Re: wget-1.9-b3

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.se)
Datum: 2004-08-17 23:41:59

Jag svarade visst aldrig på det här brevet. Men bättre sent än
aldrig!

Christian Rose writes:
> fre 2003-10-10 klockan 23.33 skrev Göran Uddeborg:
> > >  #: src/connect.c:90
> > >  #, c-format
> > > N msgid "Unable to convert `%s' to a bind address. Reverting to ANY.\n"
> > > N msgstr "Kan inte konvertera \"%s\" till en bind-adress. Återgår till ANY.\n"
> > 
> > Vet du vad det här egentligen betyder? Vad är en "bind address"? Vad
> > blir %s?
> 
> Vet inte riktigt. Det här är koden:
> 
> static void
> resolve_bind_address (void)
> {
>  struct address_list *al;
> 
>  if (bind_address_resolved || opt.bind_address == NULL)
>   /* Nothing to do. */
>   return;
> 
>  al = lookup_host (opt.bind_address, 1);
>  if (!al)
>   {
>    logprintf (LOG_NOTQUIET,
> 		 _("Unable to convert `%s' to a bind address. Reverting to ANY.\n"),
> 		 opt.bind_address);
>    return;
>   }
> 
>  address_list_copy_one (al, 0, &bind_address);
>  address_list_release (al);
>  bind_address_resolved = 1;
> }

Det var ju inte så lätt att se från det här. Men jag tittade lite
runtomkring också, och det verkar vara adressen man försöker binda sin
egen ända av uttaget (socket:en) till. Bindadress är väl inte helt
fel som svenskt namn på det. Eller så kan du ha kvar bindestrecket,
och tolka det som det engelska ordet med samma stavning.

> > >  #: src/log.c:664
> > >  #, c-format
> > > N msgid ""
> > > N "\n"
> > > N "%s received, redirecting output to `%s'.\n"
> > > N msgstr ""
> > > N "\n"
> > > N "%s mottagna, omdirigerar utdata till \"%s\".\n"
> > 
> > Är du säker på att det är plural (mottagna) här? Det är inte namnet
> > på en fil som är mottagen eller så?
> 
> Vet ej. Det här är koden:
> 
> /* When SIGHUP or SIGUSR1 are received, the output is redirected
>  elsewhere. Such redirection is only allowed once. */
> enum { RR_NONE, RR_REQUESTED, RR_DONE } redirect_request = RR_NONE;
> static const char *redirect_request_signal_name;
> 
> /* Redirect output to `wget-log'. */
> 
> static void
> redirect_output (void)
> {
>  char *logfile = unique_name (DEFAULT_LOGFILE, 0);
>  fprintf (stderr, _("\n%s received, redirecting output to `%s'.\n"),
> 	  redirect_request_signal_name, logfile);
>  logfp = fopen (logfile, "w");
>  if (!logfp)
>   {
>    /* Eek! Opening the alternate log file has failed. Nothing we
>     can do but disable printing completely. */
>    fprintf (stderr, _("%s: %s; disabling logging.\n"),
> 	    logfile, strerror (errno));
>    inhibit_logging = 1;
>   }
>  else
>   {
>    /* Dump the context output to the newly opened log. */
>    log_dump_context ();
>   }
>  xfree (logfile);
>  save_context_p = 0;
> }

%s blir ett signalnamn. Pluralformen "mottagna" är alltså INTE så
bra. Jag förelsår "mottagen", som i "SIGHUP mottagen". (Signalnamnen
är vad jag kan se inte markerade för översättning.)

_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.