Re: Gnomemeeting 1.0.

Författare: Tomas Gradin (tg_at_df.lth.se)
Datum: 2004-03-26 11:54:46

 > #: gnomemeeting.schemas.in.in.h:57 src/pref_window.cpp:1026
 > msgid ""
 > "If enabled, calls for which no audio and video has been received in "
 > "the last 30 seconds are automatically cleared"
 > msgstr ""
 > "Om detta är aktiverat kommer samtal för vilka inget ljud eller bild har "
 > "tagits emot de senaste 30 sekunderna automatiskt att tömmas"

"Om detta är aktiverat kommer samtal där varken ljud eller bild har tagits
emot de senaste 30 sekunderna automatiskt att tas bort"

"Clear" i detta sammanhang ska förstås "rensas (bort)".

Nu talar originalet visserligen om mottagning å samtalens vägnar, men att
överföra det uttryckssättet till svenska blir mycket märkligt. Innebörden är
ju det viktiga, och det går att uttrycka betydligt mer begripligt.

 > Jag vet inte om "clear" är etablerad engelsk terminologi för att avsluta
 > samtal,

Nej, men det passar i detta sammanhang. Att uttrycka sig enligt detta mönster
är ganska vanligt i amerikansk engelska. Britterna ryser :)

/tg_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.