Re: GnuPG

From: Daniel Resare (noa_at_melody.se)
Date: 2000-02-02 09:38:31

On sön, jan 30, 2000 at 09:50:23 +0100, Göran Uddeborg wrote:
> Nu har jag tagit mig en bit till, och hittat lite till att kommentera:
> 
> > #: g10/g10.c:231
> > msgid "De-Armor a file or stdin"
> > msgstr "Ta bort skal från en fil eller standard in"
> 
> "Skala av"? Om du nu ändå vill byta från "armor" (pansar/bepansra)
> till "skal".

Jag är nyfiken på input om armor -> skal är en ok översättning.
Jag har visserligen inte frågat någon annan, men jag tycker personligen
att det är lättare att förstå än pansar-översättningen. 'skala av'
tyckte jag var en god idé, så jag ändrar tills vidare.

> 
> > #: g10/g10.c:255
> > msgid "use canonical text mode"
> > msgstr "använd \"ursprunglig text\"-läget"
> 
> Vad innebär detta?

Dokumentationen är i stort sett obefintlig gällande denna flagga, det 
verkar vara något som finns kvar för bakåtkompabilitet och när jag läser
källkoden så verkar det handla om en metod för att bevara textinehållet
i det paket som signeras istället för att representera informationen
som binär data. Efter lite rotande i ordboken gällande canonical så
verkar det dock som om det istället handlar om ett textläge som håller
sig innom vissa regler (www.m-w.com: Main Entry: ca·non·i·cal
2 : conforming to a general rule or acceptable procedure) Jag markerar
översättningen som fuzzy tills vidare och ser om jag får något bra svar.

> 
> > #: g10/g10.c:277
> > msgid "do not write comment packets"
> > msgstr "skriv inte ut paket med kommentarer"
> 
> Ett "comment packet" är ett paket som ÄR en kommentar, eller hur? Den
> svenska texten skulle kunna förstås som ett paket som INNEHÅLLER en
> kommentar, UTÖVER sitt egentliga innehåll. Om mitt antagande är rätt
> skulle jag föreslå
> 
>   skriv inte ut kommentarpaket
> 

oops, du har förståss rätt. Jag ändrar


> > " -se -r Bob [file]     sign and encrypt for user Bob\n"
> > "-se -r Bob [fil]      signera och kryptera för användaren Bob\n"
> 
> Varför inte försvenska "Bob" till "Kalle" eller något sådant, också?

Ok, Bob får heta Bo :)

> 
> > #: g10/g10.c:917 g10/g10.c:926
> > #, c-format
> > msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
> > msgstr "NOTERA: %s är inte för normal användning!\n"
> 
> Återigen blir jag undrande. Vad handlar egentligen det här om?

Detta syftar på flaggan --no-literal som verkar göra något som
sannorlikt bara en utvecklare kan ha nytta av. En titt i encode.c
indikerar att man kan använda flaggan för att slå av paketgenerering,
utan istället bara kopiera data från infilen till utfilen. 

> 
> > #: g10/g10.c:963
> > msgid "the given policy URL is invalid\n"
> > msgstr "angiven URL är ogiltig\n"
> 
> "policy URL" till "URL" får mig också att fundera. Vad är en "policy
> URL"?

En policy URL är något som beskrivs i OpenPGP standaraden och är en url
som pekar till ett dokument som beskriver den kryptografipolicy som är
tillämpbar för paketet i fråga. En policy kan till exempel vara av typen
"Vi byter våra nyckelpar varje månad, en färsk nyckel finns att hämta
från nyckelservern xyz". Meddelandet ovan ges till den som försöker ange
en URL till ett sådant policy-dokument men har fel i sin URL-syntax,
så denna borde logiskt sett veta att det handlar om en policy-URL.

> 
> > #: g10/armor.c:343
> > msgid "invalid clearsig header\n"
> > msgstr "felaktig rad i klartextsignatur\n"
> 
> Det är inte bättre med "huvudrad" eller "rubrikrad"? Det är en fråga,
> jag vet inte säkert.

jag har bytt rad mot rubrikrad i tillämpliga fall.

> 
> > #: g10/armor.c:1021
> > msgid ""
> > "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
> > msgstr ""
> > "tecken kodade enligt \"quoted printable\"-standarden funna i skalet - detta\n"
> > "beror sannolikt på att en felaktig epostklient har använts\n"
> 
> "klient" är lite tveksamt här. MTA står ju för "Message Transfer
> Agent", och är många gånger betraktade som servrar snarare än
> klienter.

Naturligtvis, jag väljer nog dock att översätta till 'epostserver eller
epostklient' så har man ringat in hela problemet.

> 
> > #. Translators: this shoud fit into 24 bytes to that the fingerprint
> > #. * data is properly aligned with the user ID
> > #: g10/pkclist.c:53
> > msgid "       Fingerprint:"
> > msgstr "       Fingeravtryck:"
> 
> Hördu, läs kommentaren! Du skall nog ta bort två blanktecken där, om
> raderna skall bli lika långa.

Oops. Fixat

> 
> > #: g10/pkclist.c:401
> > #, c-format
> > msgid "%08lX: no info to calculate a trust probability\n"
> > msgstr ""
> > "%08lX: det finns ingen information för att beräkna ett sannolikt\n"
> > "tillitvärde\n"
> 
> Det räcker nog med "tillitsvärde" "värde" får på svenska rollen hos
> "probablity" på engelska. "Trovärdighet" är annars ett bra svenskt
> ord för det här begreppet.
> 

jag stryker sannolikt.


tjing/d

-- 
Daniel Resare @ Melody Interactive Solutions
address: Bredgränd 4, Box 2163, SE-103 14 Stockholm
phone: +46 8 454 96 15 cellphone: +46 707 333 914

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.