widget mm

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 1999-01-10 22:05:56

Fredrik Liljegren tryckte slumpvis på knapparna och fick fram:
> Ok, nu har jag iallafall börjat översätta studiehandledningn för gtk--.

Exakt vad heter dokumentet, så att jag kan notera i någon bra lista?

> "upcoming" i "...a guide to the upcoming graphical user interface..."

Jag skulle sagt "kommande".

> "pad", i samband med musar mm.

Hmmm, vad är det egentligen?  Alltså, EXAKT vad är det?

> "a typesafe enviroment"

Det skulle jag översatt ordagrant "en typsäker miljö".

> "returns" när programmet returnerar, avslutar, återlämnar kontrollen till
> shell.

Återigen skulle jag översatt ordagrant "returnera".

> release				utgåva?

Javisst!  "Släpp" förekommer också, men personligen tycker jag inte om
det.

> Copyright Conditions		copyright-förhållanden (upphovsrätts- ?)

"Conditions" skulle jag nog översätta med "villkor" i ett sådant här
fall.

> copyright notice			copyright-anmärkning

Nja, "anmärkning" känns inte så lyckat.  Vad jag skulle skrivit
istället beror lite på sammanhanget.  Eventuellt kan det räcka med
bara "copyright" på svenska.

> (to) process (this file)		bearbeta

Jadå.

> features				särdrag

Kanske, eller "finnesser", "funktioner", "egenskaper".

> wrapper				omaslag

Med bara ett "a", då. :-)

> error value			felvärde

Låter väl bra.

> shell				som namn, shell -et (el. skal ?)

"Skal".  Ifall du bedömer att det behövs kan du sätta det engelska
ordet inom parentes efteråt, vid sådana här svagt etablerade
översättningar.  Som t.ex. Jan gör med "socket" i glibc-översättningen
som gick ut häromveckan.

> int value			int-värde

"heltalsvärde" (om det är det som avses)

> body (programavsnitt)		kropp

Ja.

> handles (som i fönsterknappar)	handtag 

Ja.

> Och när jag arbetar i sgml så är det många saker som är markerade som t ex
> klasser. Bör jag lägga till genetivändelse inom klassen eller utanför?
> (Originalet använder of-genetiv.)

Jag tycker du inte skall markera genetivändelsen.  Många gånger kan
det nog vara en bra idé att skriva på något annat sätt, för att
undvika genitivändelse på klassnamn och dylikt.  Inte alltid, det kan
bli klumpigt också, naturligtvis.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.