GnuPG

From: =?ISO-8859-1?Q?G=F6ran Uddeborg?= (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2000-01-30 21:50:23

Nu har jag tagit mig en bit till, och hittat lite till att kommentera:

> #: g10/g10.c:231
> msgid "De-Armor a file or stdin"
> msgstr "Ta bort skal från en fil eller standard in"

"Skala av"? Om du nu ändå vill byta från "armor" (pansar/bepansra)
till "skal".

> #: g10/g10.c:255
> msgid "use canonical text mode"
> msgstr "använd \"ursprunglig text\"-läget"

Vad innebär detta?

> #: g10/g10.c:277
> msgid "do not write comment packets"
> msgstr "skriv inte ut paket med kommentarer"

Ett "comment packet" är ett paket som ÄR en kommentar, eller hur? Den
svenska texten skulle kunna förstås som ett paket som INNEHÅLLER en
kommentar, UTÖVER sitt egentliga innehåll. Om mitt antagande är rätt
skulle jag föreslå

  skriv inte ut kommentarpaket

> " -se -r Bob [file]     sign and encrypt for user Bob\n"
> "-se -r Bob [fil]      signera och kryptera för användaren Bob\n"

Varför inte försvenska "Bob" till "Kalle" eller något sådant, också?

> #: g10/g10.c:917 g10/g10.c:926
> #, c-format
> msgid "NOTE: %s is not for normal use!\n"
> msgstr "NOTERA: %s är inte för normal användning!\n"

Återigen blir jag undrande. Vad handlar egentligen det här om?

> #: g10/g10.c:963
> msgid "the given policy URL is invalid\n"
> msgstr "angiven URL är ogiltig\n"

"policy URL" till "URL" får mig också att fundera. Vad är en "policy
URL"?

> #: g10/armor.c:343
> msgid "invalid clearsig header\n"
> msgstr "felaktig rad i klartextsignatur\n"

Det är inte bättre med "huvudrad" eller "rubrikrad"? Det är en fråga,
jag vet inte säkert.

> #: g10/armor.c:1021
> msgid ""
> "quoted printable character in armor - probably a buggy MTA has been used\n"
> msgstr ""
> "tecken kodade enligt \"quoted printable\"-standarden funna i skalet - detta\n"
> "beror sannolikt på att en felaktig epostklient har använts\n"

"klient" är lite tveksamt här. MTA står ju för "Message Transfer
Agent", och är många gånger betraktade som servrar snarare än
klienter.

> #. Translators: this shoud fit into 24 bytes to that the fingerprint
> #. * data is properly aligned with the user ID
> #: g10/pkclist.c:53
> msgid "       Fingerprint:"
> msgstr "       Fingeravtryck:"

Hördu, läs kommentaren! Du skall nog ta bort två blanktecken där, om
raderna skall bli lika långa.

> #: g10/pkclist.c:401
> #, c-format
> msgid "%08lX: no info to calculate a trust probability\n"
> msgstr ""
> "%08lX: det finns ingen information för att beräkna ett sannolikt\n"
> "tillitvärde\n"

Det räcker nog med "tillitsvärde" "värde" får på svenska rollen hos
"probablity" på engelska. "Trovärdighet" är annars ett bra svenskt
ord för det här begreppet.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.