Re: gtksourceview

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.se)
Datum: 2004-08-17 23:56:10

Jan D. writes:
> |    Detta är en rad      |
> 
> HOME går först till D, sedan till radstart.

Först tyckte jag din beskrivning var lika förvirrande som orginalet.
Men sedan började jag inse att meddelandet och du nog talade om
upprepade tryckningar på HOME.  FÖRSTA GÅNGEN man trycker på HOME
kommer man till D.  ANDRA gången kommer man till radstart.

Och då finns det ju en viss mening.  Det framgår egentligen inte av
meddelandet att det är flera tryckningar man avser.  Men jag antar att
den som läser detta kan prova och se direkt vad som händer.  Så risken
för att andra missförstår på samma sätt som jag kanske inte så stor.

_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.