Re: flex 2.5.31

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2004-03-21 22:51:52

sön 2004-03-21 klockan 22.25 skrev Göran Uddeborg:
> > N "    --bison-bridge   scanner for bison pure parser.\n"
> 
> > N "    --bison-bridge   inläsare för bison-tolkare.\n"
> 
> "pure" här är nog viktigt. Från dokumentationen:
[...]
> Jag vet inte vad som är bästa översättningen. I brist på bättre
> kanske man skall direktöversätta
> 
>  inläsare för ren bisontolk

Ok, tack!


> >  #: parse.y:817 parse.y:827
> >  #, c-format
> > N msgid "the character range [%c-%c] is ambiguous in a case-insensitive scanner"
> > N msgstr "teckenintervallet [%c-%c] är tvetydigt i en skiftlägeskänslig inläsare"
> 
> Tvärt om: skiftlägesOkänslig

Ok, tackar! Ny fil finns på
http://www.menthos.com/po/tp/flex-2.5.31.sv.po.


Christian


_______________________________________________
sv mailing list
sv@li.org
http://lists.alt.org/mailman/listinfo/sv

Arkiv genererat av hypermail pre-2.1.8.