Re: Linux-Mandrake - Installationsanvisningar

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-02-18 01:45:51

Tom Svensson wrote:
> Vill gärna ha synpunkter och tips på ändringar på texten. Vill också gärna
> ha förslag på hur ni skulle översätta det sista stycket i texten nedan.

Visst, visst. Jag antar att du ville ha din text noggrant genomgången,
så här kommer mitt petiga bidrag. Peter hann före, men jag skickar mitt
svar ändå. =)


>     * Systemkrav *
>    - Pentium processor eller kompatibel

Skriv ihop till ett ord, "Pentiumprocessor".
Alternativt kan man förtydliga genom att skriva om det som "Pentium
eller kompatibel processor".


>    - VESA 2.0 kompatibelt grafikkort

Ordet kompatibelt och förledet framför bör vara ett ord, men jag
erkänner att det inte är så lätt att skriva samman när det finns siffror
och liknande med i bilden. Mitt förslag är "VESA 2.0-kompatibelt
grafikkort"


> Det finns fyra olika sätt du kan installera Linux-Mandrake på. Du
> borde prova dom i ordning:

Borde prova? Jag tycker att andra meningen här blir bättre om man
skriver "Du bör prova dem i ordningen" och sedan skriver i vilken
ordning man bör göra samma saker.


> 1 - Installtions-CDn är bootbar. I dom flesta fall räcker det med att

Du har ett "a" för lite i "installation". Byt även "dom" mot "de".
Jag tycker dessutom att du kan tänka på att skriva "CD:n", dvs med ett
kolon, när du skriver CD i bestämd form.


> du sätter in CDn i CD-spelare och startar om din dator. Följ

Vilken CD-spelare? Skriv "CD-spelaren" eller "din CD-spelare". Mitt
förslag:
"du sätter in CD:n i din CD-spelare och startar om datorn"


> 2 - Om du har MS-DOS installerat på din dator, kan du boota
> installations-programmet direkt från CD-skivan utan att behöva använda

Skriv ihop "installationsprogrammet" som ett ord.


> För att göra det (antar att D: är CD-spelaren), skriver vi följande
> vid DOS-promten:

Hmm. Vem antar? Jag tycker att du kan tänka på vilken form du använder
när du skriver. Är det du som skriver anvisningar för någon annan; dvs
det är du som antar och någon annan som ska skriva det du föreslår att
du ska skriva? Mitt förslag:
"För att göra det skriver du följande vid DOS-prompten (jag antar här
att D: är CD-spelaren):"


> autoboot.bat måste exekveras direkt i DOS, Windows kan alltså inte köras
> alls.

Mitt förslag:
"autoboot.bat måste exekveras direkt i DOS; Windows får alltså inte alls
köras för att det ska fungera."


>   * sppna "dosutils"-biblioteket och dubbelklicka på "rawwritewin"

s -> ö


> För att börja installtionen, stoppa in CD-skivan i CD-spelaren och låt
> disketten som du nyss använt vara kvar i diskettstationen och starta
> datorn.

Ett "a" för lite igen i "installationen". ;)
Dessutom är meningsbyggnaden lite konstig.
Mitt förslag (i en annan form):
"För att starta installationen stoppar du sedan in CD-skivan i
CD-spelaren och låter disketten som du nyss använt vara kvar i
diskettstationen. Starta därefter om datorn".


> 4 - Om ingen av ovanstående sätten inte passar dina behov (du kan inte

Här tycker jag att du kan skriva antingen "de ovanstående sätten" eller
byta "sätten" mot "metoder".


> använda använda grafisk installation eller du vill göra en nätverks-
> installatione

Se till att bindestrecket inte finns med i HTML-versionen.
"Nätverksinstallation" är nämligen ett ord och bindestreck bör bara
finnas med när man avstavar som du har gjort här. Med HTML vet man inte
var radbrytningarna hamnar, så undvik bindestreck i HTML.

Ta även bort ditt sista "e" från "nätverksinstallation" och ett
"använda".


> Mandrake Bootdiskett Installation

"Bootdiskettinstallation" är egentligen ett ord, men för att undvika
syftningsfel bör man kanske skriva om det istället. Mitt förslag:
"Mandrakeinstallation med bootdiskett"


> Under Windows, följ instruktionerna angivna i punkt 3, fast använd
> xxxxx.img (se nedan) istället för cdrom.img.

Om man tänker sig denna mening på engelska så blir den nog helt korrekt.
På svenska blir dock meningen aningen obegriplig.
Mitt förslag:

"Använder du Windows följer du instruktionerna angivna i punkt 3 nedan,
men använd xxxxx.img istället för cdrom.img"

Dessutom är inte instruktionerna numrerade. Jag ser ingen "punkt 3"?


> Under Linux (eller andra moderna unix), gör:

Skriv om. Mitt förslag:
"Under Linux (eller andra moderna Unix) gör du som följer". Alternativt
"så här" istället för "som följer".


> Under MS-Windows, skriv (MS-DOS):

Samma sak här.
Mitt förslag:
"Under MS Windows skriver du (i DOS-prompten):"

Dessutom hade du en notis ovan att man skulle använda "xxxxx.img
istället för cdrom.img" i denna anvisning, men här refereras bara till
xxxxx.img. Varför? Är det jag som missar något?


>  Text installation

Ett ord. "Textinstallation".


>  DrakX stödjer installation i text-läge. För att använda den, skriv:

Ta bort (det onödiga) bindestrecket i ordet "textläge".


>  vid syslinux-promten. (vid booten, precis efter den grafiska logo-
>  typen).

Mitt förslag:
"vid syslinux-prompten. (precis efter den grafiska logotypen vid boot)"


> Om du vill använda den äldre text-läges installationen,
>  använd:

Skriv inte isär ("textlägesinstallationen").


>  txt_bootnet.img:
>      installation från FTP och HTTP
>  txt_boot.img:
>      installation från CD-ROM eller hårddisk

Har för mig att du tidigare skrev "CDROM" utan bindestreck.


>  Du behöver 2 disketter, en för installationsbilden som förklaras

Jag tycker att här kan man gott ersätta siffran "2" med "två" om det
inte finns några goda skäl att inte göra så.


>  ovan, och en du skapat med bilden rescue-bilden. Boota med

"räddningsbilden"?


>  installationsbilden och skriv "rescue" vid promten. Vänta till en
>  ny promt dykt upp och frågar efter bilden, sätt in disketten med
>  rescue-bilden.

"räddningsbilden" enligt ovan.
promt -> prompt (den missen finns på fler ställen i dokumentet)

Jag är osäker på kommat i andra meningen. Jag skulle skriva det som två
meningar:
"Vänta till en ny prompt dykt upp och frågar efter bilden. Sätt sedan in
disketten med räddningsbilden"


> TEXT INSTALLATIONS INSTRUKTIONER

Ett ord! Alternativt skriv om.
"INSTRUKTIONER FÖR TEXTINSTALLATION"


> 1 - sätt in installationsdisketten och din Mandrake CD (om den behövs)

"Mandrake-CD"?


> i diskettstationen respektive CD-spelare och starta om datorn.

"CD-spelaren"?


> 2 - tryck "enter" tills "boot:"-promten syns. Följ noggrant

promten -> prompten


> 3 - efter att du valt installationsspråk (t ex Franska) och typ av

Varför franska? Varför inte använda det utmärkta språket "svenska" som
exempel? ;=)
Tänk på att språknamn skrivs med liten bokstav i svenskan, till skillnad
från engelskan.


> teckenuppsättning (t ex fr-latin1), välj "Disk Druid" för att skapa/

Om du ändrar exempelspråk ovan, ändra då också här. Tänkte bara påpeka
det =)


> (monteringspunkt: "/"). Den här partitionen kommer att vara root-
> partitionen. Storleken på partitionen kommer minst att behöva vara

"rotpartitionen". Användaren "root" brukar man inte översätta, men
rotpartitionen är ju en helt annan sak, och bör översättas.


> * en swappartition. Den här partitionen kommer behöva ha dubbel så
> mycket utrymme som ditt RAM-minne, eller mer och du ska använda datorn
> som server.

dubbel -> dubbelt
"eller mer och" -> "eller mer om"


> 5 - när installationen är klar så tag ut disketten ur diskettstationen
> och CD-skivan, starta därefter om din dator.

Gillar inte "så tag". Jag skulle skrivit om det som
"när installationen är klar tar du ut disketten ur diskettstationen och
CD-skivan ur CD-enheten och startar därefter om din dator"


> 6 - Linux bör starta. Logga in ("Login") som användaren "root". Om

"Linux bör nu starta"? Bara en petitess.


> Om X-Windows är korrekt installerat så ska du kunna starta KDE genom att
> skriva "startx" vid promten.

Tycker att "så" är överflödigt här. Dessutom heter det, som Peter sa,
inte X Windows med ett "s" på slutet.


> Linuxsystem. För vardagligt användande, skapa ett vanligt
> användarkonto med programmet "adduser" (syntax "adduser USER" där USER
> är kontohavarens användarnamn) och sätt användarens lösenord med
> "passwd USER".

Det här skulle jag ha skrivit om som
"För vardagligt användande bör du skapa ett vanligt användarkonto.
Använd programmet "adduser" (syntax "adduser ANVÄNDARE" där ANVÄNDARE är
kontohavarens användarnamn) och sätt användarens lösenord med "passwd
ANVÄNDARE"


Hoppas jag inte är för gnällig ;)


/ChristianHelp fight for the right to play DVD on Linux!  http://www.opendvd.org

#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.