recode 3.5

From: Göran Uddeborg (göran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 1999-10-11 21:03:37

Jan D. tryckte slumpvis på knapparna och fick fram:
> Några bra förslag på "unsurfacer" och "resurfacer" är det jag söker.

Att använda begreppet "yta" är väl lika nytt och lika bra eller dåligt
på svenska som på engelska.  Jag tycker ditt "ytkodning" är bra, och
omvändningen föreslår jag "ytavkodning" eller "ytdekodning".

> N msgid "Dec  Oct Hex   UCS2  Mne  %s\n"
> N msgstr "dec  okt hex   UCS2  Mne %s\n"

Det var inte meningen att korta av ett blanktecken efter "Mne", eller
hur?  Detta är väl en rubrik, så den bör väl stämma med hur
dataraderna efteråt skrivs ut.

Om du gör dec, okt, och hex gemena bör du väl göra även men gement.

> N msgid "Unrecognised surface name `%s'"
> N msgstr "Okänt namn på yta: \"%s\""

Kortare förslag: "Okänt ytnamn: ..."

> N msgid "No way to recode from `%s' to `%s'"
> N msgstr "Inte möjligt koda från \"%s\" till \"%s\""

Alternativt förslag: "Omöjligt koda om från ..."

(Smakfråga igen.)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.