ändrade meddelanden i sh-utils

From: Daniel Resare (noa_at_melody.se)
Date: 2000-02-16 09:55:18

Några nya och ändrade meddelanden till sh-utils. 
Här kommer differensen skapad med JanDs utmärkta
diff-wrapper:


 #: lib/makepath.c:177
 #, c-format
N msgid "cannot create directory `%s'"
N msgstr "kan inte skapa katalogen \"%s\""
N 
 #: lib/makepath.c:182 lib/makepath.c:415
 #, c-format
N msgid "`%s' exists but is not a directory"
N msgstr "\"%s\" finns men är inte någon katalog"
N 
 #: lib/makepath.c:341
 #, c-format
N msgid "cannot chdir to directory, %s"
N msgstr "kan inte byta aktuell katalog till katalogen %s"
N 
 #: lib/makepath.c:380
 #, c-format
N msgid "cannot chown %s"
N msgstr "kan inte ändra ägare på %s"
N 
 #: lib/makepath.c:387
 #, c-format
N msgid "cannot chmod %s"
N msgstr "kan inte ändra rättigheter på %s"
N 
 #: lib/obstack.c:462
N msgid "memory exhausted\n"
N msgstr "slut minne\n"
N 
 # då koden i lib/qoutearg.c verkar vara väl medveten om att detta är
 # lokaliserad strängavgränsning översätter jag den och tar då risken
 # att någon funktionalitet slutar fungera som fungerar i den
 # engelska versionen.
 #: lib/quotearg.c:204
 
 #: lib/rpmatch.c:75
N msgid "^[yY]"
N msgstr "^[jJyY]"
N 
 #: lib/rpmatch.c:78
N msgid "^[nN]"
N msgstr "^[nN]"
N 
 #: lib/same.c:75 src/su.c:189
N msgid "virtual memory exhausted"
N msgstr "virtuellt minne slut"
N 
 #: lib/version-etc.c:38
 
 #: src/date.c:138
 msgid ""
 "\n"
 "FORMAT controls the output. The only valid option for the second form\n"
 "specifies Coordinated Universal Time. Interpreted sequences are:\n"
 "\n"
 " %%%%  a literal %%\n"
 " %%a  locale's abbreviated weekday name (Sun..Sat)\n"
 " %%A  locale's full weekday name, variable length (Sunday..Saturday)\n"
 " %%b  locale's abbreviated month name (Jan..Dec)\n"
 " %%B  locale's full month name, variable length (January..December)\n"
 " %%c  locale's date and time (Sat Nov 04 12:02:33 EST 1989)\n"
 " %%d  day of month (01..31)\n"
 " %%D  date (mm/dd/yy)\n"
 " %%e  day of month, blank padded ( 1..31)\n"
 " %%h  same as %%b\n"
 " %%H  hour (00..23)\n"
 " %%I  hour (01..12)\n"
 " %%j  day of year (001..366)\n"
 " %%k  hour ( 0..23)\n"
 " %%l  hour ( 1..12)\n"
 " %%m  month (01..12)\n"
 " %%M  minute (00..59)\n"
 " %%n  a newline\n"
 " %%p  locale's AM or PM\n"
 " %%r  time, 12-hour (hh:mm:ss [AP]M)\n"
 " %%s  seconds since 00:00:00, Jan 1, 1970 (a GNU extension)\n"
 " %%S  second (00..60)\n"
 " %%t  a horizontal tab\n"
 " %%T  time, 24-hour (hh:mm:ss)\n"
 " %%U  week number of year with Sunday as first day of week (00..53)\n"
G " %%V  week number of year with Monday as first day of week (01..52)\n"
N " %%V  week number of year with Monday as first day of week (01..53)\n"
 " %%w  day of week (0..6); 0 represents Sunday\n"
 " %%W  week number of year with Monday as first day of week (00..53)\n"
 " %%x  locale's date representation (mm/dd/yy)\n"
 " %%X  locale's time representation (%%H:%%M:%%S)\n"
 " %%y  last two digits of year (00..99)\n"
 " %%Y  year (1970...)\n"
 " %%z  RFC-822 style numeric timezone (-0500) (a nonstandard extension)\n"
 " %%Z  time zone (e.g., EDT), or nothing if no time zone is determinable\n"
 "\n"
 "By default, date pads numeric fields with zeroes. GNU date recognizes\n"
 "the following modifiers between `%%' and a numeric directive.\n"
 "\n"
 " `-' (hyphen) do not pad the field\n"
 " `_' (underscore) pad the field with spaces\n"
 msgstr ""
 "\n"
 "FORMAT styr utdata. Den enda tillåtna flaggan för andra formen \n"
 "specificerar Coordinated Universal Time. Tillåtna sekvenser är:\n"
 "\n"
 " %%%%  ett uttryckligt %%\n"
 " %%a  veckodag enligt lokal (mån-sön), förkortad\n"
 " %%A  veckodag enligt lokal (måndag-söndag), fullständigt (variabel längd)\n"
 " %%b  månad enligt lokal (jan-dec), förkortad\n"
 " %%B  månad enligt lokal (januari-december), fullständigt (variabel längd)\n"
 " %%c  datum och tid enligt (lör 04 nov 12.02.33 CET 1989)\n"
 " %%d  dag i månad (01-31)\n"
 " %%D  datum enligt amerikanskt format (mm/dd/åå)\n"
 " %%e  dag i månad, inledande nolla ersatt med blanksteg ( 1-31)\n"
 " %%h  samma som %%b\n"
 " %%H  timme (00-23)\n"
 " %%I  timme (01-12)\n"
 " %%j  dag på året (001-366)\n"
 " %%k  timme ( 0-23)\n"
 " %%l  timme ( 1-12)\n"
 " %%m  månad (01-12)\n"
 " %%M  minut (00-59)\n"
 " %%n  ny rad\n"
 " %%p  AM eller PM enligt lokal\n"
 " %%r  tid, 12-timmars (hh:mm:ss [AP]M)\n"
 " %%s  sekunder sedan 1970-01-01 00.00.00 UTC (ett GNU-tillägg)\n"
 " %%S  sekunder (00-60)\n"
 " %%t  en horisontell tabulator\n"
 " %%T  tid, 24-timmars (hh:mm:ss)\n"
 " %%U  veckonummer, med söndag som första dag i veckan (00-53)\n"
G " %%V  veckonummer, med måndag som första dag i veckan (01-52)\n"
N " %%V  veckonummer, med måndag som första dag i veckan (01-53)\n"
 " %%w  veckodag (0-6); söndag representeras som 0\n"
 " %%W  veckonummer, med måndag som första dag i veckan (00-53)\n"
 " %%x  datum på lokalformat (åå-mm-dd)\n"
 " %%X  tid på lokalformat (%%H.%%M.%%S)\n"
 " %%y  sista två siffrorna i årtalet (00-99)\n"
 " %%Y  årtal (1970...)\n"
 " %%z  RFC-822-numerisk tidszon (+0100) (ett tillägg som inte är standard)\n"
 " %%Z  tidszon (t.ex. CET), eller inget om tidszonen inte kunde bestämmas\n"
 " \n"
 "Normalt fyller date ut numeriska fält med nollor. GNU date förstår\n"
 "följande bestämningstecken mellan \"%%\" och en numerisk anvisning.\n"
 "\n"
 " \"-\" (bindestreck) fyll inte ut fältet\n"
 " \"_\" (understrykning) fyll ut med blanksteg\n"
 
 
 #: src/seq.c:86
 msgid ""
 "Print numbers from FIRST to LAST, in steps of INCREMENT.\n"
 "\n"
 " -f, --format FORMAT   use printf(3) style FORMAT (default: %%g)\n"
 " -s, --separator STRING  use STRING to separate numbers (default: \\n)\n"
 " -w, --equal-width    equalize width by padding with leading zeroes\n"
 "   --help        display this help and exit\n"
 "   --version      output version information and exit\n"
 "\n"
 "If FIRST or INCREMENT is omitted, it defaults to 1.\n"
 "FIRST, INCREMENT, and LAST are interpreted as floating point values.\n"
 "INCREMENT should be positive if FIRST is smaller than LAST, and negative\n"
 "otherwise. When given, the FORMAT argument must contain exactly one of\n"
G "the printf-style, floating point output formats %%e, %%f, or %%g.\n"
N "the printf-style, floating point output formats %%e, %%f, %%g\n"
 msgstr ""
 "Skriv ut siffror från FÖRSTA till SISTA, i steg om ÖKNING.\n"
 "\n"
 " -f, --format FORMAT   använd FORMAT av typ printf(3) (standard: %%g)\n"
 " -s, --separator STRÄNG använd STRÄNG för att separera siffror (standard: \\n)\n"
 " -w, --equal-width    jämna ut längd genom att lägga till inledande nollor\n"
 "   --help       visa denna hjälptext och avsluta\n"
 "   --version      visa versionsinformation och avsluta\n"
 "\n"
 "Om FÖRSTA eller ÖKNING utelämnas, sätts de till 1. FÖRSTA, ÖKNING och SISTA \n"
 "tolkas som flyttal. ÖKNING ska vara positivt om FÖRSTA är mindre än SISTA \n"
 "och negativt annars. När argumentet FORMAT anges måste det innehålla \n"
G "precis en av flyttalsformattyperna %%e, %%f eller %%g (samma som i printf).\n"
N "precis en av flyttalsformattyperna %%e, %%f, %%g (samma som i printf).\n"
 
G 
G msgid "format string may not be specified when printing equal width strings"
G msgstr "formatsträng får inte anges vid utskrift av strängar med samma storlek"
G 
G msgid "invalid format string: `%s'"
G msgstr "ogiltig formatsträng: \"%s\""
 
 #: src/seq.c:412
 #, c-format
N msgid "invalid format string: `%s'"
N msgstr "ogiltig formatsträng: \"%s\""

 #: src/seq.c:434
N msgid "format string may not be specified when printing equal width strings"
N msgstr "formatsträng får inte anges vid utskrift av strängar med samma storlek"

-- 
Daniel Resare @ Melody Interactive Solutions
address: Bredgränd 4, Box 2163, SE-103 14 Stockholm
phone: +46 8 454 96 15 cellphone: +46 707 333 914

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.