Re: Presentation och undringar

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 1999-01-10 21:37:31

Martin Wahlen tryckte slumpvis på knapparna och fick fram:
> Jag och
> några andra har börjat prata om hur det egentligen är bäst att översätta
> texterna som är i DocBook. Nu så går det till så att man bara översätter
> ett dokument som en separat fil och skickar det till maintainern. Jag +
> ganska många andra tror/tycker att det är bäst att arbeta med
> översättningen av ett stycke genom att ha den oöversatta texten + tidigare
> översättning på skärmen samtidigt.  

Det låter väldig rimligt.  I PO-filer har man ju väldigt naturliga
"stycken", och verktyg som hjälper till.

Hur som helst kanske det är bra om vi antecknar vilka som har börjat
översätta andra dokument också, så att det inte blir dubbelarbete.
Alla som gör det får gärna säga till, så noterar jag i vår lista!
Finns det förresten andra listor på andra håll?  GNU-projektet håller
reda på vilka som är översättare för deras paket, men utöver det?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.