Re: Gnomemeeting 1.0.

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.se)
Datum: 2004-03-25 23:05:30

Johnny Strom writes:
> Jag tror nog att man kan prata om "clear" i detta sammanhang.
> 
> Men jag tror också att man kanske bör översätta detta till "avsluta"
> när det gäller telefoni, för jag har inte hört i vardagligt tal att man 
> skulle säga att någon har "nollställt" ett samtal.

Använder du gnomemeeting?  Vet du att det verkligen är fråga om att
avsluta samtalet?  Jag är inte riktigt säker av ditt svar.  Och för
mig är precis som för Christian termen "clear" i det här sammanhanget
underlig.  Jag har lärt mig uttrycket "hang up".

Men om du är säker på att det verkligen handlar om att avsluta
samtalet håller jag med er båda två. :-)  Alltså, det bör översättas
med avsluta, och det bör ifrågasättas om orginalet är rätt i en
felrapport.


_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.