Re: Gnomemeeting 1.0.

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2004-03-25 22:46:02

tor 2004-03-25 klockan 20.38 skrev Johnny Strom:
> > Jag vet inte om "clear" är etablerad engelsk terminologi för att avsluta
> > samtal, men om det inte är det rör det sig alltså om ett fel i
> > originalmeddelandet som bör buggrapporteras på
> > http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnomemeeting --
> > översättningen blir sällan bättre än originalet.
> > Är det inte så, och om detta alltså verkligen är etablerad engelsk
> > terminologi, bör vi naturligtvis anpassa översättningen till att
> > konsekvent översätta detta till antingen "nollställa" eller "avsluta".
> > 
> > Vet du eller någon annan hur det är med "clear" i detta sammanhang?
>
> Jag tror nog att man kan prata om "clear" i detta sammanhang.

Tror, eller vet? Jag hittade inte detta som en betydelse av "clear" i
den ordbok jag har här. Visserligen är inte detta min vanliga ordbok och
inte alls lika omfattande, men jag ser gärna ändå att eventuella
anledningar till att det tros beläggs.


> Men jag tror också att man kanske bör översätta detta till "avsluta"
> när det gäller telefoni, för jag har inte hört i vardagligt tal att man 
> skulle säga att någon har "nollställt" ett samtal.

Samma sak skulle kunna sägas om "clear call" med samma resonemang. 

Oavsett vilket brukar jag med flera ha som policy att buggar i
originalspråket ska rapporteras och fixas i originalet och inte kringgås
i översättningen, precis som det i grunden av otaliga skäl är dumt att
försöka kringgå andras buggar i andra sammanhang istället för att
försöka få dem fixade. Nu vet jag inte om det här överhuvudtaget är en
bugg i originalet, men därför vill jag också ha den biten utredd först.


Christian


_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.