Re: recode 3.5

From: Göran Uddeborg (göran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 1999-10-12 19:53:21

> Bör man inte översätta "CHARSET" med "TECKENTABELL" eller alternativt,
> som förekommer i översättningen ovan, "teckenuppsättning"? Någon som har
> synpunkter?

Jag håller förståss med om att CHARSET bör översättas.  Jag skulle
föredra "teckenuppsättning" eller ett direktöversatt "teckenmängd"
framför "teckentabell".  Jag tänker mig det inte som en tabell.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.