Re: recode 3.5

Sven.David_at_xps.xerox.com
Date: 1999-10-12 12:54:51

> Jan D. tryckte slumpvis på knapparna och fick fram:
> > Några bra förslag på "unsurfacer" och "resurfacer" är det jag söker.
>
> Att använda begreppet "yta" är väl lika nytt och lika bra eller dåligt
> på svenska som på engelska. Jag tycker ditt "ytkodning" är bra, och
> omvändningen föreslår jag "ytavkodning" eller "ytdekodning".

För att vara litet klargörande vill jag bara tillägga att "yta" i den här
meningen inte är nytt vare sig på engelska eller på svenska. Mycken
lingvistisk teori behandlar regler som transformerar representationer på
djupnivå (motsv. tankar) till representationer på ytnivå (motsv. talat
eller skrivet språk) och tvärtom. Det förekommer även i sammanhang som
liknar det här, som t.ex. tvånivåmorfologi (sök på Kimmo Koskeniemi eller
TWOL) där man försöker hitta enkla regler för de förändringar som sker när
man t.ex. böjer verb.

/David, datorlingvist
Jan.Djarv@mbox200.swipnet.se on 99-10-11 21:08:03

Please respond to sv@li.org

To:  sv@li.org
cc:  (bcc: Sven David/NL01/XPDS)
Subject: Re: recode 3.5

Ytavkodning passar bra ihop med ytkodning i så fall.

>
> > N msgid "Dec Oct Hex  UCS2 Mne %s\n"
> > N msgstr "dec okt hex  UCS2 Mne %s\n"
>
> Det var inte meningen att korta av ett blanktecken efter "Mne", eller
> hur? Detta är väl en rubrik, så den bör väl stämma med hur
> dataraderna efteråt skrivs ut.

Oj, tack för det.

>
> Om du gör dec, okt, och hex gemena bör du väl göra även men gement.
>

Ja.

> > N msgid "Unrecognised surface name `%s'"
> > N msgstr "Okänt namn på yta: \"%s\""
>
> Kortare förslag: "Okänt ytnamn: ..."

Jag känner mig lite dum att jag inte hittade den enkla varianten.

>
> > N msgid "No way to recode from `%s' to `%s'"
> > N msgstr "Inte möjligt koda från \"%s\" till \"%s\""
>
> Alternativt förslag: "Omöjligt koda om från ..."

Något kortare i alla fall.

 Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.