codec?

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.se)
Datum: 2004-03-21 22:50:18

Christian Rose writes:
> "kodare" tycker jag är direkt olämpligt, då det är identiskt med
> översättningen av "encoder" som också förekommer i meddelanden i samma
> typer av program.

Ok.  Samtidigt tycker jag att det bör finnas en koppling mellan
översättningen av "codec" och "coder" på något sätt, liknande det
engelska ursprunget.  En "coder" är ju en halv "codec".

(Av)kodare?  Kodek?  Hm...

_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.