Re: GnuPG

From: =?ISO-8859-1?Q?G=F6ran Uddeborg?= (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-02-02 16:41:51

> Jag är nyfiken på input om armor -> skal är en ok översättning.
> Jag har visserligen inte frågat någon annan, men jag tycker personligen
> att det är lättare att förstå än pansar-översättningen.

Jag var lite ambivalent när jag såg det, men valde att inte
kommentera. Eftersom du ändå tar upp det kanske jag skall utveckla
min syn lite.

Å ena sidan tycker jag "pansar" låter tungt i sammanhanget. Ordet har
nog en mer rent militär användning än engelskans "armo(u)r". Å andra
sidan tycker jag inte riktigt att "skal" tydliggör att det är ett
SKYDDANDE skal det handlar om. Bara "skydd" blir lite otydligt. Och
något i stil med skyddsskal blir tungt igen.

Jag är ambivalent som sagt.

> > > #: g10/g10.c:917 g10/g10.c:926
> > > #, c-format
> > > msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
> > > msgstr "NOTERA: %s är inte för normal användning!\n"
> > 
> > Återigen blir jag undrande. Vad handlar egentligen det här om?
> 
> Detta syftar på flaggan --no-literal som verkar göra något som
> sannorlikt bara en utvecklare kan ha nytta av. En titt i encode.c
> indikerar att man kan använda flaggan för att slå av paketgenerering,
> utan istället bara kopiera data från infilen till utfilen. 

Ok, då är det rätt bra som det är. Möjligen skulle du kunna lägga
till ett "avsedd" före "för". Och möjligen skulle du kunna skriva
ihop "normalanvändning". Men ingetdera är nödvändigt.

> > > #: g10/g10.c:963
> > > msgid "the given policy URL is invalid\n"
> > > msgstr "angiven URL är ogiltig\n"
> > 
> > "policy URL" till "URL" får mig också att fundera. Vad är en "policy
> > URL"?
> 
> En policy URL är något som beskrivs i OpenPGP standaraden och är en url
> som pekar till ett dokument som beskriver den kryptografipolicy som är
> tillämpbar för paketet i fråga. En policy kan till exempel vara av typen
> "Vi byter våra nyckelpar varje månad, en färsk nyckel finns att hämta
> från nyckelservern xyz". Meddelandet ovan ges till den som försöker ange
> en URL till ett sådant policy-dokument men har fel i sin URL-syntax,
> så denna borde logiskt sett veta att det handlar om en policy-URL.

Ok. Men tag du med "policy" på svenska också. "policy-URL" som du
skriver i din förklaring blir nog bra i meddelandet också.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.