Linux-Mandrake - Installationsanvisningar

From: Tom Svensson (admin_at_timena.com)
Date: 2000-02-17 21:58:39

Hej, 

Vill gärna ha synpunkter och tips på ändringar på texten. Vill också gärna ha förslag på hur ni skulle översätta det sista stycket i texten nedan. Hoppas ni har överseende med att jag är helt ny på översättningsfronten och att jag inte har särskilt bra betyg i svenska. =)

Samma dokument skall också finnas i en HTML-version. 

Tack på förhand och lev väl, 
Tom S.
  ---------------------------------------------
  | Linux-Mandrake - Installationsanvisningar |
  ---------------------------------------------


     * Systemkrav *
   - Pentium processor eller kompatibel
   - CDROM
   - Minst 32 MB RAM
   - VESA 2.0 kompatibelt grafikkort 


Det finns fyra olika sätt du kan installera Linux-Mandrake på. Du 
borde prova dom i ordning:

======================================================================

1 - Installtions-CDn är bootbar. I dom flesta fall räcker det med att 
du sätter in CDn i CD-spelare och startar om din dator. Följ 
instruktionerna på skärmen. 

======================================================================

2 - Om du har MS-DOS installerat på din dator, kan du boota 
installations-programmet direkt från CD-skivan utan att behöva använda 
disketter. 

För att göra det (antar att D: är CD-spelaren), skriver vi följande
vid DOS-promten:

C:\> D:
D:\> cd \dosutils\autoboot
D:\dosutils\autoboot> autoboot.bat

Lägg märke till att den här metoden inte fungerar om du skriver de 
ovanstående raderna i ett DOS-fönster i Windows -- autoboot.bat måste
exekveras direkt i DOS, Windows kan alltså inte köras alls. 

======================================================================

3 - Om din dator varken kan boota från CD eller från DOS måste du 
skapa en bootdiskett under Windows enligt dessa instruktioner:
  * stoppa in CD-skivan, öppna "Den här datorn", högerklicka på CD-
   enheten och välj "Öppna"
  * sppna "dosutils"-biblioteket och dubbelklicka på "rawwritewin"-
   ikonen
  * stoppa in en formaterad diskett i diskettstationen
  * välj "D:\images\cdrom.img" i "Image File"-fältet (förutsatt att
   D: är CD-spelaren)
  * välj "A:" i "Floppy Drive"-fältet och klicka på "Write".

För att börja installtionen, stoppa in CD-skivan i CD-spelaren och låt
disketten som du nyss använt vara kvar i diskettstationen och starta 
datorn. 

======================================================================

4 - Om ingen av ovanstående sätten inte passar dina behov (du kan inte
använda använda grafisk installation eller du vill göra en nätverks-
installatione eller ...), måste du ända skapa en bootdiskett. 

Nedan är huvudstegen för installationen:

 Mandrake Bootdiskett Installation
 ========================= 
 Under Windows, följ instruktionerna angivna i punkt 3, fast använd
 xxxxx.img (se nedan) istället för cdrom.img.

 Under Linux (eller andra moderna unix), gör:

 $ dd if=xxxxx.img of=/dev/fd0

 Under MS-Windows, skriv (MS-DOS):

 E:\>..\dosutils\rawrite.exe ../images/xxxxx.img

 där xxxxx.img är en bootbild:
 -----------------------------------------
  DrakX (grafisk) installation
 -----------------------------------------
 cdrom.img:
     installation från CD-ROM
 hd.img:
     installation från hårddisk
 network.img:
     installation från ftp/nfs/http
 pcmcia.img:
     installation från pcmcia-enhet (PC-Card)

 läs http://www.linux-mandrake.com/drakx/README för en mer teknisk
 information
 -----------------------------------------
  Text installation
 -----------------------------------------
 DrakX stödjer installation i text-läge. För att använda den, skriv:

 text 

 vid syslinux-promten. (vid booten, precis efter den grafiska logo-
 typen). Om du vill använda den äldre text-läges installationen, 
 använd:
 txt_bootnet.img: 
     installation från FTP och HTTP
 txt_boot.img: 
     installation från CD-ROM eller hårddisk
 -----------------------------------------
  Räddning
 -----------------------------------------
 Du behöver 2 disketter, en för installationsbilden som förklaras 
 ovan, och en du skapat med bilden rescue-bilden. Boota med 
 installationsbilden och skriv "rescue" vid promten. Vänta till en 
 ny promt dykt upp och frågar efter bilden, sätt in disketten med 
 rescue-bilden.

======================================================================
TEXT INSTALLATIONS INSTRUKTIONER

1 - sätt in installationsdisketten och din Mandrake CD (om den behövs)
i diskettstationen respektive CD-spelare och starta om datorn. 

2 - tryck "enter" tills "boot:"-promten syns. Följ noggrant 
instruktionerna som kommer på skärmen. 

3 - efter att du valt installationsspråk (t ex Franska) och typ av 
teckenuppsättning (t ex fr-latin1), välj "Disk Druid" för att skapa/
redigera dina Linuxpartitioner. Minimikravet är att skapa minst två
olika partitioner:

* den huvudsakliga Linuxpartitionen, som kommer att laddas till "/"
(monteringspunkt: "/"). Den här partitionen kommer att vara root-
partitionen. Storleken på partitionen kommer minst att behöva vara
300 MB. Mer avancerade användare kan montera in /usr och /home-
kataloger på valfria partitioner.

* en swappartition. Den här partitionen kommer behöva ha dubbel så
mycket utrymme som ditt RAM-minne, eller mer och du ska använda datorn
som server. 

4 - efter installationen av alla partitioner, bör du konfigurera din
dator. Följ noggrant instruktionerna och glöm inte att installera LILO
(Linux Loader) korrekt på MBR (Master Boot Record) på din hårddisk.

5 - när installationen är klar så tag ut disketten ur diskettstationen
och CD-skivan, starta därefter om din dator. 

6 - Linux bör starta. Logga in ("Login") som användaren "root". Om 
X-Windows är korrekt installerat så ska du kunna starta KDE genom att
skriva "startx" vid promten. 

Viktigt: användaren "root" ger dig full access till ditt Linuxsystem. 
Använd det inte mer än att göra konfigurationer och administra ditt 
Linuxsystem. För vardagligt användande, skapa ett vanligt 
användarkonto med programmet "adduser" (syntax "adduser USER" där USER
är kontohavarens användarnamn) och sätt användarens lösenord med 
"passwd USER". 

Lycka till med Linux-Mandrake :-)

-----------------------------------------------------------------------

For installation support see the Mandrake diffusion list and FAQs at
Mandrake web site

                     http://www.linux-mandrake.com

-----------------------------------------------------------------------

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.