Re: gtksourceview

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2004-08-18 22:59:44

tis 2004-08-17 klockan 23.26 skrev Göran Uddeborg:
> En kommentar som gäller flera meddelanden som talar om "brackets".
> Jag tolkar meddelandena som att de allmänt avser olika typer av
> parenteser, som klamrar, hakparenteser, vanliga parenteser, och vad
> det nu kan finnas i olika språk.
> 
> På engelska används nog just "brackets" för denna allmänna betydelse.
> På svenska brukar vi använda "parenteser" i det fallet.  Så jag tycker
> du bör översätta "brackets" med "parenteser".

Ok, jag har ändrat detta. Tack.


> > #: gtksourceview/gtksourceprintjob.c:337
> > msgid "Interval of printed line numbers (0 means no numbers)"
> > msgstr "Intervall för utskrivna radnummer (0 betyder inga tal)"
> 
> Här bör det vara "... inga nummer" eftersom det handlar om radnummer.
> (Apropå min kommentar till en annan översättning häromveckan. :-)

Ok, ändrat.


> > #: gtksourceview/gtksourcestylescheme.c:262
> > #: gtksourceview/language-specs/c.lang.h:6
> > #: gtksourceview/language-specs/cpp.lang.h:6
> > #: gtksourceview/language-specs/fortran.lang.h:1
> > #: gtksourceview/language-specs/haskell.lang.h:3
> > msgid "Decimal"
> > msgstr "Decimal"
> 
> Finns en risk att detta är ett adjektiv, och kan vara följt av
> "heltal", så att det bör vara "Decimalt".

Nja, det verkar vara "Decimal" som i betydelsen "decimaltal". Tror
alltså inte att jag ändrar.


> > #: gtksourceview/gtksourceview.c:264
> > msgid "Use smart home/end"
> > msgstr "Avänd intelligent home/end"
> 
> Det fattas ett "n" efter "A".

Ah. Tack!


> > #: gtksourceview/gtksourceview.c:265
> > msgid ""
> > "HOME and END keys move to first/last characters on line first before going "
> > "to the start/end of the line"
> > msgstr ""
> > "HOME- och END-tangenterna flyttar till första/sista tecknen på raden innan "
> > "de går till början/slutet på raden"
> 
> Det är väl rätt översatt vad jag kan se, men vad menar de egentligen?

Som sagt, det är nog inte mer obegripligt än originaltexten... jag
ändrar inte.


> > #: gtksourceview/language-specs/desktop.lang.h:8
> > msgid "Non Standard Key"
> > msgstr "Nyckel som inte är standard"
> > 
> > #: gtksourceview/language-specs/desktop.lang.h:11
> > msgid "Standard Key"
> > msgstr "Standardnyckel"
> 
> Jag vet att du inte är så förtjust i "ej".  Men här blir väl ändå din
> omskrivning väl klumpig, tycker du inte det.  "Standardnyckel" och "ej
> standardnyckel" känns som betydligt smidigare val.

*Poof* Du får som du vill. Fixat.


> > #: gtksourceview/language-specs/pascal.lang.h:18
> > msgid "Types Class and Object Keywords"
> > msgstr "Typklass och objektnyckelord"
> 
> Liksom Jan tror jag de menar "Typ-, klass- och objektnyckelord".

Ok, felrapporterat: http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=150477


> > #: gtksourceview/language-specs/perl.lang.h:6
> > msgid "Plain Old Documentation"
> > msgstr "Vanlig enkel dokumentation"
> 
> Om man skall översätta mer stilmässigt nära blir det väl snarast
> "Gammal hederlig dokumentation".  POD är väl lite av ett begrepp i
> Perl-världen, men här har de ju faktiskt skrivit ut det.  Och då
> tycker jag till skillnad mot Jan att det nog bör översättas.

Jag håller med dig. Gör man som så att man, istället för att använda de
vedertagna förkortningarna, istället expanderar till hela det
fullständiga namnet som ingen normalt funtad människa använder eller
kanske ens kommer ihåg så får man skylla sig själv. Sådan
originalsträng, sådan översättning.

Jag har felrapporterat det hela
(http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=150490) och skrev även ett
avsnitt om detta problem riktat till utvecklare på
http://developer.gnome.org/doc/tutorials/gnome-i18n/developer.html#avoid-expanding-acronyms, eftersom jag tröttnat på att översätta fullständiga namnen på standarder och protokoll...


> > #: gtksourceview/language-specs/ruby.lang.h:13
> > msgid "RegExp Variables"
> > msgstr "Reguljära uttrycksvariabler"
> 
> Det får väl bli "Reguljära uttrycks-variabler".  Det är ju inte
> uttrycksvariablerna som är reguljära, utan variablerna som har
> reguljära uttryck som värden.  (Rimligen, jag kan inte ruby.)

Urk fy för bindestrecket. Jag skriver om: "Variabler i reguljära
uttryck".


> > #: gtksourceview/language-specs/sql.lang.h:22
> > msgid "SQL*Plus Double At Sign"
> > msgstr "DQL*Plus-dubbelsnabelatecken"
> 
> Du bytte visst "S" mot "D" här.

Oj. Tack till dig och alla andra som påpekade det.


> > #: gtksourceview/language-specs/haskell.lang.h:16
> > msgid "Type or Constructor"
> > msgstr "Typ av konstruktor"
> 
> När jag läste Haskell kallade vi det "konstruerare".  Och så står det
> inte "av" utan "eller".  (En typ och en konstruerare ser syntaktiskt
> lika ut i Haskell.)

Jag har bara hört uttrycket "konstruktor" användas i
programmeringssammanhang på svenska, så jag låter det nog vara som det
är.

Söker man i svenska webbsidor på Google får man 74 träffar för
"konstruerare programmering", medan man får över 800 för "konstruktor
programmering". Jag tar det som en indikation för att benämningen
"konstruktor" är vanligare i detta sammanhang.

Däremot ändrar jag såklart "av" till "eller". Tack!


Christian


_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.