Re: Linux-Mandrake - Installationsanvisningar

From: Peter Nilsson (pnidv96_at_student.vxu.se)
Date: 2000-02-18 00:35:22

On Thu, 17 Feb 2000, Tom Svensson wrote:

> Vill gärna ha synpunkter och tips på ändringar på texten. 

En del kommentarer. Jag missar säkert en del...

> 
> 
>     * Systemkrav *
>    - Pentium processor eller kompatibel
Särskrivning.

>    - VESA 2.0 kompatibelt grafikkort 
2.0-kompatibelt? (Jag skulle alltså skriva samman.)

> Det finns fyra olika sätt du kan installera Linux-Mandrake på. Du 
> borde prova dom i ordning:

Jag tycker att "dom" är talspråk, men det är det nog inte alla som
gör. Bara du är konsekvent, så är det väl upp till dig. Jag vet inte hur
originalet lyder, men "du borde..." låter litet "förmyndaraktigt". Dethär
var petigt, men kanske något med rekommenderas?

> 1 - Installtions-CDn är bootbar. I dom flesta fall räcker det med att 
> du sätter in CDn i CD-spelare och startar om din dator. Följ 
           ^ "en CD-spelare" eller bestämd form.

> 2 - Om du har MS-DOS installerat på din dator, kan du boota 

Jag tycker att varianter av starta och uppstart är bättre svenska. Det var
väl uppe för några dagar sedan. Har vi någon konsensus?

> installations-programmet direkt från CD-skivan utan att behöva använda 
        ^ bort med bindestrecket!
> disketter. 
> 
> För att göra det (antar att D: är CD-spelaren), skriver vi följande
          ^ "antag" eller "vi antar"
Byter de person i originalet också? Det har stått "du" innan, men du
övergick du till "vi".

>   * stoppa in CD-skivan, öppna "Den här datorn", högerklicka på CD-
>    enheten och välj "Öppna"
Du är inte konsekvent med "CD-spelaren" resp. "CD-enheten."

>   * sppna "dosutils"-biblioteket och dubbelklicka på "rawwritewin"-
    ^ sppna :-)
> För att börja installtionen, stoppa in CD-skivan i CD-spelaren och låt
                                 ^ Jag
hade ersatt med kommatecken.
> ======================================================================
> 
> 4 - Om ingen av ovanstående sätten inte passar dina behov (du kan inte
> använda använda grafisk installation eller du vill göra en nätverks-
> installatione eller ...), måste du ända skapa en bootdiskett. 
> 
Du hittar nog missarna själv:-) (dubbel negation, "använda använda",
"installatione", "ända".)

> Mandrake Bootdiskett Installation
Vi brukar inte skriva varje ord i rubrik med versal begynnelsebokstav. Vad
sägs "Mandrake -- installation med startdiskett" (eller bootdiskett).

> Under Linux (eller andra moderna unix), gör:
"Unix"? (eller är det så etablerat att det inte är ett namn längre:-)
> 
> Under MS-Windows, skriv (MS-DOS):
Låter konstigt. Hur är originalet?

>  Text installation
Särskrivning.

>  DrakX stödjer installation i text-läge. För att använda den, skriv:
                   ^ Onödigt bindestreck.

>  vid syslinux-promten. (vid booten, precis efter den grafiska logo-
>  typen). Om du vill använda den äldre text-läges installationen, 
                     ^ både och :-)
>  ovan, och en du skapat med bilden rescue-bilden. Boota med 
"bilden rescue-bilden".

> TEXT INSTALLATIONS INSTRUKTIONER
"INSTRUKTIONER FÖR TEXTINSTALLATION" eller något?

> * den huvudsakliga Linuxpartitionen, som kommer att laddas till "/"
                           ^ monteras
(om det inte står något annat i originalet.)

> mycket utrymme som ditt RAM-minne, eller mer och du ska använda datorn
                        ^ om?> 

> 6 - Linux bör starta. Logga in ("Login") som användaren "root". Om 
> X-Windows är korrekt installerat så ska du kunna starta KDE genom att
> skriva "startx" vid promten. 

Står det "X-Windows" i förlagan? enligt X-consortiet skall man antingen
säga bara "X" eller "X Window System". Men gör som de gjort i originalet.

> Använd det inte mer än att göra konfigurationer och administra ditt 
             ^ för ?

> Linuxsystem. För vardagligt användande, skapa ett vanligt 
> användarkonto med programmet "adduser" (syntax "adduser USER" där USER
> är kontohavarens användarnamn) och sätt användarens lösenord med 
> "passwd USER". 
> 
I hjälptexter för olika program brukar vi översätta variablerna. Så det
skulle bli "adduser ANVÄNDARE".

MVH/Peter

--
'(#\P . (#\e . (#\t . (#\e . (#\r)))))

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.