
#~ msgstr ""
#~ "\n"
#~ "Har du flera SCSI-adaptere på systemet?"

#~ msgid "Do you have any SCSI adapters?"
#~ msgstr "Har du en SCSI-adapter?"

#~ msgid "Share volume   :"
#~ msgstr "Delad enhet:  :"

#~ msgid "Account name   :"
#~ msgstr "Användarnamn:"

#~ msgid "Password     :"
#~ msgstr "Lösenord\t :"

#~ msgid ""
#~ "Please enter the following information:\n"
#~ "\n"
#~ "  o the name or IP number of your SMB server\n"
#~ "  o the volume to share which contains\n"
#~ "   Red Hat Linux for your architecture"
#~ msgstr ""
#~ "Skriv in följande information:\n"
#~ "\n"
#~ "  o namn eller IP-adress på SMB-servern\n"
#~ "  o Katalog som innehåller\n"
#~ "   Red Hat Linux for din arkitektur"

#, fuzzy
#~ msgid "Password for %s@%s: "
#~ msgstr "Lösenord:"

#, fuzzy
#~ msgid "failed to create %s\n"
#~ msgstr "Kan inte skapa %s: %s\n"

#~ msgid "open of %s failed: %s\n"
#~ msgstr "öppnandet av %s misslykades: %s\n"

#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "Error transferring file %s:\n"
#~ "%s"
#~ msgstr "Fel vid öppning: kickstart-fil %s: %s"

#~ msgid "An error occurred reading the partition table for the block device %s. The error was:"
#~ msgstr "Det uppstog ett fel vid läsning av partitionstabellen för block-enhet %s felet var: "

#~ msgid "LAN Manager Printer Options"
#~ msgstr "LAN Manager skrivartillval"

#~ msgid "RPM install of %s failed: %s"
#~ msgstr "RPM-installation av %s misslyckades: %s"

#~ msgid "<F1> will show you a size and description of a package"
#~ msgstr "<F1> visar dig storleken på och en beskrivning av ett paket"

#~ msgid "Size of all selected packages:"
#~ msgstr "Storlek på alla valda paket:"

#~ msgid "Select Packages"
#~ msgstr "Välj paket"

#~ msgid "I cannot get file %s: %s\n"
#~ msgstr "Kunde inte hämta %s: %s\n"

#~ msgid "I cannot log into machine: %s\n"
#~ msgstr "Kunde inte logga in på maskinen: %s\n"

#~ msgid "Would you like to install or configure the SILO bootloader on your system?"
#~ msgstr "Vil du installere eller konfiguere SILO-bootloaderen på systemet ditt?"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.