Re: gtksourceview

Författare: Jan D. (jan.h.d_at_swipnet.se)
Datum: 2004-08-17 23:36:00

2004-08-17 kl. 23.26 skrev Göran Uddeborg:

>> #: gtksourceview/gtksourceview.c:265
>> msgid ""
>> "HOME and END keys move to first/last characters on line first before 
>> going "
>> "to the start/end of the line"
>> msgstr ""
>> "HOME- och END-tangenterna flyttar till första/sista tecknen på raden 
>> innan "
>> "de går till början/slutet på raden"
>
> Det är väl rätt översatt vad jag kan se, men vad menar de egentligen?

En rad som ser ut så här (utom | som markerar radstart & slut):
|    Detta är en rad      |

HOME går först till D, sedan till radstart.
END går först till d, sedan till radslut.

Visst kan man hävda att mellanslag också är ett tecken, men jag antar 
att
det blir krångligt att förklara då.

	Jan D.


_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.