Re: Svenska meddelanden till gnupg

From: Daniel Resare (noa_at_melody.se)
Date: 2000-02-02 09:55:08

On mån, jan 31, 2000 at 10:24:12 +0100, Jan D. wrote:
> > Efter många timmars arbete har jag nu kommit fram till en första
> > 'publik beta' av meddelandena till gnupg. Många tack till André Dahlkvist
> > och min fru Olivia för hjälpen. Vi är alltså tre personer som
> > läst igenom texten åtminstone en gång, men jag är säker på att det
> > finns en hel del olika fel kvar, så läs gärna igenom och kom med
> > synpunkter till listan.
> 
> #: g10/g10.c:966
> #, c-format
> msgid "compress algorithm must be in range %d..%d\n"
> msgstr "kompressionsalgoritmen måste vara i spannet %d..%d\n"
> 
> spannet -> intervallet kanske?
> 

verkligen, jag ändrar

> 
> # jag bedömer att detta och de följande är interna felmeddelanden
> # som det är i princip omöjligt att översätta på på ett bra sätt.
> # Sannolikheten för att användaren drabbas av felmeddelandet
> # är ändå litet. Eventuellt borde meddelandena inte alls
> # översättas för att göra eventuell felsökning lättare 
> # för internationella felsökare
> #: g10/g10.c:968
> msgid "completes-needed must be greater than 0\n"
> msgstr "variabeln \"completes-needed\" måste ha ett värde som är störren än 0\n"
> 
> störren -> större
> 
> #: g10/g10.c:1613
> msgid ""
> "the first character of a notation name must be a letter or an underscore\n"
> msgstr ""
> "det första tecknet i ett notationsnamn måste vara en bokstav eller\n"
> "ett understrykninstecken (_)\n"
> 
> understrykninGstecken
> 
> 
> #: g10/g10.c:1619
> msgid ""
> "a notation name must have only letters, digits, dots or underscores and end "
> "with an '='\n"
> msgstr ""
> "ett notationsnamn kan bara inehålla bokstäver, siffror, punkter eller\n"
> "understrykningstecken och sluta med ett likhetstecken\n"
> 
> #: g10/g10.c:1633
> msgid "a notation value must not use any control characters\n"
> msgstr "ett notationsvärde får inte inehålla några kontrolltecken\n"
> 
> inNehålla
> 
> #: g10/armor.c:1021
> msgid ""
> "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
> msgstr ""
> "tecken kodade enligt \"quoted printable\"-standarden funna i skalet - detta\n"
> "beror sannolikt på att en felaktig epostklient har använts\n"
> 
> Som sagts tidigare, MTA ska nog snarare översättas med epostserver.
> Fast nog kan felet uppstå med felaktig klient också.

fixat

> 
> "     \"Gustav Vasa (Brutal kung) <gustav@trekronor.se>\"\n"
> 
> Bra översättning!
> 
> #: g10/keygen.c:1024 g10/sig-check.c:314 g10/sign.c:107
> #, c-format
> msgid ""
> "key has been created %lu seconds in future (time warp or clock problem)\n"
> msgstr ""
> "nyckeln has blivit skapad %lu sekunder in i framtiden (problemet är\n"
> "relaterat till tidsresande eller en felställd klocka)\n"
> 
> has -> har.

jag ändrar istället till herr Uddeborgs formulering 'nyckeln är skapad'

> 
> #: g10/keyedit.c:975
> msgid "Invalid command  (try \"help\")\n"
> msgstr "Ogiltigt kommando (försök med \"help\")\n"
> 
> Är kommandona de enstaka ord som förekom detta meddelande?  I så fall
> ska man kanske översätta help med hjälp på båda ställena (och prova
> att det fungerar :-).
> 

Den typen av översättning av interaktiva menyer tycker jag inte skall
ske om inte originalöversättningen fungerar parallellt (dvs en satt
locale kan lägga till funktionalitet, men inte ta bort någon)

> 
> 
> #: g10/keyedit.c:1509
> msgid "No corresponding signature in secret ring\n"
> msgstr "Det finns ingen korresponderande signatur i den hemliga nyckelringen\n"
> 
> Motsvarande är lite kortare.
> 

Jag funderar lite och tycker att motsvarande känns bättre, men får samtidigt
en obehaglig känsla att jag översatte korresponderande av en anledning.
Nåja, jag ändrar

> 
> #: g10/misc.c:97
> msgid "WARNING: program may create a core file!\n"
> msgstr "VARNING: programmet kan komma att skapa en minnesutskrift!\n"
> 
> Minnesdump skulle jag föredra.

Skall man överstätta tycker jag att man skall gå hela vägen. Jag föredrar
minnesutskrift.

> 
> 
> #: g10/misc.c:219
> msgid ""
> "RSA keys are deprecated; please consider creating a new key and use this key "
> "in the future\n"
> msgstr "RSA-nycklkar är förlegade; överväg att skapa nya nycklar och använd dessa i framtiden\n"
> 
> RSA-nycklkar -> RSA-nycklar
> 
> # om någon kan tala om för mig vad detta betyder skulle jag bli jätteglad!
> #: g10/skclist.c:88 g10/skclist.c:125
> msgid "key is not flagged as insecure - can't use it with the faked RNG!\n"
> msgstr ""
> "nyckeln är inte flaggad osäker - går inte att använda med fejkad RNG!\n"
> 
> Kanske markerad i stället för flaggad?

meddelandet är så skumt ändå, så jag vet inte om det ökar förståelsen,men
jag ändrar :)

> 
> "It is possible to enter a ISO date (YYYY-MM-DD) but you won't\n"
> "get a good error response - instead the system tries to interpret\n"
> "the given value as an interval."
> msgstr ""
> "Ange värdet som krävs som det visas vid prompten.\n"
> "Det är möjligt att ange ett ISO-datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) men du kommer\n"
> "inte att få något vettigt felmeddelande - istället kommer systemet\n"
> "att försöka tolka get angivna värdet som ett intervall."
> 
> get -> det
> 

fixat


-- 
Daniel Resare @ Melody Interactive Solutions
address: Bredgränd 4, Box 2163, SE-103 14 Stockholm
phone: +46 8 454 96 15 cellphone: +46 707 333 914

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.