Re: Summary eller Beskr

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-02-17 15:04:56

Göran Uddeborg wrote:
> Jag kom på en invändning mot att översätta "Summary" med "Beskr". I
> en rpm-beskrivning finns både "Summary" och "Description". Det
> naturliga är väl att översätta (den längre) Description med
> Beskrivning. Då blir det väl förvirrande om man använt samma
> översättning för "Summary".
> 
> Jag vill fortfarande hellre ha "Sammanf", "Resumé", eller något
> liknande. Något som gör att det framgår att det är en kort form av
> något längre.

Bra motivering. "Sammanf" får det bli.

Någon som har synpunkter redan på filen? Jag kan nämna som tips att den
senaste, uppdaterade versionen alltid kan hittas på
http://www.menthos.com/install.sv.po .

/Christian (Färdig med 5% av den andra filen =( )


Help fight for the right to play DVD on Linux!  http://www.opendvd.org

#######################################################################
Christian Rose
http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
#######################################################################

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.