Red Hat-installationen #2

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2000-02-16 19:29:28

Har lite fler efterlysningar av bra översättningar nedan.
Broadcast?
	I nätverkssammanhang (NIS).


User ID?
	Användarid? Eller "användar-id"? Eller rent av "användar-ID"?
	Jag föredrar "användarid". Synpunkter?


Shadow passwords?
	Skugglösenord?


No RAID Drive Constraint?
	Vad översätter man detta med? Jag är ingen expert på raid men detta
	verkar som om man inte har knytit en RAID-enhet till någon fysisk
	partition. Någon som kan mer om detta?


You have configured a RAID partition without constraining the partition to a single drive?
	Ungefär samma som ovan.
	"...binda partitionen till.."?
	"..en ensam hårddisk" eller "...en endaste hårddisk"?
	Eller "..en enda hårddisk?"
	

RAID array?
	RAID-kedja? Vad säger man på svenska?


ramdisk?
	Som i "Loading second stage ramdisk..."


rescue image?
	Hur bör man översätta image här?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.